• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
  Zmluva 06/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 14.08.2023 Autoškola Beňuš s.r.o. 31.08.2023
  Faktúra faktura_045_SJ s DPH 22.02.2011 CHRIEN s.r.o.
  Faktúra faktura_046_SJ s DPH 23.02.2011 CBA VEREX a.s.
  Faktúra faktura_047_SJ s DPH 24.02.2011 LUBOMÍR MAJBA
  Faktúra faktura_048_SJ s DPH 28.02.2011 NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
  Faktúra faktura_049_SJ s DPH 28.02.2011 MÄSOPRODUKT
  Faktúra faktura_050_SJ s DPH 28.02.2011 FRUKTAL s.r.o.
  Faktúra faktura_051_SJ s DPH 28.02.2011 INMEDIA s.r.o.
  Zmluva zmluva_001_OA s DPH 13.04.2011
  Zmluva 5/2023 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 01.06.2023 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 13.06.2023
  Faktúra faktura_043_SJ s DPH 21.02.2011 INMEDIA s.r.o
  Faktúra Príloha č. 1/2023 Príloha č. 1/2023 došlé faktúry s DPH Faktúry č.01-85/2023 01.01.2023 30.05.2022
  Faktúra Príloha č. 8 Príloha č. 8 Údaje o doručenej faktúre s DPH Faktúry č.216-268/2022 31.12.2022 31.12.2022
  Faktúra Príloha č. 7 Príloha č. 7 Údaje o doručenej faktúre s DPH Faktúry č.83 - 215 22.11.2022 22.11.2022
  Faktúra Príloha č. 6 Príloha č. 6 Údaje o doručenej faktúre s DPH Faktúry od č. 01 -82 26.04.2022 20.04.2021
  Faktúra Príloha č. 5 Príloha č. 5 Údaje o doručenej faktúre s DPH 26.01.2022 20.04.2021
  Faktúra 334/2011 dodávka tepelnej energie 12./2011 3 687,55 s DPH č.2010160 z 29.1.2010 12.01.2012 CZT,s.r.o. Ružomberok,IČO: 36820300 20.02.2012
  Faktúra 319/2011 stravovanie zamestnancov 12./2011 OA 425,04 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
  Faktúra 321/2011 stravovanie zamestnancov 12./2011 ŠJ 62,04 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/361