• Zahraničná prax OA vo Viedni a v Miláne

     • Padajúce lístie, zubaté slnko, farby dúhy, kde len oko dovidí. To je september, na ktorý sa školáci veľmi netešia. Ale tento rok bol na našej škole výnimkou. Tí najlepší študenti tretieho a štvrtého ročníka, dostali možnosť vďaka projektu Erasmus+ pod názvom „OVERENIE ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV OA NA EURÓPSKOM TRHU PRÁCE“, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ v sume  47 439,- €, absolvovať dvojtýždňovú prax v zahraničí.

      Viedeň a Miláno, dve európske metropoly, sa v termíne od 15.09 do  29.09. stali domovom pre 22 študentov. Niektorí prvýkrát bez rodičov mali možnosť vyskúšať si samostatný život, spolužitie so spolužiakmi, orientáciu vo veľkomeste, cestovanie metrom, ale i hospodárenie s vlastnými financiami. To najdôležitejšie však bolo zistenie, že bez znalosti cudzích jazykov sa v zahraničí, hoci je to “ len pár kilometrov od Slovenska“ ,nezaobídu. Práve touto praxou Obchodná akadémia zvyšuje svojim študentom možnosti uplatnenia na trhu práce. Účasťou v projekte študenti mali možnosť zlepšiť si svoje jazykové znalosti, najmä v angličtine, ale aj získať a osvojiť si nové praktické zručnosti v oblasti IKT technológií. Študenti pracovali na recepciách hotelov, v logistických firmách alebo realitných agentúrach. Okrem pracovných povinností však mali aj dostatok voľného času na to, aby bližšie spoznali krásu a jedinečnosť dvoch európskych veľkomiest.

      Vo Viedni napr. navštívili zámky Hofburg, Schönbrunn, Belvedere, historické centrum s námestím Márie Terézie s budovami Parlamentu, Radnice a svetoznámej Opery, či  dominantný Dóm sv. Štefana.  Veľa príjemných chvíľ strávili aj v zábavnom parku Prater, kde si so svojimi vyučujúcimi vychutnali čaro mnohých zábavných atrakcií.

      A čo študenti v Miláne? Cesta lietadlom, veľa smiechu, minimalizmus na ubytovni, dôsledné triedenie odpadu, skoré ranné vstávanie, kilometre chodenia, neustále blúdenie, nekonečné cesty metrom a nezabudnuteľná talianska gastronómia v chladničke. Ale bolo to super. Miláno je známe najmä ako mesto módy, a tak mal každý možnosť nasiaknuť túto  atmosféru nielen na námestí vo svetoznámej Galérii, ale i v obrovskom nákupnom centre Arese. Nezabudnuteľné však bolo vidieť veľkú gotickú katedrálu –Milánsky dóm, svetoznámu operu La Scala, hrad s parkom Castello Sforza,  štadión San Siro, ale i očarujúce jazero Lago do Como.

      Dva týždne však ubehli neuveriteľne rýchlo. Bola to obrovská skúsenosť nielen pre žiakov, ale i pre  učiteľov. Upevnili sa vzťahy medzi študentami, študenti mali možnosť lepšie spoznať svojich učiteľov, ale i učitelia získali nový pohľad na svojich zverencov, všetci si zlepšili svoje jazykové zručnosti a získali sebavedomie.

    • „Ako sa máš?“
     • „Ako sa máš?“

     • Človeku často stačí, ak sa niekto zaujíma o to, ako sa cíti. O to, ako sa má. Aj preto sa táto otázka stala hlavným mottom tohtoročnej kampane Dni nezábudiek, ktorej organizátorom je Liga za duševné zdravie.

      Tak ako každý rok, i tento, sa naša škola zapojila do zbierky. 2. októbra 2019 vyzbierali dvanásti žiaci v uliciach Ružomberka 191, 38 eur.

      Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme.

    • BIELA PASTELKA 2019
     • BIELA PASTELKA 2019

     • Dňa 20. 09. 2019 sa naša škola zapojila do zbierky „Biela pastelka 2019“, ktorý koordinovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výnos zo zbierky je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Zbierku za našu školu zrealizovali tri dvojčlenné tímy žiačok z triedy II. A (Kovalová, Pšenková, Pumrová, Sálusová, Závacká, Žihlavníková). Vďaka ich snahe bolo vyzbieraných 160 €.

     • Účelové cvičenie civilnej ochrany

     • Dňa 4.9. 2019 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie civilnej ochrany. Ráno sa žiaci zúčastnili nácviku evakuácie budovy školy.

      Po presune do Čutkovskej doliny boli žiaci rozdelení  na 3 skupiny.

      Každá skupina absolvovala postupne 3 stanovištia. Žiaci sa na stanovištiach  dozvedeli zaujímavé informácie o miestnej topografii, o poskytnutí prvej pomoci a o civilnej ochrane.

     • KOČAP 2019

     • V dňoch 3. - 7.6.2019 sa tretiaci pod vedením troch vyučujúcich - Mgr. Mareka Mikulku, Mgr. Ivety Baďovej a PaedDr. Ivany Lazišťanovej zúčastnili tradičného Kurzu na ochranu zdravia, človeka a prírody. Tentoraz sme ho absolvovali v Zuberci, v hoteli Tatrawest, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí oravských Roháčov.

      Hoci júnové počasie je nevyspytateľné, my sme predsa len mali šťastie a pomedzi ojedinelé prehánky a búrky sme mohli absolvovať zaujímavé túry do Kvačianskej doliny – na Mlyny Oblazy, na Mních – vyhliadku nad obcou Zuberec a na Chatu pri Ťatliakovom jazere. Žiaľ, vysokohorské chodníky boli v tomto čase ešte zatvorené, a tak sa nebolo možné dostať až k Roháčskym plesám, čo nám bolo veľmi ľúto.

      Popoludní sme sa venovali ďalším zaujímavým aktivitám – navštívili sme skanzen, hrali sme volejbal, bedminton, stolný tenis, biliard, prípadne sme mali možnosť zahrať si bowling, ako aj zaplávať si v bazéne, ktorý sa nachádzal v neďalekej Kolibe Josu. Záverečný večer patril opekaniu špekáčikov a s kurzom sme sa rozlúčili na ľudovú nôtu, keď sme si všetci spolu pri ohníčku zaspievali známu pesničku Na Orave dobre, na Orave zdravo, ako aj veľa iných.

    • ERASMUS+ - zahraničná prax
     • ERASMUS+ - zahraničná prax

     •  

       

      Po tretí-krát sme v tomto školskom roku uspeli s projektom K102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP rámci programu Erasmus+ (po štvrtý-krát celkovo s projektmi v rámci programu Erasmus+).

      Projekt pod názvom „OVERENIE ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV OA NA EURÓPSKOM TRHU PRÁCE“ je financovaný z prostriedkov v sume  47 439,- EUR €.

     • ZDRAVÁ STRAVA - ÚLOHA NA CELÝ ŽIVOT

     • Žiaci prvého ročníka dňa 25. 04. 2019 zrealizovali projekt „ZDRAVÁ VÝŽIVA“ s cieľom propagovať zdravé potraviny na desiatu.

      Veľkou mierou k realizácii projektu prispela pani Pumrová, ktorá vybavila od spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., pre školu dar v podobe ovocia a zeleniny. Za to im patrí obrovská vďaka.

      Zdravá výživa je dlhodobý a celoživotný štýl stravovania a preferencie potravín so zameraním na vysokú nutričnú kvalitu, pestrosť a plnú výživovú hodnotu. Dôležité je jesť pravidelne s pauzami medzi jedlami približne dve až tri hodiny. Raňajky by mali tvoriť 20 % denného energetického príjmu, desiata 5 až 10 %, obed 35 %, olovrant 5 až 10 % a večera 25 až 30 % denného príjmu.

      A odporučenie našich prvákov:

      • Jedávajte pestrú stravu
      • Základom vašej výživy majú byť potraviny bohaté na sacharidy
      • Doprajte si veľa ovocia a zeleniny
      • Udržiavajte si zdravú telesnú hmotnosť a cíťte sa dobre
      • Jedzte primerané porcie – obmedzujte, ale nevylučujte potraviny
      • Jedzte pravidelne
      • Pite dostatok tekutín
      • Pohybujte sa

      ZAČNITE HNEĎ

     • Deň Zeme 2019

     •  

      V stredu 17.04.2019 si naša škola pripomenula medzinárodný sviatok – Deň Zeme. Všetky ročníky sa spolu s pedagógmi aktívne zapojili do čistenia okolia školy. Žiaci si pri aktivite uvedomili dopady ničenia životného prostredia odhadzovaním rôznych odpadov mimo miest na to určených a diskutovali o možných riešeniach.

       

      Je preto potrebné aby si každý z nás, aj celá spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho správania sa ku krajine a ku svojmu životnému prostrediu.