• Školská súťaž  v spracovaní informácií na počítači
     • Školská súťaž  v spracovaní informácií na počítači

     • Školská súťaž  v spracovaní informácií na počítači

      sa uskutoční v utorok 17. 12. 2019

      so začiatkom o 10.30 h (po 3. vyučovacej hodine).

      Súťažiť sa bude v učebniach U23U24, a to v dvoch kategóriách:

                1. kategória: začiatočníci (žiaci prvého a druhého ročníka)

                2. kategória: pokročilí (žiaci tretieho a štvrtého ročníka)

      Program:

      1. Slávnostné otvorenie súťaže (10.30 – 10.40 h)
      2. Rozcvičenie (10.40 – 11.00 h)
      3. Odpis textu na rýchlosť (11.10 – 11.20 h)
      4. Tlač a nahrávanie súťažných prác (11.20 – 12.00 h)

       

      Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien pre víťazov sa uskutoční neskôr,

      presný termín vopred oznámime.

      Po napísaní odpisu na rýchlosť súťažiaci môžu odísť domov.

     • Mikuláš na našej škole

     • „Mikulášku, dobrý strýčku modlím sa ti modlitbičku,...“ aj takéto sviatočné pesničky zneli na našej škole po tom, čo nás navštívil Mikuláš. Spolu s Mikulášom prišli anjeli a nechýbal ani čert. Mikuláš na školu priniesol dobrú náladu, anjeli rozdávali sladkosti a čert uhlie.

      Už sa tešíme na ďaľší rok, kedy nás príde znova navštíviť.

     • VI. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí 

     • Žiačky IV. A triedy K. JošťákováN. Mojšová sa v dňoch 26. – 27. 11. 2019 zúčastnili VI. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore 6317 M Obchodná akadémia pod patronátom SOPK

      Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl. Obchodná akadémia Ružomberok sa umiestnila na 4. mieste.

     • Thanksgiving Day

     •  

      Od septembra tohto školského roka u nás pôsobí americká asistentka anglického jazyka Karen Laska, ktorá vo štvrtok 28.11.2019, spolu so žiakmi školy a učiteľmi anglického jazyka oslávila typický americký sviatok, Thanksgivingt.j. Deň vďakyvzdania. Pre žiakov pripravila pútavú prezentáciu, v ktorej ich oboznámila s pôvodom sviatku a zároveň im priblížila zvyky, ktoré v tento deň zachovávajú typickí Američania.

      Na konci vyučovacej hodiny všetci zúčastnení zažili taký malý sviatok Vďakyvzdania tu na Slovensku, keďže si spoločne pripravili hostinu podobne ako je to v USA.

      Bohužiaľ, moriak chýbal :)

     • DOD - deň, keď sa počet žiakov OA zdvojnásobil

     • V predvečer Mikuláša, 5. 12. 2019, na Deň otvorených dverí, navštívilo našu školu 183 žiakov ZŠ nielen z okresu Ružomberok, ale i z okolitých okresov.  Vyučujúci  školy spolu so žiakmi pripravili pre všetkých návštevníkov zaujímavý sprievodný program.

      A čo na škole videli, počuli a zažili? 

      • Videli priestory školy, v ktorých prebieha vyučovací proces.
      • Získali informácie o škole, i o dôvodoch, prečo si vybrať práve našu školu. 
      • Získali informácie o zahraničnej praxi prostredníctvom projektu Erasmus+. 
      • Na vlastné uši počuli, ako znie angličtina v podaní rodenej Američanky.
      • Urobili prvé dotyky s účtovníctvom a programovaním.
      • Zistili, že na klávesnici počítača sa dá veľmi rýchlo písať všetkými 10 prstami.
      • Vďaka členom Žiackej školskej rady zažili, čo znamená škola hrou.

      Ďakujeme všetkým učiteľom i žiakom školy, ktorí svojim prístupom prispeli k vydarenej akcii a dôstojnej propagácii našej školy žiakom ZŠ.

