• Interná  smernica Č. 1/B/2019 ktorou sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov Obchodnej akadémie

    •  

     Interná  smernica Č. 1/B/2019 ktorou sa upravuje postup

     hodnotenia a klasifikácie žiakov Obchodnej akadémie

      

     IS_o_hodnoteni_a_klasifikacii(1).pdf