• Schválenie projektu K121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP v programe Erasmus+ na šk. rok 2023/2024

    • Schválenie projektu K121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP v programe Erasmus+ na šk. rok 2023/2024

     vo výške  71 440 EUR, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ

     Zahraničná stáž študentov OA Ružomberok

     V budúcom školskom roku sa opäť žiaci aj učitelia našej školy môžu tešiť na september, kedy sa budúci tretiaci a štvrtáci zúčastnia zahraničnej praxe.  V rámci získania Akreditácie na organizovanie projektov Erasmus+ budeme môcť vyslať 14 žiakov 3. ročníka už tradične do Prahy a 14 žiakov štvrtého ročníka do Lipska (Nemecko).

     Podmienkou je zaslanie potrebných dokumentov a absolvovanie výberového konania.

      

     SPOMIENKY NA ERASMUS+

     Ako každý aj tento školský rok 2023/2024 sa začal udalosťou, na ktorú sa každoročne tešia
     nielen vybraní žiaci 3. a 4. ročníka ale aj učitelia Obchodnej akadémie v Ružomberku. Tou
     udalosťou je zahraničná stáž v rámci projektu Erasmus+, na ktorý škola v tomto školskom
     roku obdržala grant v sume 71 440 €. Pracovnými miestami pre študentov sa opäť stala opäť
     už tradičná Praha a novou destináciou bolo nemecké Lipsko, konkrétne jeho predmestie
     Schkeuditz.
     Tu sú spomienky, ktoré zostali v pamäti žiakov po návrate z praxe:
     Nedeľné ráno, 17. 09. 2023, 7:00 hod. My, žiaci tretieho a štvrtého ročníka, sa lúčime
     s rodičmi a vydávame sa na cestu do Prahy a Lipska. Vďaka projektu Erasmus+ budeme
     absolvovať prax v zahraničí. Čakajú nás dva týždne odlúčenia od rodičov, priateľov
     a známych miest. Čaká nás obdobie spoznávania samých seba pri riešení situácií, v ktorých
     mnohí z nás ešte neboli.
     Praha
     Je nás 17, deväť dievčat a šesť chlapcov z tretieho ročníka a dvaja naši triedni učitelia. Do
     Prahy prichádzame s pocitom radosti, nadšenia a očakávania, že spoznáme niektoré jej
     zaujímavé miesta. No máme i strach a obavu, ako zvládneme cestovanie do práce a úlohy,
     ktoré nám naši mentori zadajú. Všetky obavy však po prvých dňoch pominú. Zo dňa na deň
     sa stávame istejší, túžiaci spoznávať nové a nové miesta. Každý večer sa tešíme, ktorú časť
     Prahy si pôjdeme pozrieť. A tak spoznávame krásy stovežatej, jej historické pamiatky
     (Pražský hrad, Karlov most, Vyšehrad, Staromestské námestie s priľahlými uličkami, Malú
     stranu, ...), zaujímavé miesta (Petřín, Kampa, Letná, Slovanský ostrov, Múzeum voskových
     figurín, ZOO), parky, plavíme sa po Vltave na vodných bicykloch i na lodi,.. . Počas týchto
     chvíľ sa zbližujeme nielen so spolužiakmi, ale i učiteľmi. Zisťujeme, že dokážeme navzájom
     komunikovať. Vieme sa spolu baviť, mať uletené nápady, spolu sa smiať,  baviť sa, ale si i
     pomáhať. A tak okrem praktických zručností, ktoré získavame na pracoviskách, okrem
     množstva fotiek z úžasných miest, ktoré sme videli a zážitkov, ktoré sme zažili, si odnášame
     ešte niečo veľmi dôležité. Poznanie, že v zložitejších situáciách si dokážeme poradiť a že
     nikdy nie sme sami.

      

     Lipsko
     V autobuse nás ostalo 15. Naše 2 pani učiteľky, 11 štvrtákov a 2 tretiačky s malými obavami
     sme pokračovali v ceste z Prahy do Lipska. Keď sme konečne dorazili na miesto, privítal nás
     zástupca agentúry Gut Wehlitz na majeri, ktorý sa na 2 týždne mal stať naším novým

     domovom i pracoviskom. Neznáma dedina, tma, žiadny mestský ruch a zmiešané pocity
     z toho ako budeme ubytovaní. Nakoniec sa však ukázalo, že bývanie po 5, prípadne po 6 na
     izbe nebolo najhoršie. Mali sme predsa k sebe bližšie. Zistili sme, že všetky naše obavy boli
     zbytočné. Všetci sme pracovali na jednom mieste, mali sme príležitosť mnoho sa naučiť a náš
     mentor sa nás snažil viesť k tomu, aby sme dokázali prezentovať vlastné názory a hlavne
     komunikovať v anglickom jazyku A tak sa angličtina stala významným dorozumievacím
     prostriedkom nielen v zamestnaní, ale aj vo voľnom čase, keďže na tomto mieste sa stretli aj
     študenti z iných krajín, ktorí si ho vybrali ako svoju mobilitnú destináciu. A úplne super boli
     popoludnia a večery, keď sme chodievali do Lipska. Cestovanie bolo síce trošku časovo
     náročné, ale všetko sme zvládli. Mali sme prehliadku mesta, videli sme Starú radnicu
     /Rathaus/z roku 1556/, Novú radnicu, kostol sv. Tomáša i kostol sv.Mikuláša ,Pamätník bitky
     národov a samozrejme aj mnohé obchodné centrá. Úplne super bola návšteva zoologickej
     záhrady, ktorá patrí k najväčším ZOO v Nemecku. Užili sme si aj návštevu Berlína, kde sme
     strávili celú nedeľu. V pamäti nám ostane Brandenburská brána, Budova Ríšskeho snemu,
     Berlínsky múr, Pomník zavraždeným Židom i známa ulica Unter den Linden.
     Dva týždne nám ubehli neuveriteľne rýchlo, ale dali nám neuveriteľne veľa. Zblížili sme sa
     s učiteľmi, veľa sme sa nasmiali, naučili sme sa rešpektovať jeden druhého i vzájomne si
     pomáhať.

      

      

     Termín podania prihlášky pre žiakov   2. a 3. ročníka:                  do  02. 06. 2023 (vrátane)

     Potrebné dokumenty:                          

     • Vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom
     • Europass - životopis v slovenskom a anglickom jazyku
     • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

     Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme koordinátorke projektu Mgr. Ivete Baďovej, v obálke, označenej: Výberové konanie: stáž Erasmus+ 2023/2024

     Kritériá výberového konania kriteria_vyberoveho_konania.doc

     Prihláška žiaci 2.ročník prihlaska_2.roc.doc

     Prihláška žiaci 3. ročník prihlaska_3.roc.doc

     Osobný pohovor so žiakmi:

     Prihlásení žiaci sa zúčastnia osobného pohovoru. Presný termín bude oznámený v priebehu budúceho týždňa, predpokladaný termín pre 3. ročník je  08.06.2023 a 13.06 2023 pre 2. ročník.

      Výberové kritéria pre účastníkov projektu

     • Prospech z anglického jazyka, KAJ v 1., 2. ročníku pre študentov 3.ročníka, resp. v 1.ročníku pre študentov 2.ročníka,
     • Prospech z odborných profilových  predmetov: ekonomika,  účtovníctvo,  administratíva a korešpondencia, informatika/aplikovaná informatika,
     • Celkový priemerný prospech za všetky predchádzajúce ročníky
     • Počet zameškaných hodín  - priemer za všetky predchádzajúce ročníky
     • Známka zo správania : veľmi dobré počas celého štúdia na obchodnej akadémii
     • Do úvahy sa bude brať aj sociálna situácia v rodine
     • Extra body budú pridelené tým žiakom, ktorí sa stáže ešte nezúčastnili
     • Životopis vo formáte Europass v slovenskom a anglickom jazyku
     • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
     • Pohovor, v ktorom záujemcovia vysvetlia dôvod, prečo sa chcú zúčastniť praxe

     Výsledky výberového konania Erasmus+ Praha

     žiaci budúceho 3. ročníka

     počet študentov, ktorí sa zúčastnia zahraničnej praxe – 16

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Trieda

     Počet bodov

     Stav

     1

     Jennifer Chmúriková

     II.A

     97

     prijatá

     2

     Anna Močáryová

     II.B

     94

     prijatá

     3

     Aneta Jágelková

     II.B

     94

     prijatá

     4

     Veronika Madleňáková

     II.B

     94

     prijatá

     5

     Sabina Bjalončíková

     II.B

     93

     prijatá

     6

     Michaela Klásková

     II. B

     89

     prijatá

     7

     Matúš Jeleník

     II.A

     85

     prijatý

     8

     Natália Bojňáková

     II.B

     85

     prijatý

     9

     Michal Gašparovič

     II.A

     83

     prijatý

     10

     Nina Vlková

     II.B

     82

     prijatá

     11

     Matej Berník

     II.A

     72

     prijatý

     12

     Diana Jacková

     II.A

     70

     prijatá

     13

     Lukas Kudlička

     II.A

     70

     prijatý

     14

     Jakub Ovšák

     II.A

     64

     prijatý

      

     Henrieta Grebáčová

     II.B

     78

     odstúpila

     15

     Nina Veselovská

     II.B

     78

     prijatá

     16

     Daniel Baran

     II.B

     64

     prijatý

     17

     Alexandra Kravčuková

     II.A

     63

     1. náhradník

     18

     Romana Štajerová

     II.B

     53

     1. náhradník

      

     Výsledky výberového konania Erasmus+ Lipsko

     žiaci budúceho 4. ročníka

     počet študentov, ktorí sa zúčastnia zahraničnej praxe – 13

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Trieda

     Počet bodov

     Stav

     1

     Michael Kopáčik

     III.B

     99

     prijatý

     2

     Kristína Zelencová

     III.A

     93

     prijatá

     3

     Michaela Matulová

     III.B

     90

     prijatá

     4

     Lenka Dudášová

     III.B

     90

     prijatý

     5

     Martin Birček

     III.B

     85

     prijatý

     6

     Natália Klačková

     III.B

     81

     prijatá

     7

     Adam Jurica

     III.B

     71

     prijatý

     8

     Monika Kollárová

     III.A

     69

     prijatá

     9

     Laura Lačeková

     III.A

     67

     prijatá

     10

     Diana Ladňáková

     III.B

     61

     prijatá

     11

     Veronika Luptáková

     III.A

     59

     prijatá

     12

     Dorota Sliačanová

     III.B

     55

     prijatá

     13

     Aneta Lesáková

     III.B

     51

     prijatá

     14

     náhradník

      

      

      

      

      
      
    • Erasmus+ 2023/2024

    • Dotazník spokojnosti

     so zahraničnou praxou v Prahe  - vyhodnotenie

     Dotazník obsahoval 11 otázok. Do vypracovania dotazníka sa zapojilo všetkých 15 študentov, ktorí sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili zahraničnej praxe v Prahe.  

     Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, rad

Automaticky generovaný popis

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť s raňajkami. Počet odpovedí: 15 odpovedí.

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť s večerami. Počet odpovedí: 15 odpovedí.

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť so zaradením na pracoviská. Počet odpovedí: 15 odpovedí.

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Ohodnoťte svojho mentora (človek, ktorý sa Vám venoval na pracovisku). 1 najhoršie hodnotenie, 5 najlepšie hodnotenie.. Počet odpovedí: 15 odpovedí.

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť  s aktivitami po návrate z pracoviska (poobedňajšie a večerné aktivity). Počet odpovedí: 15 odpovedí.

     Napíšte, aký prínos pre Vás malo absolvovanie zahraničnej praxe

     (minimálne 2 vety).

     Mohla som spoznať ľudí na pracovisku, komunikovať s nimi.  Vyskúšala som si prácu, s akou som sa ešte počas štúdia nestretla. Bola to dobrá skúsenosť.

     Spoznala som  nových ľudí a hlavne Prahu. Zdokonalila som sa v tom, čo som sa v škole naučila.

     Vyskúšal som si život v oveľa väčšom meste, kde je oveľa viac možností pre mladých ľudí. Bavilo ma vytváranie videí a ich spracovanie.

     Oveľa viac som pracovala s počítačom. Prínosom pre mňa bola práca v kolektíve a spoznávanie života vo veľkom meste.

     Prinieslo mi to veľa skúseností v oblasti komunikácie s ľuďmi ako aj orientácie vo veľkom meste. Odnášam si veľa zážitkov, ktoré som zažila pri spoznávaní Prahy.

     Získanie nových vedomostí a zručností v oblasti kultúry. Zlepšila som sa v komunikácii s ľuďmi a zistila som, že mi nerobí problém prispôsobiť sa. Prínosom bolo i spoznávanie Prahy a celkovo pobyt v zahraničí.

     Bola to pre mňa skúsenosť žiť v inom prostredí a inej krajine sama, bez pomoci rodičov. Pracovala som v kolektíve a s novým účtovným programom.

     Prax v zahraničí mi pomohla zlepšiť moje organizačné schopnosti. Taktiež mi pomohla upevniť vzťahy so spolužiakmi.

     Zaujímavá skúsenosť - spoznala som Prahu a vyskúšala som si, aké to je pracovať v podniku.

     Pre mňa zahraničná prax mala prínos v tom, že som si mohla vyskúšať samostatnosť, odlúčenie od rodičov. Ale aj nazbierať pracovné skúsenosti.

     Naučil som sa veľa nových vecí. Zdokonaľoval som svoje zručnosti, ako rozprávanie po anglicky a účtovníctvo.

     Ukázalo mi to, aké zručnosti z administratívy sa využívajú vo firme. Rozšírilo to moje vedomosti aj v oblasti informatiky pri úprave a práci s internetovou stránkou.

     Spoznanie nového mesta. Nove pracovne skúsenosti.

     Naučil som sa pracovať v kolektíve. Spoznal som niektoré historické miesta Prahy.

     Zahraničná prax ma obohatila nielen z akademickej ale aj osobnej úrovni. Poskytla mi jedinečnú vzdelávaciu skúsenosť do života.

      

     Odporučili by ste študentom absolvovanie praxe v zahraničí? Prečo? 

      

     Áno. Stojí to za to, už len kvôli tým spomienkam a zážitkom.

     Áno. Napríklad sa zdokonalia v komunikácii v cudzích jazykoch.

     Určite áno, pretože som tým získal veľa nových skúseností a spoznal nových ľudí.

     Samozrejme. Je to výborná pracovná skúsenosť do budúcnosti.

     Áno. Podľa mňa,  každý by to mal aspoň raz skúsiť, nech spozná sám seba.

     Rozhodne áno. A prečo? Lebo budú mať nové skúsenosti, vedomosti, zážitky, situácie...

     Určite áno. Odnesú si  veľa zážitkov a upevnia si vzťahy medzi spolužiakmi; nové skúsenosti z práce.

     Je to dobrá skúsenosť, takže áno.

     Áno. Spoznajú nové mesto, ľudí a naučia sa orientovať v cudzom meste. Vyskúšajú si, aké to je pracovať vo firme a ostanú im skvelé spomienky.

     Určite áno. Je to dobrá skúsenosť do života.

     Áno. Lepšie spoznajú sami seba a spoznajú aj nových ľudí. Naučia sa nové veci alebo sa zdokonalia v tom, čo už vedia.

     Áno. Rozšíri im to vedomosti zo školy a získajú nové zážitky.

     Získajú veľa nových skúsenosti, preto hovorím áno.

     Určite áno. Z pobytu si odnesú  veľa zážitkov.

     Rozhodne áno. Prinesie im to rozšírenie jazykových a odborných ekonomických zručností, ktoré sa využívajú nielen na Slovensku. Môžu absolvovať výlety a podujatia, ktoré bežne študent nezažije. Je to aj príprava na vysokú školu – pripravenosť žiť mimo domova.

      

     Napíšte návrhy na zlepšenie podmienok zahraničnej praxe prostredníctvom Erasmus+

     Lepšia komunikácia so študentmi, ako by si predstavovali prax (niektorí spolužiaci nerobili nič s administratívou ako bolo sľubované).

     Žiadne

     Mne sa páčilo všetko.

     Menej stresové skúšky na prijímacom pohovore na zahraničnú prax.

     Viacej času aj pre seba.

     Viac naslúchať žiakom v rámci praxe.

     Pracovať s administratívou a účtovníctvom.

     Výber lepšieho hotela.

     Viacej voľného času.

     Asi by som nič nemenila okrem výberu hotela. Som spokojná s tým aké podmienky zahraničnej praxi sme mali.

     Viac by sa mohlo v práci využívať administratíva a účtovníctvo.

     Celkovo som bola spokojná so všetkými podmienkami, ale určite by bolo lepšie, keby boli pracoviská bližšie k ubytovaniu, aby sa dlho necestovalo.

     Nemám žiadne

     Lepší hotel

     Vybrať a roztriediť žiakov do parného počtu.

      

    • Dotazník spokojnosti so zahraničnou praxou vyhodnotenie - Lipsko

    •  

     Dotazník spokojnosti so zahraničnou praxou

     Lipsko 2023

     Aký prínos malo pre Vás absolvovanie zahraničnej praxe?
     Prax splnila moje očakávania. Precvičila som si angličtinu aj nemčinu a naučila som sa pracovať s
     novým programom. Taktiež som sa zlepšila v rôznych zručnostiach, stala som sa samostatnejšou a
     spoznala som nových ľudí. Naučila som sa pracovať v tíme a vďaka nášmu mentorovi sa cítim oveľa
     viac pripravená do budúcnosti.
     Spoznala som novú krajinu, zlepšila som si jazykové zručnosti a spoznala som nových ľudí.
     Overila som si svoje znalosti z anglického jazyka, ako dokážem porozumieť a taktiež rozprávať.
     Naučila som sa komunikovať v kolektíve a pomáhať si.
     Spoznal som inú krajinu, zoznámil som sa s novými ľuďmi. Spoznal som pamiatky Lipska a mal som
     možnosť vidieť naživo Berlín, jeho pamiatky, ale aj nedostatky.
     Zahraničná prax mi bola veľkým prínosom, či už s precvičením cudzieho jazyka alebo s profesijnými
     výhľadmi. Naučila som sa toho veľa hlavne ohľadom toho, čo všetko je potrebné pri založení firmy.
     Celú moju prax by som ale zhodnotila veľmi pozitívne, budem na to veľmi rada spomínať.
     Prax v Lipsku mi pomohla byť otvorenejším k okoliu a vedieť komunikovať bez akýchkoľvek obáv.
     Taktiež som sa počas praxe naučil narábať s novým programom, ktorý je užitočný pri efektivite práce.
     Zahraničná prax bola pre mňa veľkým prínosom hlavne pre profesionálne vyhliadky a precvičenie
     cudzích jazykov (ruština, angličtina).

     Vaše naj... z Lipska


     Páčilo sa mi všetko. Mali sme dostatok voľného času aj času stráveného ako skupina cestovaním.
     Najviac sa mi však páčili výlety do Lipska, či už do ZOO alebo do centra, keď sme boli sami alebo so
     sprievodcom.
     Výlet do Berlína bol jeden z najlepších. Páčili sa mi najmä spoločne strávené večery aj s p. učiteľkami
     pri hraní žolíka či biliardu.
     Najlepšie boli výlety, návšteva ZOO v Lipsku, pamätník a návšteva Berlína.
     Moje naj z Lipska bol asi výlet do Berlína, bolo to krásne veľké historické mesto. Veľmi rada by som
     tam ešte dakedy išla.
     Najviac sa mi páčil prístup zamestnancov vo Vitalise. Veľmi príjemní ľudia tam boli.
     Môj naj zážitok bol Berlín. taktiež večerný klub, ako učím Michalovčanov hrať karty.
     Najlepšie bolo zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.


     Odporučili by ste študentom absolvovanie praxe v zahraničí? Prečo?


     Rozhodne áno. Majú možnosť vycestovať do zahraničia nielen za praxou, ale aj za novými
     zručnosťami, priateľmi a najmä zážitkami. Môžu si vyskúšať, aké to je byť samostatnými a pritom
     spoznávať kultúru danej krajiny.
     Určite áno, kvôli zlepšeniu jazykových zručností a spoznaniu nových krajín.
     Určite by som to odporučila všetkým študentom. Je to skvelá príležitosť naučiť sa niečo nové, získať
     nové skúsenosti, zážitky.
     Áno, odporučil. Bola to nová skúsenosť s inou krajinou, spoznávanie jej kultúry, nových ľudí, vyskúšal
     som si, aké to je plniť úlohy na pracovisku v anglickom jazyku a nie v slovenčine.
     Určite by som odporučila, je to úžasný zážitok a hlavne si môžete precvičiť anglicky jazyk a máte
     možno zistiť, ako určitá firma funguje a veľa vás to naučí.
     Áno. Preto, lebo si so zahraničnou praxou študent zlepší komunikačné zručnosti a naučí sa, ako to
     funguje v pracovnom prostredí.

      

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť s ubytovaním. Počet odpovedí: 12 odpovedí.

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť s raňajkami. Počet odpovedí: 12 odpovedí.

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť s večerami. Počet odpovedí: 12 odpovedí.

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť so zaradením na pracoviská. Počet odpovedí: 12 odpovedí.Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, diagram

Automaticky generovaný popis

     Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vyjadrite spokojnosť  s aktivitami po návrate z pracoviska (poobedňajšie a večerné aktivity). Počet odpovedí: 12 odpovedí.