• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 01/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.01.2024 Mgr. Mojmír Kerndl - NAJKURZY.SK 31.01.2024
  Faktúra Príloha č. 3/2023 Príloha č. 3/2023 došlé faktúry s DPH Faktúry č.175-265/2023 31.12.2023 29.09.2023
  Zmluva 06/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2023 Autoškola Beňuš s.r.o. 22.12.2023
  Zmluva 44/11/2023 Darovacia zmluva 46,96 s DPH 01.12.2023 Mondi SCP s.s. Obchodná akadémia Ružomberok 01.12.2023
  Faktúra Príloha č. 2/2023 Príloha č. 2/2023 došlé faktúry s DPH Faktúry č.86-174/2023 29.09.2023 29.09.2023
  Zmluva 012023SJ Rámcová zmluva s DPH 12.09.2023 Katarína Gorečková SVET CHUTÍ Obchodná akadémia - školská jedáleň 12.09.2023
  Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 04.09.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 04.09.2023
  Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 04.09.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej 04.09.2023
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.09.2023 Mäso Lúžna, s. r. o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 04.09.2023
  Zmluva Rámcová zmluva s DPH 31.08.2023 INMEDIA,spol. s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 31.08.2023
  Zmluva Rámcová zmluva s DPH 30.08.2023 ASTERA s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 30.08.2023
  Zmluva 06/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 14.08.2023 Autoškola Beňuš s.r.o. 31.08.2023
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 16.06.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 16.06.2023
  Zmluva 90319 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci s DPH 06.06.2023 VIS Slovensko Obchodná akadémia Ružomberok 06.06.2023
  Zmluva 5/2023 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 01.06.2023 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 13.06.2023
  Zmluva F604-18-004 Dodatok k zmluve o servisnej starostlivosti Flex s DPH 27.02.2023 CBC Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 27.02.2023
  Zmluva F 918-23-006 Zmluva o servisnej starostlivosti s DPH 27.02.2023 CBC Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 27.02.2023
  Zmluva FF 918-23-006 Zmluva o poskytnutí technického zariadenia s DPH 27.02.2023 CBC Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 27.02.2023
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 17.02.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej 20.02.2023
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 17.02.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 20.02.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/366