• Ocenenie našich žiakov od primátora mesta

     • Dňa 25.06.2024 boli naši žiaci Romana Kmeťová, Noemi Kovalčíková a Lukáš Legerský ocenení primátorom mesta za aktívnu účasť v mestskom študentskom parlamente v školskom roku 2023/2024. 

    • Teacher Training Course na Malte v rámci Erasmus+
     • Teacher Training Course na Malte v rámci Erasmus+

     • Akreditácia, ktorú získala Obchodná akadémia Ružomberok v roku 2021, umožňuje škole organizovať rôzne mobility nielen pre študentov ale aj pre učiteľov školy. A tak na konci tohto školského roka dostali príležitosť dve vyučujúce anglického jazyka zúčastniť sa kurzov na zlepšeniesvojich profesionálnych zručností. Kurzy boli organizované v termíne od 17.6.2024 do21.6.2024 na Malte, v meste ST. Julian´s.

      Prvý kurz pod názvom Brush up your Teaching Skills absolvovala Mgr. Iveta Baďová. Cieľombolo „oprášiť“ si vedomosti o používaných metódach a formách práce na hodinách angličtiny,získať nové, hlavne prácou na počítačoch a súčasne sa inšpirovať a vymeniť si skúsenostis kolegami z iných európskych krajín.

      Druhého kurzu pod názvom Special Education Needs sa zúčastnila PaedDr. AlexandraBagiová. Kurz sa zaoberal diagnostikou, metódami a formami práce , ktoré je možnéa potrebné využívať pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Počas vyučovacích hodín sa striedali teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, ktorési vymieňali účastníci kurzu.

      V rozsahu 25 vyučovacích hodín všetci účastníci kurzov, okrem diskusií a simulácií získali ajprístup k online materiálom, testom a diagnostikám, ktoré môžu byť ľubovoľne aplikované nakonkrétne potreby ich žiakov.

      Veľkou výhodou absolvovania kurzov na Malte bola možnosť obohatiť si svoje jazykovézručnosti, keďže v škole bol oficiálnym jazykom anglický jazyk a taktiež tento jazyk jeúradným jazykom krajiny. Navyše v popoludňajších hodinách škola ponúkala široké možnostiúčasti na výletoch, čo prispelo k poznaniu kultúrnych a prírodných krás a pamätihodnostíkrajiny.

       

       

       

     • Interaktívne vyučovanie prírodných vied


     • Žiaci druhého ročníka si 18. 6. 2024 zopakovali vedomosti z prírodných vied vo vedeckom parku Steelpark v Košiciach.   Okrem toho sa prechádzali historickým centrom „metropoly východu“, aby si pripomenuli také umelecké skvosty ako je Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, budova Štátneho divadla, pred ktorým sa nachádza spievajúca fontána, Andrássyho palác, či Jakabov palác.
      Pred 30° C teplotami všetkým dobre padlo ukrytie sa v nákupnom centre Aupark, v ktorom sme zavŕšili náš deň v Košiciach.
       

     • Účelový kurz pre tretiakov

     • Už tradične pred koncom šk. roku žiaci tretieho ročníka absolvovali „Kurz na ochranu života a zdravia“,  tentokrát dochádzkovou formou. Počas štyroch dní zrealizovali turistickú vychádzku na Vlkolínec, športové dopoludnie, vyskúšali si orientáciu v neznámom teréne a zopakovali si zásady správania sa v prírode, zdravotnú prípravu a civilnú ochranu. Všetko zavŕšili grilovačkou v Čutkovskej doline.

       

     • Príjemný deň v historickom Krakove

     • 11. jún sme strávili putovaním do neveľmi vzdialeného a prekrásneho historického poľského Krakova. Hneď na začiatku našej prechádzky týmto čarovným mestečkom nás privítal wawelský drak chrliaci oheň. Je to bytosť, ktorá sa navždy zapísala do dejín Krakova a je jednou z najznámejších a najfotografovanejších atrakcií mesta. Je spojený s vrchom Wawel, kde sa nachádza kráľovský hrad. Podľa povesti žil u drak v jaskyni pod kopcom a jeho prítomnosť vyvolávala u obyvateľov strach a hrôzu. Dnes ho pripomína už len táto socha. Následne sme sa prešli cez hradné nádvorie plné rozkvitnutých kvetov, ruží a kríkov. Svoje čaro má aj Hlavné námestie, ktoré je najväčším stredovekým námestím v Európe spolu so svojou starou tržnicou. Vychutnali sme si aj atmosféru romantických kľukatých uličiek Starého mesta. Domov sme odchádzali s nadšením a presvedčením, že túto návštevu čoskoro zopakujeme, počas zimných alebo letných dní. Krakov má stále čo ponúknuť všetkým turistom a vždy môže ukázať svoje poklady.