• Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislava vyhlásila v septembri už 11.ročník celoslovenského projektu pre stredné školy-Záložka do knihy spája školy.

      Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

      Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Naša škola sa do projektu zapojila aj tento rok. Ako partnerská škola nám bola tento rok bola pridelená - Súkromná obchodná akadémia v Prešove. Záložky vyrábali študenti prvého a druhého ročníka pod vedením Mgr. R.Kerndlovej a PaedDr. M. Mikundovej. Záložky tak prispievajú nielen k rozvoju čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, ale podporujú sociálne väzby v kolektíve aj medzipredmetové vzťahy. A aké sú naše záložky ? V priložených fotografiách nájdete odpoveď a mnohí aj inšpiráciu.

     • OZNAM školskej jedálne - NOVEMBER

     • NOVEMBER 2022
      Predaj stravných lístkov
      26.10.2022 – 4.11.2022
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 1,90€
      Iní stravníci: 3,50€

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      OKTÓBER 2022 žiaci
      20 vyučovacích dní x 1,90€ = 38.-€

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

      OZNAM
      školskej jedálne

      NOVEMBER 2022
      Predaj stravných lístkov
      26.10.2022 – 4.11.2022
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 1,90€
      Iní stravníci: 3,50€

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      OKTÓBER 2022 žiaci
      20 vyučovacích dní x 1,90€ = 38.-€

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

     • Burza vysokých škôl

     • 4. október bol pre žiakov 4. ročníka dňom, kedy sa zúčastnili veľtrhu pomaturitného vzdelávania
      Gaudeámus v Bratislave. Osobne sa mohli informovať o možnosti štúdia na vysokých školách nielen
      na Slovenku, ale i v zahraničí. 

     • Učíme sa zážitkovo

     • Dňa 30.09. 2022 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili podujatia pod názvom
      „Európska noc výskumníkov“, ktoré sa konalo v Žiline. Cieľom bolo prostredníctvom
      pokusov
      a interaktívnych ukážok ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú
      vedecké vysvetlenia. Žiaci sa tak mohli dotknúť vedy v dvadsiatich deviatich
      stánkoch (pripravených prevažne Žilinskou univerzitou). Zaujali ich najmä „Ako umelá
      inteligencia (ne)vidí svet“ , „Virtuálne televízne štúdio“ , „Čarovný svet pod
      mikroskopom“ , „ Biosignály ľudského tela“ a „Premeňme odpad na energiu“.