• Erasmus+ 2023/2024

     • Pracovná stáž študentov v mestečku neďaleko Lipska, prebieha v obdobi od 17.9.2023 do 30.9.2023. Zúčastňuje sa jej 11 študentov 4.ročníka a 2 študentky 3 .ročníka. Stáž sa uskutočňuje v rámci projektu Erasmus+ a je financovaná z grantov EÚ.

      Druhá skupina žiakov školy absolvuje pracovnú stáž v hlavnom meste Českej republiky, Prahe, taktiež v termíne od 17.09.2023 do 30.09.2023. V tejto skupine je 15 žiakov 3.ročníka. Študenti pracujú vo svojom odbore, to znamená vykonávajú administratívnu prácu v rôznych firmách po celej Prahe a okrem toho spoznávajú pamiatky mesta.

     • Účelové cvičenie CO

     • Ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zúčastnila účelového cvičenia civilnej ochrany. Cvičenie sa realizovalo na Kalvárii a Hrabove dňa 7. septembra 2023. Žiaci boli poučení o úlohách civilnej ochrany, zásad správania sa počas mimoriadnych udalostí, poskytnutí prvej pomoci a vyskúšali si nácvik tiesňového volania. Účelové cvičenie sa nieslo v dobrej nálade a dopomohlo tomu aj krásne počasie.