• Kontakt

   • Školská jedáleň - kontakt
     
    Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii v Ružomberku
    Scota Viatora 4
    034 01  Ružomberok
    veducasj.oark@gmail.com
    044 432 96 36

    Prihláška na stravovanie pre šk. rok 2022/2023

    Prihlaska_na_stravu_ziaci(2).docx