• OZNAM školskej jedálne

   • O Z N A M
    školskej jedálne

    Cena stravného :

    Žiaci SŠ: 2,40 €
    Cudzí stravníci: 4,30 €
    Dôchodcovia: 4,10 € ( aj lístky )    Cena čipu 1,00 €
    ČIPY SI ZAKÚPITE PRI VEDÚCEJ ŠJ

    Pri platbe cez internet banking použite:
    IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

    BIC kód banky: SPSRSKBA

    Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

    Info. tel.044/4329 636