• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
  Faktúra faktura_063_OA s DPH 28.11.2011 CZT Ružomberok s.r.o. OARK
  Faktúra faktura_044_SJ s DPH 21.02.2011 FRUKTAL s.r.o.
  Faktúra faktura_045_SJ s DPH 22.02.2011 CHRIEN s.r.o.
  Faktúra faktura_046_SJ s DPH 23.02.2011 CBA VEREX a.s.
  Faktúra faktura_047_SJ s DPH 24.02.2011 LUBOMÍR MAJBA
  Faktúra faktura_048_SJ s DPH 28.02.2011 NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
  Faktúra faktura_049_SJ s DPH 28.02.2011 MÄSOPRODUKT
  Faktúra faktura_050_SJ s DPH 28.02.2011 FRUKTAL s.r.o.
  Faktúra faktura_051_SJ s DPH 28.02.2011 INMEDIA s.r.o.
  Faktúra 101103205 Dodávka tepelnej energie na November 2011 2 831,81 s DPH 2010160 2010160 12.12.2011 CZT Ružomberok, s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 06.02.2012
  Faktúra faktura_042_SJ s DPH 21.02.2011 INMEDIA s.r.o
  Faktúra 101103529 Dodávka tepelnej energie na December 2011 3 687,55 s DPH 2010160 2010160 12.01.2012 CZT Ružomberok, s.r.o. Obchodná akadémia Ružomberok 06.02.2012
  Faktúra 334/2011 dodávka tepelnej energie 12./2011 3 687,55 s DPH č.2010160 z 29.1.2010 12.01.2012 CZT,s.r.o. Ružomberok,IČO: 36820300 20.02.2012
  Faktúra 321/2011 stravovanie zamestnancov 12./2011 ŠJ 62,04 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
  Faktúra 323/2011 strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 ŠJ 3,96 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
  Faktúra 324/2011 strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 OA 34,32 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
  Faktúra 318/2011 hmota na opravy, špachtla 4,87 s DPH 22.12.2011 Juraj Paško-INEP, Likavka, IČO: 43105149 20.02.2012
  Faktúra 328/2011 kancelársky materiál 48,44 s DPH 29.12.2011 KanPo,s.r.o., Salvova3, Ružomberok, IČO: 36740705 20.02.2012
  Faktúra 329/2011 kópie na zariadení kopírky AFICIO 9,84 s DPH 30.12.2011 Impromat-Slov,spol.s.r.o.,Bratislava, IČO: 31331785 20.02.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/361