• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 001/2012 34.splátka počítačov 356,41 s DPH 31.12.2011 GC Lesing Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO: 43878989 20.02.2012
  Faktúra 012/2012 35. splátka počítačov 356,41 s DPH 31.01.2012 GC Lesing Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO: 43878989 20.02.2012
  Zmluva 1/2013 Abonentná zmluva CWS-BOCO s DPH 16.01.2013 CWS-boco SLOVENSKO, s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 17.01.2013
  Zmluva 1a/2013 Abonentná zmluva CWS-BOCO-úprava zmluvy s DPH 16.01.2013 CWS-boco SLOVENSKO, s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 11.02.2013
  Faktúra 315/2011 BIATEC - predplatné 23,10 s DPH 15.12.2011 VERSUS, a.s., Bratislava, IČO: 35795115 20.02.2012
  Faktúra 331/2011 BOZP a PO 247,42 s DPH 03.01.2012 František Moravčík, Ludrová 415, IČO: 37040600 20.02.2012
  Zmluva 44/11/2023 Darovacia zmluva 46,96 s DPH 01.12.2023 Mondi SCP s.s. Obchodná akadémia Ružomberok 01.12.2023
  Zmluva 12/2021 Darovacia zmluva s DPH 08.10.2021 Mondi SCP, a.s. Obchodná akadémia Ružomberok 22.02.2022
  Zmluva B-2011/0798-030232953 Darovacia zmluva 3 251,08 s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 05.10.2012
  Zmluva 26/9/2019 Darovacia zmluva s DPH 06.09.2019 Modi SCP, a. s. Obchodná akadémia Ružomberok 06.09.2019
  Zmluva 54/9/2021 Darovacia zmluva s DPH 15.10.2021 Mondi SCP, a.s. Obchodná akadémia Ružomberok 22.02.2022
  Zmluva 01/2024 Darovacia zmluva s DPH 06.03.2024 Mondi SCP a.s. Ružomberok 05.03.2024
  Zmluva Dodatok č.3 Dodatok k Zmluvám o združenej dodávke elektriny s DPH 15.11.2017 Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 36403008 Obchodná akadémia Ružomberok 06.12.2017
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 17.02.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej 20.02.2023
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 16.06.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 16.06.2023
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 17.02.2022 Obchodná akadémia Ružomberok Škola umeleckého priemyslu - 161551 22.02.2022
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 21.02.2022 Obchodná akadémia Ružomberok Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej 22.02.2022
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 17.02.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 20.02.2023
  Zmluva F604-18-004 Dodatok k zmluve o servisnej starostlivosti Flex s DPH 27.02.2023 CBC Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 27.02.2023
  Zmluva Dodatok k zmluve č. 1/2011 Dodatok k zmluve č. 1/2011 s DPH 10.04.2012 Žilinský samosprávny kraj, v správe: Obchodná akadémia Igor Fornál - Obchodná a sprostredkovateľská činnosť 17.05.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/387