• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Obchodná akadémia
   • Telefón
   • +421 044 432 26 26
    sekretariát školy
   • Adresa školy
   • Scota Viatora 4
    034 01 Ružomberok
    Slovakia
   • IČO
   • 30232953
   • DIČ
   • 2020979070
   • Riaditeľka školy
   • Ing. Nadežda Bakurová
    bakurova.oark@gmail.com
   • Digitálny koordinátor
   • Mgr. Tomáš Kasanický