Novinky O škole Fotoalbum Prezentácia Ankety Kurzy Dokumenty
Navigácia

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie

Novinky

 • Školská súťaž v spracovaní informácií na počítači

 • Jeden deň po sv. Mikulášovi 07.12.2018 prváci a druháci našej školy navštívili Bratislavu. Okrem predvianočného nakupovania získali viacerí z nich športový zážitok v Jump Aréne, kde mali možnosť vyskákať sa do sýtosti.

  Popoludní pokračovali v ceste do hlavného mesta vianočných trhov, do Viedne, ktorá žije vianočnou atmosférou už od polovice novembra.

 • V dňoch 11. - 12. decembra 2018 sa 2 žiaci z našej školy, Rebeka Cigaňáková a Jakub Herbst z triedy IV. A, zúčastnili na V. ročníku celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností, ktorá sa konala na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

  Táto súťaž je zameraná na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností. Pozostáva z písomnej odbornej praktickej časti - súvislý príklad z podvojného účtovníctva, e-learningového testu - učivo predmetov Ekonomiky a práva, Občianskej náuky, Geografie, Komunikácie a prezentačnej časti - prezentácia školy v programe Microsoft Office PowerPoint v anglickom jazyku určená pre zahraničných záujemcov o štúdium. Žiaci súťažili ako dvojčlenné družstvo. Rebeka a Jakub sa umiestnili na krásnom II. mieste za čo im, a vyučujúcim, ktorí sa podieľali na ich príprave, patrí veľké ĎAKUJEME.

 • Dňa 26. novembra 2018 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili v rámci finančnej gramotnosti exkurzie v Tatra banke v Ružomberku.

  Riaditeľka Ing. Lívia Kmeč im porozprávala o základných aktívnych a pasívnych operáciách banky, kurzoch, platobných kartách, elektronickom bankovníctve, chode banky a práci jednotlivých zamestnancov, či bankovom tajomstve.

  Žiaci mohli nazrieť do všetkých priestorov banky, samozrejme okrem trezoru .

 • 2. turnus praxe v hlavnom meste Maďarska sa uskutočnil v termíne od 4.11.2018 do 17.11.2018

  Aj naši tretiaci absolvovali v novembri zahraničnú prax, na ktorú sa tešili od minulého školského roka.

 • 26. novembra naša škola opäť otvorila svoje brány pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a ich rodičov.


  V rámci Dňa otvorených dverí sa zmenila na organizáciu, ktorá od septembra hľadá nových zamestnancov. V priestoroch školy boli vytvorené oddelenia (recepcia, oddelenie ľudských zdrojov, odborová organizácia, oddelenie praktickej výučby, účtareň, výpočtové stredisko, sekretariát), kde žiaci nielen dostali informácie o škole, ale museli plniť i rôzne úlohy.

  Počet návštevníkov (194) predčil naše očakávania. Ostáva nám iba veriť, že sme niektorých z nich zaujali a stretneme sa s nimi v septembri v školských laviciach.

 • INEKO

  15.11.2018 zverejnili nové rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov žiakov...

 • Oznam...

  Dňa 21.11.2018 (streda) sa v čase od 15.30 h do 16.30 h uskutoční rodičovské združenie.

 • Dňa 26.10.2018 si naša škola pripomenula 100. výročie vzniku ČSR. Prostredníctvom školského rozhlasu si najskôr žiaci vypočuli niečo viac o tomto našom významnom sviatku a o historickom vývoji, ktorý viedol k vzniku ČSR dňa 30.10.1918. Žiačka Nikola Húsková predniesla báseň Hoj zem drahá od Martina Rázusa a žiak Samuel Varga prečítal Deklaráciu slovenského národa.

  V doprovode pedagógov sa žiaci presunuli k pomníku Sloboda slovenského národa na Námestí Slobody v Ružomberku. Po príchode k pomníku žiaci položili pamätný veniec a zapálili sviecu na znak úcty k 100. výročiu republiky. Následne sme sa poďakovali všetkým národovcom, ktorí prispeli k našej slobode.

 • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 23.10.2018 usporiadala celoslovenskú elektronickú Olympiádu o Európskej únii pre stredné školy v nadväznosti na ročníky, ktoré sa uskutočnili na fakulte v rokoch 2014, 2015 a 2017.

  Partnerom tohtoročnej súťaže sa stala Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci Jana Žitňanská, Monika Beňová a Ivan Štefanec. Olympiády sa za našu školu zúčastnili dva trojčlenné tímy z triedy III. A - Matúšková Veronika, Matúšková Dominika, Mišovičová Paula a Filip Sirota, Denis Ševčík, Krištof Druska.

 • SOCIÁLNE PODNIKANIE - PODNIKANIE BUDÚCNOSTI

  Trieda III. A sa 15. októbra 2018 zúčastnila Webinára SOCIÁLNE PODNIKANIE - PODNIKANIE BUDÚCNOSTI, ktoré je súčasťou projektu Social Innovation Relay.

  Projekt je určený žiakom stredných škôl a jeho cieľom je oboznámiť ich s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

  Žiaci sa dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a o úspešných príbehoch v tejto oblasti na Slovensku.

 • 9. 10. 2018 vycestovalo štyridsaťštyri žiakov štvrtého ročníka do hlavného mesta, aby sa zúčastnili veľtrhu pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC.

  Na výstavisku sa predstavili VŠ, jazykové školy a zamestnávatelia nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.