• Majetok ŽSK

   • 1. Opis majetku - Budova pre školstvo

    2. Druh majetku – zverený do správy

    3. Druh majetku – nehnuteľný

    4. Umiestnenie majetku (obec a katastrálne územie) - Ružomberok

    5. Stručný opis využitia majetku - Stredná odborná škola - Obchodná akadémia - budova pre školstvo

    6. Zostatková hodnota majetku k 31.12. predchádzajúceho roku - 556 336, 10 eur

    Hospodárenie s majetkom