• Exkurzia Múzeum obetí komunizmu v Košiciach

     • Naši druháci navštívili vo štvrtok 19. 10. 2023 Múzeum obetí komunizmu v Košiciach.
      Z historického hľadiska získali cenné informácie o gulagoch v Sovietskom zväze, kde boli
      odvlečení mnohí ľudia predovšetkým z východného Slovenska, ale aj ostatných regiónov
      Československa, o pomocných technických práporoch, o vykonštruovaných politických
      procesoch nevinných ľudí, o násilnej kolektivizácii aj o likvidácii kláštorov na celom území
      vtedajšieho Československa.
      Okrem toho sa v múzeu dozvedeli aj o zakázanej samizdatovej tlači, o rozširovaní zakázanej
      literatúry cez hranice Poľska do Oravského Veselého a potom na územie celej republiky
      a zároveň mali možnosť si vyskúšať písanie na mechanických písacích strojoch používaných
      pre samizdatovú tlač. 

     • Medzitriedny turnaj - projektová aktivita školského parlamentu

     • Členovia školského parlamentu pri Obchodnej akadémii v Ružomberku dňa 17.10.2023 uskutočnili projektovú aktivitu - Medzitriedny turnaj. 

      Na úvod členovia školského parlamentu privítali žiakov školy v telocvični. Medzitriedny turnaj bol rozdelený na dve časti: volejbalový turnaj a aktivity pre žiakov. Volejbalový turnaj sa uskutočnil v telocvični medzi triedami školy. Druhá časť školy absolvovala aktivity určené pre žiakov jednotlivých tried na 6 stanovištiach (kvíz, ochutnávka, prekážky, stoličky, tanec a bingo).

      Na záver turnaja sme sa započúvali do skupiny The Beatles v podaní člena školského parlamentu Matúša. Nasledovalo záverečné vyhodnotenie - celkovým víťazom Medzitriedneho turnaja sa stala trieda 3.B, ktorá okrem sladkej odmeny získala aj putovný pohár školského parlamentu. Na 2. mieste skončila trieda 3.A a na 3. mieste trieda 2.B. 

      Víťazom turnaja boli všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili a odmenou im bola skvelá zábava a občerstvenie, ktoré im pripravili spolužiaci zo školského parlamentu. 

      Projektová aktivita bola podporená z programu Erasmus + v rámci projektu Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.  

     • Štvrtáci začínajú riešiť svoju budúcnosť.

     • 10. 10. 2023 vycestovali žiaci štvrtého ročníka do hlavného mesta, aby sa zúčastnili
      veľtrhu pomaturitného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia. Za jeden deň získali
      prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, v Česku i celej EÚ. Mohli komunikovať so
      zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelili o svoje skúsenosti.
      Mali možnosť navštíviť prednášky škôl a získať tak maximum informácií o ponuke
      štúdia aj o všetkom ostatnom, čo škola študentom ponúka.
      Pre tých študentov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, na aké študijné programy majú
      predpoklady, bolo pripravené poradenské centrum, testovacie centrum aj centrum
      kariérového poradenstva.