• Duálne vzdelávanie

   • Duálne vzdelávanie na obchodnej akadémii

    Duálne vzdelávanie na obchodnej akadénii

    Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo u zamestnávateľa.

     

    Systém duálneho vzdelávania - informácie pre rodičov

    Systém duálneho vzdelávania - informácie pre rodičov

    Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, priamo u konkrétneho zamestnávateľa. Príprava a vzdelávanie žiaka na výkon konkrétneho povolania plne zodpovedá potrebám a požiadavkám zamestnávateľa.

     

     

    Systém duálneho vzdelávania - informácie pre zamestnávateľa

    Systém duálneho vzdelávania - informácie pre zamestnávateľa

    Ponuka spolupráce v systéme duálneho vzdelávania. Podľa platnej legislatívy v oblasti školstva Slovenskej republiky sa vytvorila možnosť vzdelávania žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania s cieľom uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.