• OZNAM školskej jedálne


     • DECEMBER 2022
      Predaj stravných lístkov
      30.11.2022 – 9.12.2022
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 1,90€
      Iní stravníci: 3,50€

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      DECEMBER 2022 žiaci

      16 vyučovacích dní x 1,90€ = 30,40.-€

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636 

     • Škola hrou - Hlasovanie o najlepšiu bájku

     •  Víťaznou bájkou sa stala - Zajac s kúskom mrkvy -

      Naša škola, Obchodná akadémia v Ružomberku, sa zapojila do  18. ročníka súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

       Žiaci sa v jednotlivých triedach rozdelili do skupín a ich úlohou bolo vytvoriť bájky zo súčasného života. Mravné ponaučenie malo poukazovať na negatívne javy ako záškoláctvo, šikanovanie, podvádzanie alebo vyzdvihovať pozitíva zo života ľudí. Všetky vytvorené bájky žiaci aj ilustrovali a prepísali do elektronickej podoby. Bájky boli zverejnené na stránke školy, kde prebiehalo hlasovanie o najkrajšiu bájku.

      Hlasovanie za najlepšiu bájku sa konalo od 02. 11. 2022 do 17. 11. 2022  pomocou ankety v EDUPAGE.

     • Oslava Dňa študentov – bažantský

     • Po dlhočizných troch rokoch nám protipandemické opatrenia konečne dovolili opäť pripraviť
      imatrikulácie žiakov prvého ročníka – bažantský. Táto milá akcia sa uskutočnila v stredu 16.
      novembra, krátko pred Dňom študentov. Organizátormi sa stali žiaci tretiackych tried. Prváci museli
      absolvovať niekoľko nenáročných disciplín, v ktorých ukázali svoju odvahu, obratnosť, vytrvalosť,
      húževnatosť, silu, tímového ducha, vynaliezavosť, a tým si zaslúžili, aby boli prijatí do cechu
      študentského. Zároveň medzi sebou súťažili dve prvácke triedy a druháci si mohli vybrať svojich
      favoritov a povzbudzovať ich. Celkovými víťazmi sa stali žiaci I.B triedy, ktorí získali aj odmenu. Všetci
      prváci boli následne dekorovaní červenými stužtičkami.
      Milí prváci, vitajte medzi nami!!!
       

     • Škola hrou - Hlasovanie o najlepšiu bájku

     •                  Hlasovanie za najlepšiu bájku sa koná od 02. 11. 2022 do 17. 11. 2022

      pomocou ankety v EDUPAGE.

      Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti  Medzinárodného dňa školských knižníc vyhlásila 18. ročník súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Ako máme radi našu školskú knižnicu“. Cieľom súťaže je zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov a zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

      Naša škola, Obchodná akadémia v Ružomberku, sa do súťaže zapojila už viackrát. Knižnica na škole je miestom , kde sa za dverami skríň ukrývajú knihy, nie sú to však len popísané strany, sú to osudy postáv, ich charaktery a vlastnosti. Práve kniha nás sprevádza od najútlejšieho veku, učí nás rozpoznávať dobré od zlého, pomáha nám dospievať a otvára nám pomyselné dvere do dospelosti. Život v dnešnej dobe plynie neuveriteľne rýchlo, ba priam sa nám sype ako piesok medzi prstami. Všetci sa za niečím ženieme, unikajú nám najkrajšie okamihy a akosi strácame morálne zábrany. Krásnym umeleckým odrazom dnešnej uponáhľanej reality so všetkými neduhmi je bájka, ktorú tiež nájdeme v našej knižnici.. Touto akciou sme chceli ukázať, že aj takýto malý literárny útvar, môže mladých ľudí osloviť aj v dnešnej dobe, svojou aktuálnosťou a morálnym posolstvom.

      Medzinárodnému dňu školskej knižnice predchádzala domáca príprava žiakov. Doma si mali vybrať  bájku od ľubovoľného autora . Jej posolstvo prezentovali pred svojimi spolužiakmi.  V každej triede tak vytvorili akýsi zoznam pravidiel, morálnych  noriem, ktorými sa ľudia riadia. Potom sa žiaci v jednotlivých triedach rozdelili do skupín a ich úlohou bolo vytvoriť bájky zo súčasného života. Mravné ponaučenie malo poukazovať na negatívne javy ako záškoláctvo, šikanovanie, podvádzanie alebo vyzdvihovať pozitíva zo života ľudí. Všetky vytvorené bájky žiaci aj ilustrovali a prepísali do elektronickej podoby. Bájky sú zverejnené na stránke školy, kde prebieha hlasovanie o najkrajšiu bájku.

       Veríme, že tento deň bol pre študentov iný ako tie predchádzajúce, že sa niečo naučili a spoločne sa budeme tešiť už na 19. ročník Medzinárodného dňa školskej knižnice.

      Ďakujeme pani riaditeľke, Ing. Ľ. Kerndlovej , všetkým kolegom i študentom, ktorí nám pomohli akciu zrealizovať.                                                                 

                                                                                                              

                                      

     • READYCON SLOVENSKO 2022

     • Dňa 27.10. 2022 sa na našej škole uskutočnila online konferencia o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odboroch s názvom READYCON Slovensko 2022, ktorej sa zúčastnili žiaci III. a IV. ročníka. Konferencia pozostávala z niekoľko vstupov, počas ktorých mohli študenti odpovedať na anketové otázky cez aplikáciu SLIDO a vyhrať vecné ceny. Prvá časť bola zameraná na oboznámenie sa s trhom práce cez portál Profesia. V ďalších vstupoch sa jednotliví prednášajúci zamerali  na vybrané ekonomické oblasti ako sú kryptomeny na finančnom trhu, poisťovníctvo, bankovníctvo či auditorstvo a stručne oboznamovali s ich náplňami. Konferencia bola zameraná na podporu výberu ďalšieho štúdia študentov stredných škôl a ľahšiu orientáciu v rozhodovaní sa pre danú ekonomickú oblasť, v ktorej by našli profesijnú náplň.