• OZNAM

     • OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania, rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školysa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      INFORMÁCIE

      K DIŠTANČNEJ FORME VYUČOVANIA NA OA

      Naďalej prebieha dištančná forma štúdia na našej škole. Vyučujúci komunikujú so žiakmi elektronickou formou cez Edupage, maily... 

      V pravidelných intervaloch žiaci dostávajú zadania na vypracovanie, ktoré následne zasielajú na odkomunikovanie vyučujúcim.

      Je povinnosťou každého vyučujúceho našej školy pravidelne komunikovať elektronickou formou so žiakmi. Žiaci majú povinnosť v stanovených termínoch zasielať vypracované materiály.

     • Rada školy - OZNAM

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu končiaceho termínu platnosti pôsobenia Rady školy na OA,Scota Viatora 4, Ružomberok, Vás prosíme o účasť na novej voľbe zástupcov rodičov do novej Rady školy, ktorá začne svoju činnosť hneď po ukončení mandátu pôvodnej Rady školy, t. j. od 01. 04. 2020.

      Voľba nových zástupcov do Rady školy sa bude konať na našej škole  dňa 10. 03. 2020 (utorok) v čase od 8.00 h – do 17,30 h v priestoroch bývalej vrátnice vedľa vchodu do budovy školy, kde vhodením hlasovacích lístkov potvrdíte súhlas s vybranými kandidátmi. Na úspešné vykonanie týchto volieb je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich.

      Aby sme nemuseli voľby opakovať (z dôvodu nízkej účasti), prosíme vás, aby ste sa volieb zúčastnili.

      V tento deň sa budú konať na škole aj INFORMATÍVNE RODIČOVSKÉ KONZULTAČNÉ  HODINY v čase od 16.30 h do 17.30 h.

      Ak máte záujem  o konzultácie s niektorým z vyučujúcich, môžete spojiť návštevu našej školy aj s touto aktivitou.

     • Jeden deň stredoškolákom 2020

     • Dňa 11. 02. 2020 sme pripravili v našej škole projektovú aktivitu pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v meste, ako aj v okrese Ružomberok pod názvom „Jeden deň stredoškolákom“.

      Pre žiakov základných škôl sme vytvorili možnosť vyskúšať si stredoškolský vyučovací proces na Obchodnej akadémii v Ružomberku.

      Žiaci absolvovali 5 vyučovacích hodín – komunikáciu, aplikovanú informatiku, ekonomiku, anglický jazyk, administratívu a korešpondenciu.           

      Na konci vyučovania odpovedali žiaci základných škôl anonymne online na otázky dotazníka k projektovej aktivite.

      Dozvedeli sme sa napríklad že:

      •          zúčastnení získali predstavu o vzdelávaní na OA v Ružomberok, hlavný dôvod účasti na projektovej aktivite bol záujem študovať na Obchodnej akadémií Ružomberok,

      •          najviac účastníkov zaujala ekonomika, komunikácia, prístup učiteľov, ktorí boli veľmi milí, spôsob ako vyučovali,

      •          viac ako 90% zúčastnených uviedlo, že vidia ten rozdiel vo vyučovaní medzi základnou a strednou školou a odporučili by Obchodnú akadémiu aj kamarátom.

      Na záver projektovej aktivity všetkým zúčastneným  ôsmakom a deviatakom odovzdala riaditeľka školy certifikát o absolvovaní jedného dňa vyučovania na OA v Ružomberku.

     • Predvianočná Viedeň ...

     • V polovici decembra sme sa vybrali, tak ako aj po iné roky, na exkurziu do vianočne vyzdobeného hlavného mesta Rakúska.

      Najskôr si účastníci zájazdu, naši prváci, druháci a štyria tretiaci, overili svoje teoretické vedomosti z nemčiny v praxi, a to v nákupnom centre SCS, potom sme už zamierili priamo do nádherne vianočne naladeného centra. Všetkých nás uchvátila čarovná atmosféra prichádzajúceho večera, množstvo svetielok nad našimi hlavami, vianočné stromčeky, stánky s darčekovými drobnôstkami a vône šíriace sa po trhoch pri Dóme svätého Štefana, na Námestí Márie Terézie a pred Radnicou.

    • Generácia €uro Slovensko
     • Generácia €uro Slovensko

     •  

      Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Generácia €uro Slovensko, ktorú každoročne organizuje Národná banka Slovenska. 21. novembra sa uskutočnilo 1. kolo online kvízu, ktorým prešli naši študenti so stopercentným skóre. V silnej konkurencii 113 účastníkov postúpilo do druhého kola 37 tímov, a medzi nimi aj ten náš.

      A kto sa na tomto úspechu podieľal?

      Koordinátorka tímu Ing. Arleta Salkovičová a členovia – študenti III.A: Miriam Dianovská, Silvia Žigová, Samuel Sekan, Natália Gejdošová a Iveta Rošková. 

      Celému nášmu tímu srdečne gratulujeme a držíme palce v druhom kole.:)