• Druháci počas maturitného týždňa

     • Pokiaľ študenti štvrtého ročníka skladali skúšku dospelosti, druháci si užívali týždeň
      na exkurziách a pobytom v prírode.
      V pondelok vycestovali do Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku.
      Najskôr navštívili SteelPark, kde sa prostredníctvom interaktívnych panelov dozvedeli
      o výrobe ocele. Zábavnou formou si vyskúšali mnohé pokusy z fyziky, riešili rôzne
      logické hádanky a hlavolamy. Prechádzkou ulicami Košíc si pripomenuli historickú
      slávu tejto východoslovenskej metropoly.
      Utorok, streda a štvrtok boli venované kurzu pohybových aktivít v prírode. V týchto
      dňoch spoznávali okolitú prírodu, športovali v Čutkovskej doline a vyskúšali si
       nenáročný turistický prechod zo Štrbského na Popradské pleso a späť.
      V závere týždňa ich čakala exkurzia na vodné dielo Liptovská Mara, ktorá dokonale
      preverila kondičku všetkých zúčastnených. Okrem množstva informácií o technických
      parametroch priehrady, sa prechádzkou chodbami a množstvom prejdených schodov
      zoznamovali s útrobami  priehradného múru. 

     • Stretnutie stredoškolských parlamentov v regióne Liptov

     • Stretnutie stredoškolských parlamentov v regióne Liptov

      Dňa 5.6.2023 v priestoroch Gymnázia v Ružomberku sa uskutočnilo stretnutie vybraných členov stredoškolských parlamentov z Liptova ohľadom nastavenia fungovania Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji. Našu školu zastupovali žiačky Noemi Kovalčíková a Romana Kmeťová.

     • OZNAM školskej jedálne JÚN 2023

     • OZNAM
      školskej jedálne
      JÚN 2023
      Predaj stravných lístkov
      30.5.2023 – 7.6.2023
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 2,20€
      Iní stravníci: 4,10 €

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      Jún 2023 žiaci

      22 vyučovacích dní x 2,20€ = 48,40 €

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

     • II. kolo prijímacieho konania pre šk. r. 2023/2024

     • Na základe rozhodnutia riaditeľky školy OA Ružomberok

      vyhlasuje  pre šk. r. 2023/2024 II. kolo prijímacieho konania. 

      Prihlášku je potrebné zaslať do 15. 06. 2023 - pomocou edupage alebo poštou na adresu školy.

      Prijímacie skúšky sa konajú 20. 06. 2023 o 8.00 hod v budove školy.

      Prijímacie skúšky sa budú riadiť podľa platných Kritériíí pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre šk. r. 2023/2024.

      Prosím o podaní prihlášky sa informujte sa na svojej Základnej škole.

     • Exkurzie žiakov prvého ročníka

     • Exkurzia - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Triedy 1.A a 1.B dňa 22.05.2023 navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V sprievode erudovaného sprievodcu sme sa oboznámili s  jaskynným priestorom a vývojom jaskýň, geologickým vývojom Slovenska, s faunou a flórou nášho územia a s históriou a kultúrou krasového územia. Na záver sme v múzeu absolvovali vyhliadku.

      Exkurzia - Kultúrno-historický vývoj mesta Ružomberok. 24.05.2023 triedy 1.A, 1.B a 3.B sa zúčastnili exkurzie so zameraním na kultúrno-historický vývoj mesta Ružomberok. Bola určená kultúrna trasa - Námestie Slobody - Hýrošov park - park Jána Pavla II. - Námestie A. Hlinku - mauzóleum A. Hlinku - Synagóga - Kultúrny dom A. Hlinku. Na kultúrnej trase sa žiaci dozvedeli o histórii a kultúre mesta Ružomberok a o jednotlivých pamiatkach mesta.  

     • Informácie k prijímaciemu konaniu

     • Vážení zákonní zástupcovia,termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 19. mája 2023 na webovom sídle strednej školy a na výveske školy.

      Zoznam uchádzačov podľa výsledkov nájdete TU - 19. 05. 2023

      Zákonný zástupca zašle potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium poštou na adresu Obchodnej akadémie, Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok do 24. mája 2023. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      V prípade otázok nás kontaktujte na 044/432 26 26 alebo na oark.mail@gmail.com

      potvdenie_o_nastupeni-nenastupeni_ziaka_na_studium.pdf

      vzor_odvolenia-OA_Ruzomberok.doc

       

     • OZNAM školskej jedálne

     • OZNAM
      školskej jedálne
      MÁJ 2023
      Predaj stravných lístkov
      27.4.2023 – 5.5.2023
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 2,20€
      Iní stravníci: 4,10 €

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      Máj 2023 žiaci

      Máj 2023 žiaci

      21 vyučovacích dní x 2,20€ = 46,20.- €

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

       

     • Jeden deň stredoškolákom

     • Dňa 07. 02. 2023 sa na Obchodnej akadémii konala projektová aktivita - Jeden deň stredoškolákom.

      Takmer 70 žiakov 9. a 8. ročníka základných škôl z celého okresu Ružomberok sa stali na jeden deň žiakmi strednej školy. Počas piatich vyučovacích hodín žiaci zistili,  čo je účtovníctvo, ekonomika a písanie desaťprstovou hmatovou metódou. Ďakujeme účasť.

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     •     OD 1.3.2023 SA MENÍ CENA STRAVNÉHO LÍSTKA

      ŽIACI – 2,20 €
      CUDZÍ STRAVNÍCI - 4,10 €
      DOCHODCOVIA – 3,90 €