• OZNAM školskej jedálne

     • OZNAM
      školskej jedálne
      MÁJ 2023
      Predaj stravných lístkov
      27.4.2023 – 5.5.2023
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 2,20€
      Iní stravníci: 4,10 €

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      Máj 2023 žiaci

      Máj 2023 žiaci

      21 vyučovacích dní x 2,20€ = 46,20.- €

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

       

     • Jeden deň stredoškolákom

     • Dňa 07. 02. 2023 sa na Obchodnej akadémii konala projektová aktivita - Jeden deň stredoškolákom.

      Takmer 70 žiakov 9. a 8. ročníka základných škôl z celého okresu Ružomberok sa stali na jeden deň žiakmi strednej školy. Počas piatich vyučovacích hodín žiaci zistili,  čo je účtovníctvo, ekonomika a písanie desaťprstovou hmatovou metódou. Ďakujeme účasť.