• IDEATON

     • Naše žiačky Noemi Kovalčíková, Romana Kmeťová, Eva Murínová, Adriana Lacková a Alexandra Kravčuková sa 5.4.2024 zúčastnili v Sobášnom paláci v Bytči IDEATONU. Cieľom IDEATONU bolo nájsť nové a inovatívne spôsoby na zvolenú tému, identifikovať problémy a hľadať kreatívne riešenia. Taktiež na udalosti mali možnosť stretnúť zástupcov z iných škôl, zaujímavých mentorov a dozvedieť sa viac o metóde Design Thinking a Mind Map. Na IDEATONE naše žiačky predstavili tému - Ako zapojiť neaktívneho človeka v školskom prostredí s využitím metódy Mind Map. Takýmto spôsobom sme sa spoločne s vybranými strednými školami zo Žilinského kraja podieľali na tvorbe inovatívnych riešení.

     • Exkurzia Osvienčim

     • Opäť sme sa vybrali s našimi žiakmi uctiť si obete holokaustu a navštívili sme múzeum koncentračného tábora Osvienčim. Sprievodkyne nás previedli koncentračným táborom Auschwitz I. a Auschwitz II. Birkenau. 

     • ZELENÝ CERTIFIKÁT

     • Zelený certifikát a logo sme získali za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2023. Tento dokument je potvrdením, že Obchodná akadémia Ružomberok pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Spoločnosť SEWA, a.s. postupne nahrádza papierovú dokumentáciu elektronickou. Hlavným dôvodom je v čo najväčšej miere eliminovať negatívne dopady našej činnosti na životné prostredie. Tento rok bol po prvýkrát Zelený certifikát zaslaný v elektronickej podobe.

     • Olympiáda - Mladý účtovník

     • V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov práve prebieha 26. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. Aj naša škola sa každoročne zapája a radí medzi najlepších v účtovaní v OMEGE. Tento rok Kristína Zelencová IV.A sa prebojovala medzi 30. najlepších, ktorí postupujú na II. online celoštátne kolo. Gratulujeme!

     • ERASMUS+ a návšteva mesta Atény

     • Atény sú hlavné a najväčšie mesto Grécka. V termíne od 27. 02. 2024 do 03. 03. 2024 sa zúčastňuje riaditeľka Obchodnej akadémie spolu s PaedDr. Černým návštevy Atén v rámci projektu ERASMUS+. Naši učitelia v rámci mobility navštívili strednú odbornú školu v Aténach, kde sa oboznámili so systémom odbornej prípravy žiakov v Grécku, podmienkami, ktoré majú učitelia a žiaci na vyučovanie, skladbou odbornych predmetov a technickým vybavením škôl. Neodmysliteľnou súčasťou mobility je aj poznávanie kultúry danej krajiny a teda návšteva kultúrnych pamiatok a múzeí. 

     • Súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači

     • Dňa 07. 02. 2024 sa žiak II. B triedy našej školy René Pastucha s vyučujúcou Ing. Elenou
      Zaťkovou zúčastnil krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na
      počítači, ktorá sa konala na Súkromnej Spojenej škole EDUCO v Slanickej Osade, okres
      Námestovo (pri Oravskej priehrade).
      Súťaže sa zúčastnilo spolu 16 žiakov zo stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja, ktorí
      dosiahli v školských kolách najlepšie výsledky a spĺňali predpísané požiadavky pre účasť na
      krajskom kole, teda v odpise textu na rýchlosť minimálne 270 čistých úderov za 1 minútu.
      René Pastucha v školskom kole dosiahol rýchlosť v odpise textu 314 čistých úderov za 1 min.
      Ďalšou súťažnou disciplínou bola úprava textu na počítači (UTX) pomocou korektorských
      značiek. Súťažiaci mali upraviť vopred napísaný text a urobiť jeho korektúru. Táto súťažná
      disciplína trvala tiež 10 min.
      Profesionálne spracovanie textu Wordprocessing je relatívne nová súťažná disciplína, v
      ktorej súťažiaci mali podľa stanovených pokynov upraviť vopred napísaný text vo Worde. Na
      vypracovanie bol stanovený čistý čas práce 60 minút.
      Náš žiak René Pastucha absolvoval 2 súťažné disciplíny, a to odpis textu na rýchlosť
      a wordprocessing.

     • Ekonomická olympiáda 2023/2024

     • Poslednou a zároveň predvalentínskou zastávkou krajských kôl 7. ročníka Ekonomickej olympiády bolo mesto Žilina. V Žilinskom kraji bola v školskom kole opätovne najvyššia účasť stredoškolákov z celého Slovenska. V priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline privítali pedagógov a súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola. V tomto kraji bolo postúpiť naozaj náročné a na postup sa celkovo kvalifikovalo 131 bystrých stredoškolákov, pričom v školskom kole sa zapojilo 2 214 súťažiacich zo 41 stredných škôl. Za INESS podujatie otvorila Katarína Ševčíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Za Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa v úvode prihovoril aj prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD., zástupca vedúceho katedry ekonomiky.Našu školu usilovne zastupovali dvaja študenti z 2.A triedy, a to Liana Mirgová a Matej Frkáň. Zodpovedne sa pripravovali, no výsledky nám budú známe až neskôr. Vyvrcholením 7. ročníka Ekonomickej olympiády bude celoslovenské finále pre 50 najnadanejších mladých olympionikov, ktoré sa bude konať začiatkom mája v Bratislave. Na ňom budú mať súťažiaci možnosť prebojovať sa až do medzinárodného kola, ktoré sa tohto roku uskutoční v gréckych Aténach! Našim študentom úprimne ĎAKUJEME!

     • Jeden deň stredoškolákom

     • Dňa 06. 02. 2024 sa na Obchodnej akadémii konala projektová aktivita - Jeden deň stredoškolákom.

      Takmer 50 žiakov 9. základných škôl z celého okresu Ružomberok sa stali na jeden deň žiakmi strednej školy. Počas piatich vyučovacích hodín žiaci zistili, čo je účtovníctvo, ekonomika a písanie desaťprstovou hmatovou metódou. Ďakujeme účasť.