• Interná  smernica Č. 1/B/2019 ktorou sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov Obchodnej akadémie

    •  

     Interná  smernica ktorou sa upravuje postup

     hodnotenia a klasifikácie žiakov Obchodnej akadémie