• OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • OZNAM
      školskej jedálne

      PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE : Prihlaska_na_stravu_ziaci(3).docx

      SEPTEMBER 2022
      Predaj stravných lístkov
      22.8.2022 – 9.9.2022
      v čase od 11:30 – 13:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 1,90€
      Iní stravníci: 3,50€

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      September 2022 žiaci

      19 vyučovacích dní x 1,90€ = 36,10€

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636 


     • Oznam

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      úradné hodiny na sekretariáte školy sú v čase

      od 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022 od 08.00 do 12.00 hod.

      V prípade potreby zavolajte na tel. č. 044/432 26 26 alebo nás kontaktujte emailom na oark.mail@gmail.com.

      Prajeme príjemné leto.

     • Koniec roka s výletmi

     • Koniec roka s výletmi
      Blížiaci sa koniec školského roku je vždy spojený s výletmi. Po dvoch rokoch sa žiaci opäť
      rozcestovali za kultúrno-historickými pamiatkami Liptovského Mikuláša (II. A), Žiliny (II.
      B), či Bratislavy (I.A). Adrenalín z písania písomiek alebo skúšania nahradili aktivitami v
       Tatralandii (I. B) a stredisku PainballOrava (I.A). Stravovanie v školskej jedálni vymenili za
      opekanie či grilovanie v blízkom okolí (III. A, III. B,). 

     • Volejbalový turnaj

     • Volejbalový turnaj

      Dňa 29.06.2022 sa na našej škole uskutočnil volejbalový turnaj medzi jednotlivými triedami školy. Celkovým víťazom sa stala trieda 1.B, ktorá vo finále porazila triedu 3.A. V boji o tretie miesto uspela trieda 2.A, ktorá porazila 2.B triedu. Na turnaji vládla skvelá atmosféra a na záver sa dá konštatovať, že víťazom turnaja boli všetci, ktorí sa ho zúčastnili. Na konci turnaja čakala všetkých žiakov odmena - nanuky.

     • Kurz na ochranu človeka a prírody v školskom roku 2021/2022

     • Kurz na ochranu človeka a prírody v školskom roku 2021/2022

      Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Ružomberku sa v počte 15 dievčat a 5 chlapcov v dňoch
      13. – 17. júna 2022 zúčastnili Kurzu na ochranu človeka a prírody na Hutách a v Zuberci v Západných
      Tatrách.


      Vedúcim kurzu bol Mgr. Marek Mikulka, spolu s ním vykonávali pedagogický dozor aj Mgr. Lena
      Rosová a PaedDr. Miroslava Mikundová, ktoré vystriedala PaedDr. Ivana Lazišťanová.

      Účastníci kurzu boli ubytovaní v priestoroch Školy v prírode na Hutách, kde bolo zabezpečené aj
      stravovanie formou plnej penzie. Všetci sme spoločne absolvovali túry na Veľké Borové, na Oblazy do
      Kvačianskej doliny, na vyhliadkovú vežu nad Zubercom a návštevu Skanzenu v Zuberci, čo spolu
      predstavuje približne 70 pešo prejdených kilometrov.  Popri turistických aktivitách sa všetci počas
      popoludní venovali aj športovým pohybovým aktivitám, medzi ktoré patrili futbal, basketbal,
      bedminton, bowling, biliard, kalčeto, ale aj spoločenským aktivitám, ako boli spoločne strávené
      večery pri ohni a opekaní špekáčikov.

      Počas celého kurzu vládla príjemná a priateľská atmosféra. A tak sa už teraz tešíme na ďalšie
      spoločne strávené chvíle v prírode.

     • Exkurzia - HRAD LIKAVA

     • Dňa 30.05.2022 žiaci 1.A, 1.B, 2.A a 2.B triedy sa zúčastnili exkurzie na hrad Likava. Po ceste sme mohli obdivovať oblasť Chočských vrchov so skalným hradným vrchom, na ktorom sa týči hrad Likava. Na hrade sme navštívili dolnú časť hradu a Huňadyho vežu, v ktorej sa nachádza historická expozícia a z veže je výborný výhľad na okolitú krajinu.

     • Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v školskom roku 2022/2023 v rámci programu ERASMUS +

     • Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v školskom roku 2022/2023 v rámci programu ERASMUS +

      KA121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP


      Obchodná akadémia v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre študentov budúceho 3.a 4. ročníka na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Predpokladaná stáž bude prebiehať v dvoch turnusoch – v Prahe (Česká republika) a v Wroclawi (Poľsko).

      Predpokladaný termín: koniec septembra – termín bude upresnený neskôr

      Dĺžka praxe: 12 dní + 2 dni cesta


      Termín podania prihlášky pre žiakov  2. a 3. ročníka:                  do  3. 6. 2022 (vrátane)

      Potrebné dokumenty:                          

      • Vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom
      • Europass - životopis v slovenskom a anglickom jazyku
      • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

      Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme koordinátorke projektu Mgr. Ivete Baďovej, v obálke, označenej: Výberové konanie: stáž Erasmus+ 2022/2023

      Kritériá výberového konania

      kriteria_(1).doc

      Prihláška žiaci 2.ročník

      prihlaska_2.roc.doc

      Prihláška žiaci 3. ročník

      prihlaska_3.roc.doc

      Osobný pohovor so žiakmi:

      Prihlásení žiaci sa zúčastnia osobného pohovoru. Presný termín bude oznámený v priebehu budúceho týždňa, predpokladaný termín do 10.6.2022.

       Výberové kritéria pre účastníkov projektu

      • Prospech z anglického jazyka, KAJ v 1., 2. ročníku pre študentov 3.ročníka, resp. v 1.ročníku pre študentov 2.ročníka,
      • Prospech z odborných profilových  predmetov: ekonomika,  účtovníctvo,  administratíva a korešpondencia, informatika/aplikovaná informatika,
      • Celkový priemerný prospech za všetky predchádzajúce ročníky
      • Počet zameškaných hodín  - priemer za všetky predchádzajúce ročníky
      • Známka zo správania : veľmi dobré počas celého štúdia na obchodnej akadémii
      • Do úvahy sa bude brať aj sociálna situácia v rodine
      • Extra body budú pridelené tým žiakom, ktorí sa stáže ešte nezúčastnili
      • Životopis vo formáte Europass v slovenskom a anglickom jazyku
      • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
      • Pohovor, v ktorom záujemcovia vysvetlia dôvod, prečo sa chcú zúčastniť praxe