• Spomienky „Erasmákov“

     • Ako každý aj tento školský rok 2023/2024 sa začal udalosťou, na ktorú sa každoročne tešianielen vybraní žiaci 3. a 4. ročníka ale aj učitelia Obchodnej akadémie v Ružomberku. Touudalosťou je zahraničná stáž v rámci projektu Erasmus+, na ktorý škola v tomto školskomroku obdržala grant v sume 71 440 €. Pracovnými miestami pre študentov sa opäť stala opäťuž tradičná Praha a novou destináciou bolo nemecké Lipsko, konkrétne jeho predmestieSchkeuditz.Tu sú spomienky, ktoré zostali v pamäti žiakov po návrate z praxe:Nedeľné ráno, 17. 09. 2023, 7:00 hod. My, žiaci tretieho a štvrtého ročníka, sa lúčimes rodičmi a vydávame sa na cestu do Prahy a Lipska. Vďaka projektu Erasmus+ budemeabsolvovať prax v zahraničí. Čakajú nás dva týždne odlúčenia od rodičov, priateľova známych miest. Čaká nás obdobie spoznávania samých seba pri riešení situácií, v ktorýchmnohí z nás ešte neboli.PrahaJe nás 17, deväť dievčat a šesť chlapcov z tretieho ročníka a dvaja naši triedni učitelia. DoPrahy prichádzame s pocitom radosti, nadšenia a očakávania, že spoznáme niektoré jejzaujímavé miesta. No máme i strach a obavu, ako zvládneme cestovanie do práce a úlohy,ktoré nám naši mentori zadajú. Všetky obavy však po prvých dňoch pominú. Zo dňa na deňsa stávame istejší, túžiaci spoznávať nové a nové miesta. Každý večer sa tešíme, ktorú časťPrahy si pôjdeme pozrieť. A tak spoznávame krásy stovežatej, jej historické pamiatky(Pražský hrad, Karlov most, Vyšehrad, Staromestské námestie s priľahlými uličkami, Malústranu, ...), zaujímavé miesta (Petřín, Kampa, Letná, Slovanský ostrov, Múzeum voskovýchfigurín, ZOO), parky, plavíme sa po Vltave na vodných bicykloch i na lodi,.. . Počas týchtochvíľ sa zbližujeme nielen so spolužiakmi, ale i učiteľmi. Zisťujeme, že dokážeme navzájomkomunikovať. Vieme sa spolu baviť, mať uletené nápady, spolu sa smiať,  baviť sa, ale si ipomáhať. A tak okrem praktických zručností, ktoré získavame na pracoviskách, okremmnožstva fotiek z úžasných miest, ktoré sme videli a zážitkov, ktoré sme zažili, si odnášameešte niečo veľmi dôležité. Poznanie, že v zložitejších situáciách si dokážeme poradiť a ženikdy nie sme sami.

      LipskoV autobuse nás ostalo 15. Naše 2 pani učiteľky, 11 štvrtákov a 2 tretiačky s malými obavamisme pokračovali v ceste z Prahy do Lipska. Keď sme konečne dorazili na miesto, privítal nászástupca agentúry Gut Wehlitz na majeri, ktorý sa na 2 týždne mal stať naším novýmdomovom i pracoviskom. Neznáma dedina, tma, žiadny mestský ruch a zmiešané pocityz toho ako budeme ubytovaní. Nakoniec sa však ukázalo, že bývanie po 5, prípadne po 6 naizbe nebolo najhoršie. Mali sme predsa k sebe bližšie. Zistili sme, že všetky naše obavy bolizbytočné. Všetci sme pracovali na jednom mieste, mali sme príležitosť mnoho sa naučiť a nášmentor sa nás snažil viesť k tomu, aby sme dokázali prezentovať vlastné názory a hlavnekomunikovať v anglickom jazyku A tak sa angličtina stala významným dorozumievacímprostriedkom nielen v zamestnaní, ale aj vo voľnom čase, keďže na tomto mieste sa stretli ajštudenti z iných krajín, ktorí si ho vybrali ako svoju mobilitnú destináciu. A úplne super bolipopoludnia a večery, keď sme chodievali do Lipska. Cestovanie bolo síce trošku časovonáročné, ale všetko sme zvládli. Mali sme prehliadku mesta, videli sme Starú radnicu/Rathaus/z roku 1556/, Novú radnicu, kostol sv. Tomáša i kostol sv.Mikuláša ,Pamätník bitkynárodov a samozrejme aj mnohé obchodné centrá. Úplne super bola návšteva zoologickejzáhrady, ktorá patrí k najväčším ZOO v Nemecku. Užili sme si aj návštevu Berlína, kde smestrávili celú nedeľu. V pamäti nám ostane Brandenburská brána, Budova Ríšskeho snemu,Berlínsky múr, Pomník zavraždeným Židom i známa ulica Unter den Linden.Dva týždne nám ubehli neuveriteľne rýchlo, ale dali nám neuveriteľne veľa. Zblížili sme sas učiteľmi, veľa sme sa nasmiali, naučili sme sa rešpektovať jeden druhého i vzájomne sipomáhať.

