• Zahraničná mobilita – príležitosť pre všetkých

     •  

      Už po štvrtýkrát Obchodná akadémia v Ružomberku realizovala zahraničnú odbornú stáž pre svojich študentov v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát mal projekt 2 časti. Okrem mobility žiakov sa uskutočnil aj mobilitný program pre 4 učiteľov odborných predmetov. Projekt pre všetky zúčastnené skupiny prebiehal v Prahe, v Českej republike. Mobility žiakov sa zúčastnilo 29 žiakov 3. a 4.ročníkov v termíne od 5.9 do 18.9. 2021

      V rámci projektu ERASMUS+, ktorý vypracovala koordinátorka projektov na OA, Mgr.Iveta Baďová, sa týmto študentom naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, overiť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole a tým, ktorí pracovali v zahraničných firmách, aj komunikovať v anglickom jazyku.

      Veľkou výhodou absolvovania takejto praxe je určite aj rozvoj samostatnosti žiakov, či finančnej gramotnosti, nakoľko študenti boli nútení naučiť sa hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a v neposlednom rade aj orientácii v meste. Prácu pre študentov zabezpečovala Agentúra Educo, ktorej patrí veľká vďaka pri vyhľadaní vhodných zamestnávateľov, alebo ubytovania, ktoré bolo na vysokej úrovni. Pre študentov agentúra zabezpečila prax v menších firmách ekonomického zamerania. Študenti vykonávali rôzne administratívne a účtovnícke práce, zlepšovali si svoje IKT zručnosti. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov, a taktiež odovzdané  certifikáty, potvrdzujúce absolvovanie zahraničnej praxe. Firmy boli s prácou študentov spokojné, dokonca do takej miery, že s niektorými študentkami budú pokračovať v individuálnej spolupráci po skončení praxe.

      Ale ako sa vraví, nielen prácou je človek živý, a preto potrebuje k životu aj rozptýlenie a zábavu. A tej bolo po práci naozaj dostatok. Študenti mali možnosť spoznať zákutia Prahy so sprievodkyňou, všetkých síce boleli nohy, ale toľko informácií a zaujímavých postrehov za to  určite stálo. Nezabudnuteľná, plná čarovnej atmosféry, bola večerná prehliadka Hradčian, Vyšehradu, či Petřína, kde si niektorí vyskúšali aj svoju fyzickú kondičku. Zaujímavá bola prehliadka zoologickej záhrady a všetkým sa páčila aj návšteva Múzea voskových figurín Madame Tussaud. A nesmieme zabudnúť na celodenné výlety do Karlových Varov, ktoré všetkých očarili svojou neopakovateľnou atmosférou kúpeľného a festivalového mesta, ale aj ochutnávkou českej becherovky, či výlet do sklární v Harrachove, kde sa študenti zoznámili s tradičnou výrobou českého skla.

       

      To najlepšie vždy príde na záver. Rozlúčiť sa s Prahou plavbou po Vltave, vychutnať si čarovnú, večernú atmosféru tohto nádherného mesta z paluby lode,  určite splnilo očakávania každého jedného študenta.

      Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak budú chcieť v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.

       

     • ERASMUS+ Mobilita zamestnancov

     • Začiatok nového školského roku  inak alebo Erasmus+ pre pedagogických zamestnancov

      Príprava na nový školský rok sa pre štyroch pedagogických pracovníkov Obchodnej akadémie v Ružomberku začala tento rok inak ako obvykle. V rámci projektu ERASMUS+ Mobilita zamestnancov sa Ing. I. Rosa, Mgr. Lena Rosová, Ing. Iveta Frolová a Ing. Elena Zaťková zúčastnili zahraničnej pracovnej stáže v stovežatej Prahe. Pobyt sa uskutočnil na konci prázdnin od 23.8. do 27.8. 2021.

      A čo im tento pobyt dal?

      Bola to predovšetkým priama skúsenosť so svetom práce v zahraničí.

      Navštívili malé firmy, kde sa dozvedeli o legislatívnych podmienkach pre ich založenie, o personálnej i administratívnej agende firmy i o požiadavkách na uchádzačov o zamestnanie. Konzultovali aj o spolupráci v oblasti cestovného ruchu a možnostiach získavania praktických skúseností študentov z rôznych krajín EÚ.

      O vzdelávacom systéme v ČR, odbornom vzdelávaní,  skúsenostiach s duálnym vzdelávaním, či priebehom záverečných a maturitných skúšok mali možnosť hovoriť nielen priamo na odbornej škole, ale i v Národním ústave pro vzdělávání.

       

      Škola, ktorú navštívili, ich oslovila nielen vybavením IKT, ale i prostredím vytvoreným pre oddych žiakov i pracovníkov školy. Mali možnosť porovnať podmienky vzdelávacieho systému v rámci českého a slovenského školstva.

      V neposlednom rade to bola i možnosť prechádzať sa historickými časťami Prahy  a vnímať atmosféru tohto multikultúrneho mesta.