• 25. apríl – Medzinárodný deň žien a dievčat v IT sektore.

     • Tento deň, nazývaný tiež Girl’s Day, sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a prepája dievčatá s reálnym svetom IT. Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15 – 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.  A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore. Z našej školy sa tohto podujatia zúčastnili dve žiačky z druhého a jedna žiačka z tretieho ročníka. Na FRI UNIZA sa dozvedeli, že pri vytváraní webových aplikácií úzko spolupracujú študenti z rôznych fakúlt, učitelia so študentami, ale aj univerzity z rôznych miest. Do tohto procesu vstupujú i firmy a podnikatelia.

     • Inovatívne streDnutie

     • Naše žiačky Noemi Kovalčíková, Romana Kmeťová, Eva Murínová, Alexandra Saloňová a Adriana Lacková sa zúčastnili 17.04.2024 Inovatívneho streDnutia, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Martine. Podujatia sa zúčastnili obchodné akadémie zo Žilinského kraja. Naša škola na podujatí predstavila tému Neformálne vzdelávanie - Chillout zóna. 

     • Konferencia školských parlamentov v Martine

     • Konferencia - Rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí sa uskutočnila v penzióne Čierna pani v Martine. Našu školu zastupovali Anna Močáryová, Lukáš Legerský a Filip Kerndl. Za Mestský parlament Ružomberok sa konferencie zúčastnili aj žiačky Noemi Kovalčíková a Romana Kmeťová. Naši žiaci prezentovali svoj úspešný Malý projekt ŠP, ktorý zrealizovali v priebehu tohto školského roka.

     • Oceňovanie Žilinského samosprávneho kraja

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, podpredsedu ŽSK Petra Webera a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Miroslavy Abrmanovej prevzala ocenenie Ing. Ľudmila Kerndlová - riaditeľka OA Ružomberok. Ocenení boli pedagógovia, ktorí majú významné zásluhy na rozvoji škôl, dlhoročnú pedagogickú prax, účasť na projektoch, úspechy žiakov pod ich vedením, publikačnú činnosť a podobne.

      Srdečne blahoželáme.

     • DEŇ ZEME

     • Žiaci nižších ročníkov sa počas maturitnej skúšky vybrali na

      mini-tour-the-Ružomberok.

      Žiaci prešli takmer 20 tisíc krokov.

     • Tretiaci sa zaujímajú o svoju budúcnosť

     • Žiaci tretieho ročníka sa 5. apríla 2024 zúčastnili mini veľtrhu Alma Mater v Žiline, na ktorom sa prezentovali  slovenské vysoké školy. Žiaci získali informácie o študijných odboroch, o podmienkach prijatia ako aj  možnostiach ubytovania. V stánku MŠVVaM získali informácie o možnosti získať štipendium, pokiaľ zostanú študovať na Slovensku.

      Každý zo zúčastnených žiakov si odnášal nielen informácie, ale i propagačný materiál, ktorý im môže pomôcť pri rozhodovaní „KAM PO SKONČENÍ  ŠKOLY“.

     • IDEATON

     • Naše žiačky Noemi Kovalčíková, Romana Kmeťová, Eva Murínová, Adriana Lacková a Alexandra Kravčuková sa 5.4.2024 zúčastnili v Sobášnom paláci v Bytči IDEATONU. Cieľom IDEATONU bolo nájsť nové a inovatívne spôsoby na zvolenú tému, identifikovať problémy a hľadať kreatívne riešenia. Taktiež na udalosti mali možnosť stretnúť zástupcov z iných škôl, zaujímavých mentorov a dozvedieť sa viac o metóde Design Thinking a Mind Map. Na IDEATONE naše žiačky predstavili tému - Ako zapojiť neaktívneho človeka v školskom prostredí s využitím metódy Mind Map. Takýmto spôsobom sme sa spoločne s vybranými strednými školami zo Žilinského kraja podieľali na tvorbe inovatívnych riešení.

     • Exkurzia Osvienčim

     • Opäť sme sa vybrali s našimi žiakmi uctiť si obete holokaustu a navštívili sme múzeum koncentračného tábora Osvienčim. Sprievodkyne nás previedli koncentračným táborom Auschwitz I. a Auschwitz II. Birkenau. 

     • ZELENÝ CERTIFIKÁT

     • Zelený certifikát a logo sme získali za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2023. Tento dokument je potvrdením, že Obchodná akadémia Ružomberok pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Spoločnosť SEWA, a.s. postupne nahrádza papierovú dokumentáciu elektronickou. Hlavným dôvodom je v čo najväčšej miere eliminovať negatívne dopady našej činnosti na životné prostredie. Tento rok bol po prvýkrát Zelený certifikát zaslaný v elektronickej podobe.