• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
  Zmluva 2/2016 Nájomná zmluva služobný byt s DPH 12.08.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Bc. Beáta Vejačková, Ružomberok 30.08.2016
  Zmluva 04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.12.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Dana Bočkoríková 07.12.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu s DPH 02.01.2017 DF Družstvo, s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 02.01.2017
  Zmluva CEZ_2017 Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 31.12.2016 Obchodná akadémia - školská jedáleň Mestský úrad,Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 31.12.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17032016 Priamy nájom - nebytový priestor s DPH 18.11.2016 05.12.2016 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 18.11.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 30.08.2016 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola užitkového výtvarníctva - 161551 30.08.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 30.08.2016 Obchodná akadémia - školská jedáleň Notársky úrad Jitka Lehotská, A.Bernoláka 46, Ružomberok 30.08.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 31.12.2015 Obchodná akadémia - školská jedáleň Mestský úrad,Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 31.12.2015
  Zmluva 3/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.08.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Slovenská obchodná a priemyselná komora 30.08.2016
  Zmluva 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Dodatok č.1 s DPH 25.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok 11.05.2016
  Objednávka Príloha č. 2 Príloha č. 2 Údaje o vyhotovenej objednávke s DPH 14.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok 24.03.2017
  Zmluva 1/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Ing. Peter Bočkorik 04.05.2016
  Zmluva 8/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Vladimír Straka 04.05.2016
  Zmluva 7/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Mária Vlkolinská 04.05.2016
  Zmluva 6/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Mgr. Monika Beďačová 04.05.2016
  Zmluva 2/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Mgr. Lena Rosová 04.05.2016
  Zmluva 3/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Ing. Ľudmila Kerndlová 04.05.2016
  Zmluva 5/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Bc. Beáta Vejačková 04.05.2016
  Zmluva 4/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Dušan Jakubík 05.05.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/385