• Účelové cvičenie CO

     • Ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zúčastnila účelového cvičenia civilnej ochrany. Cvičenie sa realizovalo na Kalvárii a Hrabove dňa 7. septembra 2023. Žiaci boli poučení o úlohách civilnej ochrany, zásad správania sa počas mimoriadnych udalostí, poskytnutí prvej pomoci a vyskúšali si nácvik tiesňového volania. Účelové cvičenie sa nieslo v dobrej nálade a dopomohlo tomu aj krásne počasie.

     • Oznam školskej jedálne

     • Prihlaska_na_stravu_ziaci.docx

      Cena stravného :
      Žiaci SŠ: 2,40 €               Cudzí stravníci: 4,30 €          Dôchodcovia: 4,10 € ( aj lístky )
      September 2023 žiaci - 19 vyučovacích dní x 2,40€ = 45,60 €

      Cena čipu 1,00 € - ČIPY SI ZAKÚPITE PRI VEDÚCEJ ŠJ

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900     BIC kód banky: SPSRSKBA
      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)
      telefónne číslo do školskej jedálne - 044/4329 636

       

       

       

       

     • Školská jedáleň

     • Zelená farba upokojuje a navodzuje príjemné pocity. Ľudia, ktorí majú radi zelenú, sú vytrvalí a nezľaknú sa žiadnych prekážok. Zelená v interiéri prináša kreativitu a hravosť. V interiéri sa hodí všade tam, kde sa produkujú nové myšlienky, ktoré práve zelená podporuje.

      Naša školská jedáleň sa už nevie dočkať nového školského roka vo vynovených priestoroch.

     • Akčný koniec školského roka pre žiakovII.A

     • Ani sme sa nenazdali a už je za nami druhý ročník. Pre niekoho viac, pre niekoho menej
      úspešný. Môžeme skonštatovať, že zvládnuť ho bol poriadny adrenalín. Presne tak, ako výlet
      v Grid Laser Aréne v Žiline. A aký bol náš výlet? Presne , ako sme si predstavovali.Plný
      zábavy, smiechu, výkrikov, ale aj spolupráce, taktiky, vzájomného spoznávania, rozhovorov .
      A samozrejme, vhod padla aj dobrá kondička získaná na hodinách telesnej výchovy. Ani sme
      si neuvedomili, že sme boli celú hodinu v pohybe. Ale prepotené trička boli toho dôkazom.
      Unavení, zmoknutí, no s úsmevom na tvári, tak sme sa lúčili so Žilinou. No určite sme
      v Aréne neboli poslednýkrát. 

     • Turistický kurz - 3. ročník

     • V dňoch 19. – 22. júna sa konal turistický kurz pre žiakov tretieho ročníka. Tentoraz sme ho strávili
      v prostredí Veľkej Fatry, s ubytovaním v rekreačnom zariadení Škutovky. Počas týchto teplých
      a slnečných dní sme absolvovali prechádzky do okolitej prírody, k meandrom rieky Lúžňanky, ale aj
      náročnejšie výstupy, ako napríklad na vrch Zvolen nad Donovalmi. Naučili sme sa však aj to, ako sa
      treba správať v prírode a ako poskytnúť prvú pomoc. K nášmu relaxu patrili večerné športové aktivity,
      veľkej obľube sa tešili najmä futbal, volejbal, badminton, ale aj spoločná opekačka pri ohníku
      s gitarou a spevom. Príjemne oddýchnutí a plní zážitkov sa tešíme na stretnutie s ostatnými
      spolužiakmi. 

     • Exkurzia Viedeň - 15.06.2023

     • Po vianočných trhoch sme sa tento rok opäť vrátili do Viedne. Po ceste sme navštívili aj obchodné centrum v Bratislave a následne sme sa presunuli do letného sídla cisárov bývalej Rakúsko - Uhorskej monarchie do Schonbrunnu, kde nás privítali krásne rozkvitnuté záhrady, zámok, zoo a labyrint. Počas exkurzie panovala úžasná nálada a po tomto slnečnom dni plnom zážitkov sme sa vrátili späť do nášho mesta. 

     • ENVIROFÓRUM II.

     • Naše žiačky Timea Kokošková a Lucia Lopatková sa 8.6.2023 zúčastnili na pôde Úradu ŽSK v Žiline podujatia Envirofórum od teórie k praxi II. Na podujatí boli diskutované opatrenia na podporu environmentálnej výchovy na školách. Diskutovalo sa o ideálnej škole, enviroorganizáciách a environmentálnej budúcnosti. Taktiež sme hladali riešenie interaktívnej hry - Pozor povodeň! a získali sme informácie o webovej stránke EWObox.