• OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR žiaci stredných škôl pokračujú od 11. 01. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Prehľad návratu žiakov do škôl v závislosti od epidemiologickej situácie:

     • OZNAM - VIANOČNÉ  PRÁZDNINY

     • od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, a to v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

     • OZNAM

     • V súlade s rozhodnutím ministra číslo 2020/17949:1-A1810 z

      23. októbra 2020 budú jesenné školské prázdniny aj v termíne

      6. a 9. novembra 2020

      Vyučovanie pokračuje dištančnou formou 10. novembra 2020

     • OZNAM

     • Jesenné prázdniny sú v termíne

      od 30.10. 2020 – 2.11.2020

      vyučovanie dištančnou formou pokračuje 3.11.2020

     • OZNAM

     • Dištančné vzdelávanie pre žiakov začína v stredu 14. 10. 2020

      podľa platného rozvrhu.

      V prípade akejkoľvek zmeny budú všetky dôležité informácie zverejnené na web stránke školy.

     • OZNAM ŠJ.

     • Vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19

       

      Školská jedáleň 

      pri Obchodnej akadémii

      bude

      ZATVORENÁ

      od 13. 10. 2020.

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzajú stredné školy od pondelka 12. októbra 2020 na dištančnú formu vzdelávania.

      POZN: Študenti, ktorí sú ubytovaní na internátoch na internáty necestujú.

     • OZNAM

     • Obedy v školskej jedálni sa budú vydávať 12.10.2020 (Pondelok) podľa doteraz platného harmonogramu.