• Návšteva Okresného súdu žiakov II. ročníka

     • Dňa 10.5. 2024 sa naši študenti druhých ročníkov zúčastnili návštevy Okresného súdu v Ružomberku. Privítala nás pani prokurátorka E Makovická, ktorá nám porozprávala aká je právna úloha prokuratúry pri vyšetrovaní trestných činov. Týkalo sa to najmä predaja a konzumácii drog. Potom nám pedagóg pre výkon trestu povedal ako funguje spolupráca s odsúdenými v takomto ústave. Najviac sa nám venoval odsúdený Miro, ktorý nám rozpovedal svoj príbeh. Ochotne odpovedal na naše zvedavé otázky. Stretnutie bolo naozaj poučné a miestami bolo aj náročné počúvať čo-ako-a-prečo je tam kde je. Radil našim študentom vždy odolať akýmkoľvek pokušeniam skúsiť drogy, pretože im to môže zničiť celý život. Nech sa radšej poučia z jeho chýb, nie zo svojich.

     • Olympiáda MLADÝ ÚČTOVNÍK

     • Obchodná akadémia sa aj v tomto školskom roku zapojila do Olympiády MLADÝ ÚČTOVNÍK, ktorú organizuje firma KROS. Kristína Zelencová žiačka IV.A triedy bola úspešná v I. kole a následne postúpila do II. celoslovenského kola, kde sa umiestnila na veľmi peknom 19. mieste.

      Srdečne blahoželáme!

     • 25. apríl – Medzinárodný deň žien a dievčat v IT sektore.

     • Tento deň, nazývaný tiež Girl’s Day, sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a prepája dievčatá s reálnym svetom IT. Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15 – 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.  A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore. Z našej školy sa tohto podujatia zúčastnili dve žiačky z druhého a jedna žiačka z tretieho ročníka. Na FRI UNIZA sa dozvedeli, že pri vytváraní webových aplikácií úzko spolupracujú študenti z rôznych fakúlt, učitelia so študentami, ale aj univerzity z rôznych miest. Do tohto procesu vstupujú i firmy a podnikatelia.

     • Inovatívne streDnutie

     • Naše žiačky Noemi Kovalčíková, Romana Kmeťová, Eva Murínová, Alexandra Saloňová a Adriana Lacková sa zúčastnili 17.04.2024 Inovatívneho streDnutia, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Martine. Podujatia sa zúčastnili obchodné akadémie zo Žilinského kraja. Naša škola na podujatí predstavila tému Neformálne vzdelávanie - Chillout zóna. 

     • Konferencia školských parlamentov v Martine

     • Konferencia - Rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí sa uskutočnila v penzióne Čierna pani v Martine. Našu školu zastupovali Anna Močáryová, Lukáš Legerský a Filip Kerndl. Za Mestský parlament Ružomberok sa konferencie zúčastnili aj žiačky Noemi Kovalčíková a Romana Kmeťová. Naši žiaci prezentovali svoj úspešný Malý projekt ŠP, ktorý zrealizovali v priebehu tohto školského roka.

     • Oceňovanie Žilinského samosprávneho kraja

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, podpredsedu ŽSK Petra Webera a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Miroslavy Abrmanovej prevzala ocenenie Ing. Ľudmila Kerndlová - riaditeľka OA Ružomberok. Ocenení boli pedagógovia, ktorí majú významné zásluhy na rozvoji škôl, dlhoročnú pedagogickú prax, účasť na projektoch, úspechy žiakov pod ich vedením, publikačnú činnosť a podobne.

      Srdečne blahoželáme.

     • DEŇ ZEME

     • Žiaci nižších ročníkov sa počas maturitnej skúšky vybrali na

      mini-tour-the-Ružomberok.

      Žiaci prešli takmer 20 tisíc krokov.

     • Tretiaci sa zaujímajú o svoju budúcnosť

     • Žiaci tretieho ročníka sa 5. apríla 2024 zúčastnili mini veľtrhu Alma Mater v Žiline, na ktorom sa prezentovali  slovenské vysoké školy. Žiaci získali informácie o študijných odboroch, o podmienkach prijatia ako aj  možnostiach ubytovania. V stánku MŠVVaM získali informácie o možnosti získať štipendium, pokiaľ zostanú študovať na Slovensku.

      Každý zo zúčastnených žiakov si odnášal nielen informácie, ale i propagačný materiál, ktorý im môže pomôcť pri rozhodovaní „KAM PO SKONČENÍ  ŠKOLY“.