• OZNAM

     • OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania, rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školysa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      INFORMÁCIE

      K DIŠTANČNEJ FORME VYUČOVANIA NA OA

      Naďalej prebieha dištančná forma štúdia na našej škole. Vyučujúci komunikujú so žiakmi elektronickou formou cez Edupage, maily... 

      V pravidelných intervaloch žiaci dostávajú zadania na vypracovanie, ktoré následne zasielajú na odkomunikovanie vyučujúcim.

      Je povinnosťou každého vyučujúceho našej školy pravidelne komunikovať elektronickou formou so žiakmi. Žiaci majú povinnosť v stanovených termínoch zasielať vypracované materiály.