     • Mesto Ružomberok oceňovalo študentov

     • Mesto Ružomberok pri príležitosti Dňa študentstva už tradične oceňovalo výnimočných žiakov stredných škôl  pôsobiacich v meste Ružomberok a študentov KU

      Za výborné študijné výsledky a prácu v Žiackej školskej rade, Mestskom študentskom parlamente a predsedníctve Rady mládeže Žilinského kraja bolo toto ocenenie udelené Miriam Dianovskej.

      K oceneniu jej srdečne blahoželáme

     • Prehliadka talentu žiakov

     • Novembrové dni už tradične patria prehliadke talentu žiakov základných a stredných škôl v okrese Ružomberok. Nebolo tomu inak ani 14. 11. 2019, kedy sa konal už 12. ročník žiackej  konferencie. Tá tohtoročná mala  názov „Počuješ ma?“

      Naša škola už tradične vystupovala v úlohe spoluorganizátora.

      V úlohe moderátorky sa tento rok predstavila N. Húsková. Za svoj profesionálny prístup a kreativitu jej patrí nielen obdiv, ale i úprimné poďakovanie.

      To patrí i všetkým žiakom II.A triedy, ktorí sa pod vedením Ing. I. Frolovej postarali o hladký priebeh celej akcie.

     • Imatrikulácia prvákov 2019

     • Tak ako každý rok, aj tento sme prijímali do našej „školskej rodiny“ prvákov. Tretiaci im pripravili veľa zaujímavých a humorných aktivít.

      V týchto aktivitách medzi sebou súťažila 1. A a 1. B trieda. Víťazmi boli všetci prváci, pretože sa aktívne zapájali do aktivít a tretiaci, ktorí pripravili zábavný program. 

      Na záver prváci zložili imatrikulačný sľub a tretiakom sľúbili tradičné „desatoro“.

     • 30 rokov slobody

     • V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorú odštartovali študenti. Táto revolúcia viedla k pádu socializmu a k vytvoreniu pluralitnej demokracie. 

      Aj na našej škole sme si spomenuli na odvahu mladých študentov a disidentov, ktorí sa  postavili na odpor totalitnému režimu.

      Žiaci 1. až 3. ročníka si pripravili obrazové a textové materiály týkajúce sa Nežnej revolúcie, ktoré spracovali a vytvorili vo svojich triedach nástenky. Štvrtáci pripravili krátke video k nežnej revolúcii.

      Touto akciou sme si chceli pripomenúť odvahu mladých ľudí, ktorí pre krajší a spravodlivejší svet boli ochotní obetovať všetko.

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 8. ročníka celoslovenského projektu pre SŠ, Záložka do knihy spája slovenské školy,  pod názvom Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Projekt organizuje a koordinuje Slovenská pedagogická knižnica a garantkou projektu je ústredné metodička pre školské knižnice Mgr.Rozália Cenigová.

      Našej škole bola pridelená SOŠ J.Čabelku v Holíči, kde záložky vyrábali študenti  odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

      Na našej škole sa do projektu zapojili  študenti 1.ročníka Inšpirovali sa osobnosťami zo slovenských a českých dejín, s ktorými sa stretli najmä na hodinách dejepisu a občianskej náuky. Zaujal ich Václav Havel, M.R.Štefánik, Milan Kňažko, T.G.Masaryk a iní. Záložky študenti vyrábali vo svojom voľnom čase a dokončovali ich spoločne na hodinách občianskej náuky.

      Oceňujeme ich tvorivosť a kreativitu. Každá záložka obsahovala portrét osobnosti, jej citát a informácie o škole a žiakovi, ktorý záložku vyrobil. Celý projekt na škole koordinovala Mgr.Radmila Kerndlová.

      Všetkým zapojeným patrí veľké ĎAKUJEME  za propagáciu a reprezentáciu našej školy.