• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

     • Súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači

      Dňa 07. 02. 2024 sa žiak II. B triedy našej školy René Pastucha s vyučujúcou Ing. Elenou
      Zaťkovou zúčastnil krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na
      počítači, ktorá sa konala na Súkromnej Spojenej škole EDUCO v Slanickej Osade, okres
      Námestovo (pri Oravskej priehrade).
      Súťaže sa zúčastnilo spolu 16 žiakov zo stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja, ktorí
      dosiahli v školských kolách najlepšie výsledky a spĺňali predpísané požiadavky pre účasť na
      krajskom kole, teda v odpise textu na rýchlosť minimálne 270 čistých úderov za 1 minútu.
      René Pastucha v školskom kole dosiahol rýchlosť v odpise textu 314 čistých úderov za 1 min.
      Ďalšou súťažnou disciplínou bola úprava textu na počítači (UTX) pomocou korektorských
      značiek. Súťažiaci mali upraviť vopred napísaný text a urobiť jeho korektúru. Táto súťažná
      disciplína trvala tiež 10 min.
      Profesionálne spracovanie

     • Ekonomická olympiáda 2023/2024

      Poslednou a zároveň predvalentínskou zastávkou krajských kôl 7. ročníka Ekonomickej olympiády bolo mesto Žilina. V Žilinskom kraji bola v školskom kole opätovne najvyššia účasť stredoškolákov z celého Slovenska. V priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline privítali pedagógov a súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola. V tomto kraji bolo postúpiť naozaj náročné a na postup sa celkovo kvalifikovalo 131 bystrých stredoškolákov, pričom v školskom kole sa zapojilo 2 214 súťažiacich zo 41 stredných škôl. Za INESS podujatie otvorila Katarína Ševčíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Za Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa v úvode prihovoril aj prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD., zástupca vedúceho katedry ekonomiky.Našu školu usilovne zastupovali dvaja študenti z 2.A triedy, a to Liana Mirgov

     • Jeden deň stredoškolákom

      Dňa 06. 02. 2024 sa na Obchodnej akadémii konala projektová aktivita - Jeden deň stredoškolákom.

      Takmer 50 žiakov 9. základných škôl z celého okresu Ružomberok sa stali na jeden deň žiakmi strednej školy. Počas piatich vyučovacích hodín žiaci zistili, čo je účtovníctvo, ekonomika a písanie desaťprstovou hmatovou metódou. Ďakujeme účasť.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje