• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
  Zmluva Príloha č. 1 Príloha č.1 Údaje o zmluvách s DPH 17.05.2012 23.10.2012
  Faktúra Príloha č. 4. Príloha č. 4. Údaje o doručenej faktúre s DPH 12.07.2021 12.07.2021
  Objednávka Objednávky 1-4/2021 s DPH mesiace 01 - 05/2021 Obchodná akadémia Ružomberok 24.05.2021
  Objednávka Objednávky 1 - 4 rok 2021 s DPH 01 - 05/2021 Obchodná akadémia Ružomberok 24.05.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01-OARK/2020 Priamy nájom majetku - nebytový priestor výmenníková stanica s DPH 03.06.2020 06.07.2020 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 19.06.2020
  Objednávka Príloha č. 3 Príloha č. 3 Údaje o objednávke s DPH 07.04.2020 08.04.2020
  Objednávka Príloha č. 2 Príloha č. 2 Údaje o vyhotovenej objednávke s DPH 14.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok 24.03.2017
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17032016 Priamy nájom - nebytový priestor s DPH 18.11.2016 05.12.2016 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 18.11.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17032016 Priamy nájom - nebytový priestor s DPH 17.03.2016 04.04.2016 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 17.03.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2015 Priamy nájom majetku s DPH 30.04.2015 15.05.2015 01.06.2015 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 30.04.2015
  Faktúra Príloha č. 3 Príloha č. 3 Údaje o doručenej faktúre Školská jedáleň s DPH 21.05.2018 21.05.2018
  Faktúra faktura_003_OA s DPH 10.01.2011
  Objednávka Príloha č. 2 Príloha č. 2 Údaje o vyhotovenej objednávke s DPH 13.08.2012 Obchodná akadémia Ružomberok 23.10.2012
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02-OARK/2021 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK s DPH 27.08.2021 13.09.2021 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 27.08.2021
  Zmluva zmluva_001_OA s DPH 13.04.2011
  Objednávka objednavka_003_OA s DPH 23.02.2011
  Objednávka objednavka_002_OA s DPH 25.02.2011
  Objednávka objednavka_001_OA s DPH 08.03.2011
  Faktúra faktura_017_SJ s DPH 21.01.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/387