• Erasmus+ 2023/2024

    •  

     Schválenie projektu K121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP v programe Erasmus+ na šk. rok 2023/2024

     vo výške  71 440 EUR, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ

     Zahraničná stáž študentov OA Ružomberok

     V budúcom školskom roku sa opäť žiaci aj učitelia našej školy môžu tešiť na september, kedy sa budúci tretiaci a štvrtáci zúčastnia zahraničnej praxe.  V rámci získania Akreditácie na organizovanie projektov Erasmus+ budeme môcť vyslať 14 žiakov 3. ročníka už tradične do Prahy a 14 žiakov štvrtého ročníka do Lipska (Nemecko).

     Podmienkou je zaslanie potrebných dokumentov a absolvovanie výberového konania.

     Termín podania prihlášky pre žiakov   2. a 3. ročníka:                  do  02. 06. 2023 (vrátane)

     Potrebné dokumenty:                          

     • Vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom
     • Europass - životopis v slovenskom a anglickom jazyku
     • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

     Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme koordinátorke projektu Mgr. Ivete Baďovej, v obálke, označenej: Výberové konanie: stáž Erasmus+ 2023/2024

     Kritériá výberového konania kriteria_vyberoveho_konania.doc

     Prihláška žiaci 2.ročník prihlaska_2.roc.doc

     Prihláška žiaci 3. ročník prihlaska_3.roc.doc

     Osobný pohovor so žiakmi:

     Prihlásení žiaci sa zúčastnia osobného pohovoru. Presný termín bude oznámený v priebehu budúceho týždňa, predpokladaný termín pre 3. ročník je  08.06.2023 a 13.06 2023 pre 2. ročník.

      Výberové kritéria pre účastníkov projektu

     • Prospech z anglického jazyka, KAJ v 1., 2. ročníku pre študentov 3.ročníka, resp. v 1.ročníku pre študentov 2.ročníka,
     • Prospech z odborných profilových  predmetov: ekonomika,  účtovníctvo,  administratíva a korešpondencia, informatika/aplikovaná informatika,
     • Celkový priemerný prospech za všetky predchádzajúce ročníky
     • Počet zameškaných hodín  - priemer za všetky predchádzajúce ročníky
     • Známka zo správania : veľmi dobré počas celého štúdia na obchodnej akadémii
     • Do úvahy sa bude brať aj sociálna situácia v rodine
     • Extra body budú pridelené tým žiakom, ktorí sa stáže ešte nezúčastnili
     • Životopis vo formáte Europass v slovenskom a anglickom jazyku
     • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
     • Pohovor, v ktorom záujemcovia vysvetlia dôvod, prečo sa chcú zúčastniť praxe

     Výsledky výberového konania Erasmus+ Praha

     žiaci budúceho 3. ročníka

     počet študentov, ktorí sa zúčastnia zahraničnej praxe – 16

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Trieda

     Počet bodov

     Stav

     1

     Jennifer Chmúriková

     II.A

     97

     prijatá

     2

     Anna Močáryová

     II.B

     94

     prijatá

     3

     Aneta Jágelková

     II.B

     94

     prijatá

     4

     Veronika Madleňáková

     II.B

     94

     prijatá

     5

     Sabina Bjalončíková

     II.B

     93

     prijatá

     6

     Michaela Klásková

     II. B

     89

     prijatá

     7

     Matúš Jeleník

     II.A

     85

     prijatý

     8

     Natália Bojňáková

     II.B

     85

     prijatý

     9

     Michal Gašparovič

     II.A

     83

     prijatý

     10

     Nina Vlková

     II.B

     82

     prijatá

     11

     Matej Berník

     II.A

     72

     prijatý

     12

     Diana Jacková

     II.A

     70

     prijatá

     13

     Lukas Kudlička

     II.A

     70

     prijatý

     14

     Jakub Ovšák

     II.A

     64

     prijatý

      

     Henrieta Grebáčová

     II.B

     78

     odstúpila

     15

     Nina Veselovská

     II.B

     78

     prijatá

     16

     Daniel Baran

     II.B

     64

     prijatý

     17

     Alexandra Kravčuková

     II.A

     63

     1. náhradník

     18

     Romana Štajerová

     II.B

     53

     1. náhradník

      

     Výsledky výberového konania Erasmus+ Lipsko

     žiaci budúceho 4. ročníka

     počet študentov, ktorí sa zúčastnia zahraničnej praxe – 13

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Trieda

     Počet bodov

     Stav

     1

     Michael Kopáčik

     III.B

     99

     prijatý

     2

     Kristína Zelencová

     III.A

     93

     prijatá

     3

     Michaela Matulová

     III.B

     90

     prijatá

     4

     Lenka Dudášová

     III.B

     90

     prijatý

     5

     Martin Birček

     III.B

     85

     prijatý

     6

     Natália Klačková

     III.B

     81

     prijatá

     7

     Adam Jurica

     III.B

     71

     prijatý

     8

     Monika Kollárová

     III.A

     69

     prijatá

     9

     Laura Lačeková

     III.A

     67

     prijatá

     10

     Diana Ladňáková

     III.B

     61

     prijatá

     11

     Veronika Luptáková

     III.A

     59

     prijatá

     12

     Dorota Sliačanová

     III.B

     55

     prijatá

     13

     Aneta Lesáková

     III.B

     51

     prijatá

     14

     náhradník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    • Erasmus+ 2023/2024

  • Erasmus+ 2023/20234

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6