• Hodnotenie INEKO

     • Obchodná akadémia Ružomberok v hodnotení INEKO v kategórii

      - stredné odborné školy v Žilinskom kraji -

      získala 1. MIESTO

      https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=SO%C5%A0&k=5&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0

     • Návrat do škôl - 10.01.2022

     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL podľa MŠVVaŠ

      Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

      Dovoľujeme si požiadať všetkých zákonných zástupcov, ktorí obdržali samotesty zo zdrojov MŠVVaŠ, aby pretestovali žiakov pred nástupom do školy.

      Pre školy znamená, že sa budú naďalej riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

      Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška, prekrytie horných dýchacích ciest. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf .