• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
  Faktúra 333/2011 pevná linka telefón 12/2011 116,16 s DPH 09.01.2012 Slovak Telecom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 20.02.2012
  Faktúra 330/2011 farebné kopírovanie 142,12 s DPH 03.01.2012 FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 20.02.2012
  Faktúra 331/2011 BOZP a PO 247,42 s DPH 03.01.2012 František Moravčík, Ludrová 415, IČO: 37040600 20.02.2012
  Faktúra 332/2011 vodné,stočné IV.Q/2011 628,72 s DPH 03.01.2012 Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok, IČO: 36672271 20.02.2012
  Faktúra 315/2011 BIATEC - predplatné 23,10 s DPH 15.12.2011 VERSUS, a.s., Bratislava, IČO: 35795115 20.02.2012
  Faktúra 304/2011 Freundschaft, Zvesti MŠ a MK SR 20,00 s DPH 07.12.2011 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica, IČO:36631124 20.02.2012
  Faktúra 309/2011 dodávka tepelnej energie 11./2011 1 831,81 s DPH č.2010160 z 29.1.2010 12.12.2011 CZT,s.r.o. Ružomberok,IČO: 36820300 20.02.2012
  Faktúra 307/2011 renovácia tonerov 484,20 s DPH 06.12.2011 Ing. Vladimír Čavoj, Liptovský Mikuláš, IČO: 32597495 20.02.2012
  Faktúra 301/2011 zhotovené kópie v prenájme 45,12 s DPH 05.12.2011 FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 20.02.2012
  Faktúra 302/2011 materiál na údržbu(baumit,hmoždinky) 100,97 s DPH 05.12.2011 STAVMAT IN, spol. s.r.o., Malacky, IČO: 34116125 20.02.2012
  Faktúra 308/2011 služby virtuálnej knižnice 11/2011 16,56 s DPH 12.12.2011 KOMENSKY, s.r.o. Košice, IČO: 43908977 20.02.2012
  Faktúra 001/2012 34.splátka počítačov 356,41 s DPH 31.12.2011 GC Lesing Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO: 43878989 20.02.2012
  Faktúra 328/2011 kancelársky materiál 48,44 s DPH 29.12.2011 KanPo,s.r.o., Salvova3, Ružomberok, IČO: 36740705 20.02.2012
  Faktúra 002/2012 záloha elektrická energia 1/2012 1 001,00 s DPH ŽSK/2012/1 z 2.1.2012 31.12.2011 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 36403008 20.02.2012
  Faktúra 003/2012 nájomné bezpečnostného zariad.I.Q 2012 123,08 s DPH 05.01.2012 FANIT s.r.o. Bratislava, IČO: 44399707 20.02.2012
  Faktúra 004/2012 čistiace prostriedky 65,94 s DPH 12.01.2012 Michal Neumann, Ružomberok, IČO: 17939666 20.02.2012
  Faktúra 005/2012 digi TV 9,60 s DPH 13.01.2012 DIGI SLOVAKIA, s.r.o, Bratislava, IČO: 35701722 20.02.2012
  Faktúra bez čísla splátka školského nábytku - stoly, stoličky 391,05 s DPH 31.01.2012 Interiéry Riljak,s.r.o. Oravský Podzámok, IČO: 43885306 20.02.2012
  Faktúra 337/2011 zhotovené kópie v prenájme 34,15 s DPH 16.01.2012 FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 20.02.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/387