       

     • Exkurzia Múzeum obetí komunizmu v Košiciach

     • Naši druháci navštívili vo štvrtok 19. 10. 2023 Múzeum obetí komunizmu v Košiciach.
      Z historického hľadiska získali cenné informácie o gulagoch v Sovietskom zväze, kde boli
      odvlečení mnohí ľudia predovšetkým z východného Slovenska, ale aj ostatných regiónov
      Československa, o pomocných technických práporoch, o vykonštruovaných politických
      procesoch nevinných ľudí, o násilnej kolektivizácii aj o likvidácii kláštorov na celom území
      vtedajšieho Československa.
      Okrem toho sa v múzeu dozvedeli aj o zakázanej samizdatovej tlači, o rozširovaní zakázanej
      literatúry cez hranice Poľska do Oravského Veselého a potom na územie celej republiky
      a zároveň mali možnosť si vyskúšať písanie na mechanických písacích strojoch používaných
      pre samizdatovú tlač. 

     • Medzitriedny turnaj - projektová aktivita školského parlamentu

     • Členovia školského parlamentu pri Obchodnej akadémii v Ružomberku dňa 17.10.2023 uskutočnili projektovú aktivitu - Medzitriedny turnaj. 

      Na úvod členovia školského parlamentu privítali žiakov školy v telocvični. Medzitriedny turnaj bol rozdelený na dve časti: volejbalový turnaj a aktivity pre žiakov. Volejbalový turnaj sa uskutočnil v telocvični medzi triedami školy. Druhá časť školy absolvovala aktivity určené pre žiakov jednotlivých tried na 6 stanovištiach (kvíz, ochutnávka, prekážky, stoličky, tanec a bingo).

      Na záver turnaja sme sa započúvali do skupiny The Beatles v podaní člena školského parlamentu Matúša. Nasledovalo záverečné vyhodnotenie - celkovým víťazom Medzitriedneho turnaja sa stala trieda 3.B, ktorá okrem sladkej odmeny získala aj putovný pohár školského parlamentu. Na 2. mieste skončila trieda 3.A a na 3. mieste trieda 2.B. 

      Víťazom turnaja boli všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili a odmenou im bola skvelá zábava a občerstvenie, ktoré im pripravili spolužiaci zo školského parlamentu. 

      Projektová aktivita bola podporená z programu Erasmus + v rámci projektu Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.  

     • Štvrtáci začínajú riešiť svoju budúcnosť.

     • 10. 10. 2023 vycestovali žiaci štvrtého ročníka do hlavného mesta, aby sa zúčastnili
      veľtrhu pomaturitného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia. Za jeden deň získali
      prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, v Česku i celej EÚ. Mohli komunikovať so
      zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelili o svoje skúsenosti.
      Mali možnosť navštíviť prednášky škôl a získať tak maximum informácií o ponuke
      štúdia aj o všetkom ostatnom, čo škola študentom ponúka.
      Pre tých študentov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, na aké študijné programy majú
      predpoklady, bolo pripravené poradenské centrum, testovacie centrum aj centrum
      kariérového poradenstva.
       

     • Erasmus+ 2023/2024

     • Pracovná stáž študentov v mestečku neďaleko Lipska, prebieha v obdobi od 17.9.2023 do 30.9.2023. Zúčastňuje sa jej 11 študentov 4.ročníka a 2 študentky 3 .ročníka. Stáž sa uskutočňuje v rámci projektu Erasmus+ a je financovaná z grantov EÚ.

      Druhá skupina žiakov školy absolvuje pracovnú stáž v hlavnom meste Českej republiky, Prahe, taktiež v termíne od 17.09.2023 do 30.09.2023. V tejto skupine je 15 žiakov 3.ročníka. Študenti pracujú vo svojom odbore, to znamená vykonávajú administratívnu prácu v rôznych firmách po celej Prahe a okrem toho spoznávajú pamiatky mesta.