• Medzinárodné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Explore solidarity!

     • V dňoch 15. – 20. mája 2024 sa naše žiačky Alexandra Kravčuková, Michaela Klásková, Romana Kmeťová, Liana Mirgová a Rebeka Dančová zúčastnili mládežníckej výmeny v rámci projektu Erasmus+ pod názvom Explore solidarity, ktorá sa uskutočnila v oravskom  Zuberci.

      Počas celého týždňa naše dievčatá trávili čas s rovesníkmi z iných európskych krajín, ako napr. Litvy, Malty alebo Talianska. Témou celého stretnutia bolo spolunažívanie a solidarita so starými a handikepovanými ľuďmi a spôsoby ako pomôcť spríjemniť ich život. Každá skupina prispela vlastným kreatívnym nápadom k výrobe nejakého darčekového predmetu, napr. výrobe ružičiek, ktoré následne odniesli do zariadenia pre seniorov v Kláštore pod Znievom a do Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne. Pre obyvateľov spomenutých zariadení účastníci seminára pripravili taktiež zaujímavý kultúrny program, v ktorom zaspievali piesne v rôznych jazykoch.

      Výhodou účasti na stretnutí bola možnosť spoznať nových ľudí z rôznych európskych krajín, oboznámiť sa s ich kultúrou, tancami, jazykom a tradičnými jedlami. Naopak účastníci zo zahraničia mali možnosť obdivovať krásy Slovenska a spoznať tradície oravského regiónu v Skanzene oravskej dediny v Zuberci. Táto mládežnícka prispela k solidarite krajín a zmenšeniu jazykových bariér. Bola organizovaná s podporou Erasmus+ a inštitútu V.I.A.C.

     • Exkurzia do múzea ručnej výroby papiera v Ludrovej

     • Žiaci 1.A a 1.B triedy navštívili dňa 27.mája 2024 múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej. V múzeu sa žiaci oboznámili s históriou výroby papiera a mohli si sami vyskúšať vyrobiť papier. Po návšteve múzea sme si oddýchli pri minerálnom prameni Medokýš.

     • OZNAM - Prijímacie skúšky

     • Vážení zakonní zástupcovia,

      Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
      uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024.

      V kolónke žiaci a rodičia - Prijímacie skúšky.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 písomne odošle strednej škole záväzné potvdenie o nastúpení/nenastúpení prijatého uchádzača.

      Zavazne_potvrdenie.doc ---- Zavazne_potvrdenie.pdf

       

     • Mladý digitálny Európan 2024

     • 15.mája 2024 sa sedem študentov tretích ročníkov zúčastnilo online vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan 2024. Žiaci mali 45 minút na vyplnenie testu s 30 otázkami o Európskej únii. Šikovní tretiaci to však splnili ešte v predstihu. Teraz už len budeme čakať na výsledky, ktoré budú vyhodnotené NIVaM-om najneskôr do 30.mája. Úspešní súťažiaci budú pozvaní na celoštátne kolo.

     • Stretnutie Mládežníckeho parlamentu ŽSK

     • Naši žiaci Filip Kerndl, Romana Kmeťová, Noemi Kovalčíková a Eva Murínová sa dňa 14.05.2024 zúčastnili stretnutia Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Na stretnutí bol schválený štatút Mládežníckeho parlamentu a boli predstavené jednotlivé ambasádorské tímy.

     • Návšteva Okresného súdu žiakov II. ročníka

     • Dňa 10.5. 2024 sa naši študenti druhých ročníkov zúčastnili návštevy Okresného súdu v Ružomberku. Privítala nás pani prokurátorka E Makovická, ktorá nám porozprávala aká je právna úloha prokuratúry pri vyšetrovaní trestných činov. Týkalo sa to najmä predaja a konzumácii drog. Potom nám pedagóg pre výkon trestu povedal ako funguje spolupráca s odsúdenými v takomto ústave. Najviac sa nám venoval odsúdený Miro, ktorý nám rozpovedal svoj príbeh. Ochotne odpovedal na naše zvedavé otázky. Stretnutie bolo naozaj poučné a miestami bolo aj náročné počúvať čo-ako-a-prečo je tam kde je. Radil našim študentom vždy odolať akýmkoľvek pokušeniam skúsiť drogy, pretože im to môže zničiť celý život. Nech sa radšej poučia z jeho chýb, nie zo svojich.

     • Olympiáda MLADÝ ÚČTOVNÍK

     • Obchodná akadémia sa aj v tomto školskom roku zapojila do Olympiády MLADÝ ÚČTOVNÍK, ktorú organizuje firma KROS. Kristína Zelencová žiačka IV.A triedy bola úspešná v I. kole a následne postúpila do II. celoslovenského kola, kde sa umiestnila na veľmi peknom 19. mieste.

      Srdečne blahoželáme!