• Erasmus+ 2023/2024

     • Pracovná stáž študentov v mestečku neďaleko Lipska, prebieha v obdobi od 17.9.2023 do 30.9.2023. Zúčastňuje sa jej 11 študentov 4.ročníka a 2 študentky 3 .ročníka. Stáž sa uskutočňuje v rámci projektu Erasmus+ a je financovaná z grantov EÚ.

      Druhá skupina žiakov školy absolvuje pracovnú stáž v hlavnom meste Českej republiky, Prahe, taktiež v termíne od 17.09.2023 do 30.09.2023. V tejto skupine je 15 žiakov 3.ročníka. Študenti pracujú vo svojom odbore, to znamená vykonávajú administratívnu prácu v rôznych firmách po celej Prahe a okrem toho spoznávajú pamiatky mesta.

     • Účelové cvičenie CO

     • Ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zúčastnila účelového cvičenia civilnej ochrany. Cvičenie sa realizovalo na Kalvárii a Hrabove dňa 7. septembra 2023. Žiaci boli poučení o úlohách civilnej ochrany, zásad správania sa počas mimoriadnych udalostí, poskytnutí prvej pomoci a vyskúšali si nácvik tiesňového volania. Účelové cvičenie sa nieslo v dobrej nálade a dopomohlo tomu aj krásne počasie.

     • Oznam školskej jedálne

     • Prihlaska_na_stravu_ziaci.docx

      Cena stravného :
      Žiaci SŠ: 2,40 €               Cudzí stravníci: 4,30 €          Dôchodcovia: 4,10 € ( aj lístky )
      September 2023 žiaci - 19 vyučovacích dní x 2,40€ = 45,60 €

      Cena čipu 1,00 € - ČIPY SI ZAKÚPITE PRI VEDÚCEJ ŠJ

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900     BIC kód banky: SPSRSKBA
      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)
      telefónne číslo do školskej jedálne - 044/4329 636

       

       

       

       

     • Školská jedáleň

     • Zelená farba upokojuje a navodzuje príjemné pocity. Ľudia, ktorí majú radi zelenú, sú vytrvalí a nezľaknú sa žiadnych prekážok. Zelená v interiéri prináša kreativitu a hravosť. V interiéri sa hodí všade tam, kde sa produkujú nové myšlienky, ktoré práve zelená podporuje.

      Naša školská jedáleň sa už nevie dočkať nového školského roka vo vynovených priestoroch.

     • Akčný koniec školského roka pre žiakovII.A

     • Ani sme sa nenazdali a už je za nami druhý ročník. Pre niekoho viac, pre niekoho menej
      úspešný. Môžeme skonštatovať, že zvládnuť ho bol poriadny adrenalín. Presne tak, ako výlet
      v Grid Laser Aréne v Žiline. A aký bol náš výlet? Presne , ako sme si predstavovali.Plný
      zábavy, smiechu, výkrikov, ale aj spolupráce, taktiky, vzájomného spoznávania, rozhovorov .
      A samozrejme, vhod padla aj dobrá kondička získaná na hodinách telesnej výchovy. Ani sme
      si neuvedomili, že sme boli celú hodinu v pohybe. Ale prepotené trička boli toho dôkazom.
      Unavení, zmoknutí, no s úsmevom na tvári, tak sme sa lúčili so Žilinou. No určite sme
      v Aréne neboli poslednýkrát.