• OZNAM školskej jedálne

     • OZNAM
      školskej jedálne
      MÁJ 2023
      Predaj stravných lístkov
      27.4.2023 – 5.5.2023
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 2,20€
      Iní stravníci: 4,10 €

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      Máj 2023 žiaci

      Máj 2023 žiaci

      21 vyučovacích dní x 2,20€ = 46,20.- €

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

       

     • Jeden deň stredoškolákom

     • Dňa 07. 02. 2023 sa na Obchodnej akadémii konala projektová aktivita - Jeden deň stredoškolákom.

      Takmer 70 žiakov 9. a 8. ročníka základných škôl z celého okresu Ružomberok sa stali na jeden deň žiakmi strednej školy. Počas piatich vyučovacích hodín žiaci zistili,  čo je účtovníctvo, ekonomika a písanie desaťprstovou hmatovou metódou. Ďakujeme účasť.

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     •     OD 1.3.2023 SA MENÍ CENA STRAVNÉHO LÍSTKA

      ŽIACI – 2,20 €
      CUDZÍ STRAVNÍCI - 4,10 €
      DOCHODCOVIA – 3,90 € 

     • OZNAM školskej jedálne

     • FEBRUÁR 2023

      Predaj stravných lístkov

      30.1.2023 – 3.2.2023

      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:Žiaci SŠ: 1,90€

      Iní stravníci: 3,50 €

      Výdaj obedov 11:30 – 14:30 hod.

      FEBRUÁR 2023 žiaci

      18 vyučovacích dní x 1,90€ = 34,20 €

      Pri platbe cez internet banking použite:IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkazna úhrad...)

      Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

     • Inovatívne streDnutie žiakov v ŽSK

     • Inovatívne streDnutie

      Naše žiačky Vanesa Priesolová a Veronika Madleňáková sa zúčastnili dňa 18.01.2023 Inovatívneho strednutia na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Inovatívne strednutie bolo určené pre obchodné akadémie v Žilinskom samosprávnom kraji so zameraním na inovatívne aktivity. Naše žiačky tu predstavili inovatívne aktivity na našej škole s aspektom na program EÚ Erasmus+ a systém duálneho vzdelávania na našej škole. Po odprezentovaní nasledovala diskusia s odborníkmi a praktická ukážka hosťujúcej školy. Vďaka Inovatívnemu strednutiu sme si mohli vymeniť zaujímavé inovatívne informácie s inými obchodnými akadémiami v Žilinskom samosprávnom kraji.

     • Napísali o nás.....

     • V stredu 14.12.2022 sa 2 naši žiaci Natália Fajtova a Roman Bradiak zo IV.A triedy zúčastnili celoslovenskej sútaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ kde vyhrali 1. MIESTO. Súťaž zastrešovala Slovenská obchodná a priemyselná komora. SOPK vydalo januárové číslo mesačníka Obchod-Priemysel-Hospodárstvo, v ktorom je publikovaný článok o súťaži obchodných akadémií na str. 17-18.