• Opatrenia v školskej jedálni

   •  

    Dovoľujeme si požiadať všetkých stravníkov v Školskej jedálni pri Obchodnej akadémii v Ružomberku  o dôsledné dodržiavanie časového úseku, ktorý je pre nich vymedzený v rámci tohto harmogramu.

     

    Zároveň prosíme všetkých stravníkov, aby rešpektovali časový harmogram určený pre ich skupinu a čas ukončenia svojho časového úseku, aby považovali za čas, kedy musia opustiť priestor (miestnosť) Školskej jedálne pri Obchodnej akadémii v Ružomberku.

     

    Uvedené opatrenia sú stanovené z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

     

    Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie opatrení.

     

    Harmonogram pre skupiny stravníkov v Školskej jedálni pri Obchodnej akadémii v Ružomberku.

     

    Dôchodcovia – výdaj

    11.25 – 11.55 h

    dezinfekcia priestorov ŠJ

    11.55 – 12.00 h

    Obchodná akadémia

    – žiaci + zamestnanci

    12.00 – 12.25 h

    dezinfekcia priestorov ŠJ

    12.25 – 12.30 h

    Škola umeleckého priemyslu

    -žiaci + zamestnanci

    12.30 – 13.00 h

    dezinfekcia priestorov ŠJ

    13.00 – 13.05 h

    Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej

    -žiaci + zamestnanci

    13.05 – 13.30 h

    dezinfekcia priestorov ŠJ

    13.30 – 13.35 h

    Dôchodcovia, cudzí stravníci  – výdaj

    13.35 – 14.30 h

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    V Ružomberku, 01. 09. 2021                                                     

     

                                                                                                             Ing. Kerndlová Ľudmila

                                                                                                                     riaditeľka školy