• OZNAM školskej jedálne JÚN 2023

     • OZNAM
      školskej jedálne
      JÚN 2023
      Predaj stravných lístkov
      30.5.2023 – 7.6.2023
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 2,20€
      Iní stravníci: 4,10 €

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      Jún 2023 žiaci

      22 vyučovacích dní x 2,20€ = 48,40 €

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

     • II. kolo prijímacieho konania pre šk. r. 2023/2024

     • Na základe rozhodnutia riaditeľky školy OA Ružomberok

      vyhlasuje  pre šk. r. 2023/2024 II. kolo prijímacieho konania. 

      Prihlášku je potrebné zaslať do 15. 06. 2023 - pomocou edupage alebo poštou na adresu školy.

      Prijímacie skúšky sa konajú 20. 06. 2023 o 8.00 hod v budove školy.

      Prijímacie skúšky sa budú riadiť podľa platných Kritériíí pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre šk. r. 2023/2024.

      Prosím o podaní prihlášky sa informujte sa na svojej Základnej škole.

     • Exkurzie žiakov prvého ročníka

     • Exkurzia - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Triedy 1.A a 1.B dňa 22.05.2023 navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V sprievode erudovaného sprievodcu sme sa oboznámili s  jaskynným priestorom a vývojom jaskýň, geologickým vývojom Slovenska, s faunou a flórou nášho územia a s históriou a kultúrou krasového územia. Na záver sme v múzeu absolvovali vyhliadku.

      Exkurzia - Kultúrno-historický vývoj mesta Ružomberok. 24.05.2023 triedy 1.A, 1.B a 3.B sa zúčastnili exkurzie so zameraním na kultúrno-historický vývoj mesta Ružomberok. Bola určená kultúrna trasa - Námestie Slobody - Hýrošov park - park Jána Pavla II. - Námestie A. Hlinku - mauzóleum A. Hlinku - Synagóga - Kultúrny dom A. Hlinku. Na kultúrnej trase sa žiaci dozvedeli o histórii a kultúre mesta Ružomberok a o jednotlivých pamiatkach mesta.