• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
  Faktúra faktura_024_SJ s DPH 27.01.2011
  Objednávka objednavka_002_OA s DPH 25.02.2011
  Objednávka objednavka_001_OA s DPH 08.03.2011
  Faktúra faktura_017_SJ s DPH 21.01.2011
  Faktúra faktura_006_SJ s DPH 14.01.2011
  Faktúra faktura_027_SJ s DPH 31.01.2011
  Faktúra faktura_026_SJ s DPH 31.01.2011
  Faktúra faktura_025B_SJ s DPH 31.01.2011
  Faktúra faktura_025A_SJ s DPH 31.01.2011
  Faktúra faktura_023_SJ s DPH 27.01.2011
  Faktúra Príloha č. 1/2023 Príloha č. 1/2023 došlé faktúry s DPH Faktúry č.01-85/2023 01.01.2023 30.05.2022
  Faktúra faktura_022_SJ s DPH 25.01.2011
  Faktúra faktura_021_SJ s DPH 25.01.2011
  Faktúra faktura_020B_SJ s DPH 24.01.2011
  Faktúra faktura_020A_SJ s DPH 24.01.2011
  Faktúra faktura_019B_SJ s DPH 24.01.2011
  Faktúra faktura_019A_SJ s DPH 24.01.2011
  Faktúra faktura_018_SJ s DPH 24.01.2011
  Faktúra faktura_016B_SJ s DPH 20.01.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/361