• OZNAM školskej jedálne


     • OKTÓBER 2022
      Predaj stravných lístkov
      29.9.2022 – 7.10.2022
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 1,90€
      Iní stravníci: 3,50€

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      OKTÓBER 2022 žiaci

      19 vyučovacích dní x 1,90€ = 36,10€

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900
      BIC kód banky: SPSRSKBA
      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...)

      Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636 

     • Erasmus+


     • Praha a Wroclaw 

      Naša prax nám prináša nielen zábavu, ale hlavne pracovné skúsenosti a návyky. 

      Žiaci získavajú prehľad o fungovaní malej firmy, oboznamuju sa s prácou v hoteloch, vedením podnikovej agendy, pracujú v programe Excel a najmä porovnávajú svoje teoreticke vedomosti so skutočným pracovným procesom. 

     • Erasmus+ Stáž vo Wroclawi

     • Erasmus+ Stáž vo Wroclawi

      Aj druhá skupina študentov 3.a 4. ročníka Obchodnej akadémie v Ružomberku, ktorá absolvuje prax v poľskej Wroclawi, začala stáž 19.9.2022. Zúčastňuje sa jej 16 dievčat z 3. A a 4.B triedy. Stáž potrvá do 30.9.2022. 

     • Erasmus+ Stáž v Prahe

     • Erasmus+ Stáž v Prahe

      Študenti 3.a 4. ročníka Obchodnej akadémie v Ružomberku práve realizujú povinnú prax v zahraničí. Jedna skupina, 13 študentov, začala svoju stáž 19.9.2022 v rôznych pražských firmách. Druhá skupina študentov sa práve nachádza v Poľsku, vo Vroclavi. Projekt je financovaný grantom EÚ. Pražská skupina posiela pozdrav z úvodných dní, kedy sa žiaci oboznamovali s mestom, jeho históriou a súčasnou podobou.

     • Začiatok školského roka

     • Dňa 05. 09. 2022 pani riaditeľka Ing. Kerndlová Ľudmila slávnostne otvorila školský rok 2022/2023.

       

      Dňa 8.9.2022 sa naši žiaci zúčastnili Účelového cvičenia CO, ktoré sa zrealizovalo na Kalvárii. Žiaci sa oboznámili s civilnou ochranou, základnými postupmi pri prežití, s orientáciou v neznámom teréne a s poskytnutím prvej pomoci.