• 30. výročie OA Ružomberok

    • Obchodná akadémia v Ružomberku vznikla v roku 1992 na základe požiadaviek regiónu, v ktorom sa nenachádzala stredoškolská vzdelávacia inštitúcia ekonomického zamerania. Päť rokov pôsobila škola pod spoločným riaditeľstvom Strednej priemyselnej školy.

     Tridsať rokov. Pre niekoho celá večnosť, pre iného zas iba chvíľka. Presne toľko ubehlo od založenia OA v Ružomberku, a tak tento školský rok je pre nás výnimočný – oslavujeme tridsiate výročie.

     Štvrtok 15.12. 2022 sa niesol v sviatočnej atmosfére. Pripomenuli sme si 30. výročie založenia OA Ružomberok. 

     Svojou účasťou nás poctili

     Ing. Erika Jurinová - Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a ďalší predstavitelia ŽSK,

     JUDr. Ľubomír Kubáň - Primátor mesta Ružomberok, Ing. Róbert Kolár - Zástupca primátora mesta, 

     Rektor KU v Ružomberku - doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. spolu s dekanmi fakúlt KU,

     Riaditelia ZŠ a SŠ z okresu Ružomberok,

     partneri školy, sponzori školy,

     bývalí ale aj súčasní zamestnanci školy.

      

     FOTOALBUM - 30.výročie OA Ružomberok

      

    • Slávnostný program

    • Počas celého mesiaca december žila celá škola pripravovaním slávnosti. Žiaci sa do programu zapojili svojimi umeleckými vystúpeniami. Slávnostnú akadémiu moderovala Nikola Húsková (absolventka 2022) spolu s Filipom Kerndlom (žiak 1. ročníka).
     O program sa postarali dievčatá 1. ročníka a 2. ročníka svojimi tanečnými vystúpeniami, hrou na gitaru a spevom - Matúš Kapičák, Paula Bečková a Michal Frič.

      

      

     POZDRAV ABSOLVENTOV OA K PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA OBCHODNEJ AKADÉMIE V RUŽOMBERKU

      

     VIDEO - pozdrav absolventov OA

   • zatiaľ žiadne údaje