• Vianočná besiedka

     • Dňa 21. 12. 2023 sa celá škola zahalila do VIANOČNEJ atmostéry.

      Ďakujeme všetkým žiakom, študentskému parlamentu, vyučujúcim a hlavne všetkým, ktorí prispeli k vianočnému programu svojim predstavením.

       

     • Nezabudnuteľný deň v predvianočne naladenej Viedni

     • V piatok 15. decembra sme sa opäť vybrali za adventnými zážitkami do predvianočne vyzdobenej Viedne. Spojili sme príjemné s užitočným, keď sme si všetci overili svoje schopnosti komunikovať v cudzom jazyku, nemeckom alebo anglickom, pri nákupe občerstvenia, suvenírov alebo drobných darčekov. Historické centrum nás opäť očarilo svojou nezameniteľnou atmosférou – množstvom stánkov ponúkajúcich vianočné ozdoby, medovníčky alebo nápoje na zahriatie , vianočnou hudbou, množstvom ľudí a svetielok, kočov ťahaných slávnostne zapriahnutými koníkmi, stromom osvetleným červenými srdiečkami, kolotočmi, korčuliarmi na ľadovej ploche priamo v parku... Urobili sme si aj krátku prechádzku mestom, od Námestia Márie Terézie cez Hofburg popri Stephansdome až po Radnicu. Plní príjemných zážitkov a vianočnej nálady sa už teraz tešíme na ďalšiu návštevu tejto nádhernej historickej metropoly.V piatok 15. decembra sme sa opäť vybrali za adventnými zážitkami do predvianočnevyzdobenej Viedne. Spojili sme príjemné s užitočným, keď sme si všetci overili svoje schopnostikomunikovať v cudzom jazyku, nemeckom alebo anglickom, pri nákupe občerstvenia, suvenírov alebodrobných darčekov.Historické centrum nás opäť očarilo svojou nezameniteľnou atmosférou – množstvom stánkovponúkajúcich vianočné ozdoby, medovníčky alebo nápoje na zahriatie , vianočnou hudbou,množstvom ľudí a svetielok, kočov ťahaných slávnostne zapriahnutými koníkmi, stromom osvetlenýmčervenými srdiečkami, kolotočmi, korčuliarmi na ľadovej ploche priamo v parku... Urobili sme si ajkrátku prechádzku mestom, od Námestia Márie Terézie cez Hofburg popri Stephansdome až poRadnicu.Plní príjemných zážitkov a vianočnej nálady sa už teraz tešíme na ďalšiu návštevu tejtonádhernej historickej metropoly.

     • 3.MIESTO na súťaži SOPK

     • V dňoch 12.12. a 13.12.2023 sa dve žiačky 4. ročníka, Tímea Nováková a Soňa Florková, zúčastnili celoslovenskej súťaže, kroeá sa každoročne koná pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Tento rok súťaž organizovala OA Watsonova Košice. 

      Súťaže sa zúčastnilo 8 obchodných akadémií z celého Slovenska. Žiaci museli dokázať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva, všeobecného testu a druhý deň, po vylosovaní 1 z 3 tém, vystupovali s prezentáciou v anglickom jazyku. Naše študentky si vylosovali odbornú tému - Vývoj peňazí.

      Hoci sa nám nepodarilo obhájiť prvenstvo z minulého roku, aj tentokrát naše žiačky uspeli a obsadili pekné 3. miesto, k čomu im gratulujeme!

     • Vianočný volejbalový turnaj

     • Naši žiaci sa zúčastnili Vianočného volejbalového turnaja zmiešaných družstiev, ktorý sa uskutočnil na Spojenej škole v Ružomberku dňa 8.12.2023. Na turnaji spomedzi všetkých stredných škôl v Ružomberku sme obsadili skvelé 3.miesto. Ďakujeme za úzasnú reprezentáciu!

     • VEĽKÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH pre OA Ružomberok

     • Naši chlapci z III. a IV. ročníka Obchodnej akadémie v Ružomberku vybojovali postup na CELOSLOVENSKÉ KOLO vo FUTSALE žiakov stredných škôl.

      Dňa 06. 12. 2023 v Martine vyhrali 1. MIESTO v krajskom kole vo futsale!!

      Gratulujeme a tešíme sa z úspechu!!!!

     • Deň svätého Mikuláša

     • Aj našu školu navštívil Mikuláš. Anjel rozdával sladkosti a čerti naprávali nezbedníkov. Veselú atmosféru dopĺňal spev a gitara. 

     • Exkurzia v NBS a v Slovenskom rozhlase

     • V prvý decembrový deň sa naši tretiaci zúčastnili exkurzie v Bratislave. Začali sme komentovanou prehliadkou v Slovenskom rozhlase, budova ktorého je jednou z architektonických dominánt Bratislavy. Táto „obrátená pyramída“, ktorej autorom je Štefan Svetko, je z architektonického hľadiska veľmi zaujímavá a právom získala titul Stavba storočia na Slovensku. Tretiaci si mohli vypočuť množstvo zaujímavostí z jej histórie i súčasnosti, prezrieť vysielacie zariadenia a nahrávacie štúdiá, nádhernú koncertnú sieň, v ktorej je umiestnený aj jeden z najväčších organov v strednej Európe so 6300 píšťalami. Vďaka prehliadke sme lepšie pochopili, akú hodnotu môže mať zachovanie a využitie týchto priestorov pre autentické svedectvo o minulosti a porozumeli unikátnosti „obrátenej pyramídy“ Slovenského rozhlasu a jej významu v slovenskom kultúrnom kontexte. Druhou zastávkou bola interaktívna expozícia vo výstavnej miestnosti Národnej banky Slovenska. Z prezentácie sa žiaci dozvedeli veľa dôležitých informácií o našej mene, jej histórii, výrobe, ako aj o ochranných prvkoch bankoviek. Nahliadli bližšie do činnosti NBS a pochopili dôležitosť ECB pri realizácii menovej politiky v eurozóne. Súčasťou výstavy boli aj ďalšie zaujímavosti, ako napr. možnosť vyraziť si vlastnú mincu na pamiatku, či vychutnať výhľad z najvyššieho poschodia budovy. Predvianočný čas je obdobím spomalenia a preto sme si i my v závere exkurzie našli čas na vychutnanie vianočnej atmosféry, nádherne vyzdobených obchodov, stánkov s občerstvením a nákup drobných darčekov.