• Stolný tenis

     • V decembri 2021 škola zakúpila pre žiakov 3 ping-pong stoly. Veľmi nás teší, že žiaci svoj voľný čas AKTÍVNE využívajú v kolektíve so spolužiakmi.

     • Dôležitý oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

       

      OD 1.3.2022 SA MENÍ CENA STRAVNÉHO LÍSTKA 

      PRE ŽIAKOV  Z CENY 1,60 eur NA CENU 1,70 eur.

      PRE DOCHODCOV SA MENÍ Z 3,00 eur NA 3,10 eur.

      PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV SA MENí Z 3,20 eur NA 3,30 eur.

                                                                                                                         vedúca školskej jedálne

     • Akreditácie na realizáciu projektov Erasmus+

     • Naša škola, Obchodná akadémia Ružomberok, bola úspešná v žiadosti o získanie Akreditácie na realizáciu projektov Erasmus+ KA121 v období nasledujúcich 4 rokov.

      Charakteristika projektu:

      Akreditácia na Erasmus+ poskytuje úspešným organizáciám prístup k príležitostiam na vzdelávaciu mobilitu. Kľúčová akcia 1 podporuje organizácie poskytovaním príležitostí na profesionálny a osobný rozvoj študentov, učiteľov, školiteľov a iných zamestnancov v oblasti vzdelávania.  

      Naša oblasť vzdelávania zahŕňa ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU, ako aj všetky formy učenia sa na pracovisku.  

        PODPOROVANÉ AKTIVITY:  

       -mobilita zamestnancov vo forme hospitácií, 

      -výučby a účasti na kurzoch Individuálna mobilita žiakov, učňov, čerstvých absolventov a dospelých učiacich sa 

      - skupinová mobilita žiakov a dospelých učiacich sa  

       Získaním akreditácie môže naša škola využívať tieto výhody: 

      STABILNÉ FINANCOVANIE - organizácia každoročne získa podporu z programu v podobe finančných prostriedkov určených na nové aktivity v oblasti mobility. PRÍLEŽITOSTI NA RAST A PRIESKUM - vyskúšať nové druhy aktivít alebo spolupracovať s novými partnerskými organizáciami bez toho, aby ste museli zakaždým vypĺňať novú žiadosť.   

      VYTVÁRANIE VLASTNEJ STRATÉGIE Akreditácia na Erasmus nám umožňuje určiť si vlastné ciele a rýchlosť,   akou chcete postupovať. Navyše svoj plán môžeme priebežne upravovať tak, aby bol stále aktuálny  

      INVESTOVANIE DO BUDÚCNOSTI Vďaka stabilnému prístupu k finančným prostriedkom sa môžeme sústrediť na dlhodobé ciele. Veríme, že aktivity v oblasti mobility pozdvihnú kvalitu výučby a vzdelávania sa v našej organizácii na novú úroveň.

     • Hodnotenie INEKO

     • Obchodná akadémia Ružomberok v hodnotení INEKO v kategórii

      - stredné odborné školy v Žilinskom kraji -

      získala 1. MIESTO

      https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=SO%C5%A0&k=5&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0

     • Návrat do škôl - 10.01.2022

     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL podľa MŠVVaŠ

      Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

      Dovoľujeme si požiadať všetkých zákonných zástupcov, ktorí obdržali samotesty zo zdrojov MŠVVaŠ, aby pretestovali žiakov pred nástupom do školy.

      Pre školy znamená, že sa budú naďalej riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

      Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška, prekrytie horných dýchacích ciest. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf .