• Súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači

     • Dňa 07. 02. 2024 sa žiak II. B triedy našej školy René Pastucha s vyučujúcou Ing. Elenou
      Zaťkovou zúčastnil krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na
      počítači, ktorá sa konala na Súkromnej Spojenej škole EDUCO v Slanickej Osade, okres
      Námestovo (pri Oravskej priehrade).
      Súťaže sa zúčastnilo spolu 16 žiakov zo stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja, ktorí
      dosiahli v školských kolách najlepšie výsledky a spĺňali predpísané požiadavky pre účasť na
      krajskom kole, teda v odpise textu na rýchlosť minimálne 270 čistých úderov za 1 minútu.
      René Pastucha v školskom kole dosiahol rýchlosť v odpise textu 314 čistých úderov za 1 min.
      Ďalšou súťažnou disciplínou bola úprava textu na počítači (UTX) pomocou korektorských
      značiek. Súťažiaci mali upraviť vopred napísaný text a urobiť jeho korektúru. Táto súťažná
      disciplína trvala tiež 10 min.
      Profesionálne spracovanie textu Wordprocessing je relatívne nová súťažná disciplína, v
      ktorej súťažiaci mali podľa stanovených pokynov upraviť vopred napísaný text vo Worde. Na
      vypracovanie bol stanovený čistý čas práce 60 minút.
      Náš žiak René Pastucha absolvoval 2 súťažné disciplíny, a to odpis textu na rýchlosť
      a wordprocessing.

     • Ekonomická olympiáda 2023/2024

     • Poslednou a zároveň predvalentínskou zastávkou krajských kôl 7. ročníka Ekonomickej olympiády bolo mesto Žilina. V Žilinskom kraji bola v školskom kole opätovne najvyššia účasť stredoškolákov z celého Slovenska. V priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline privítali pedagógov a súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola. V tomto kraji bolo postúpiť naozaj náročné a na postup sa celkovo kvalifikovalo 131 bystrých stredoškolákov, pričom v školskom kole sa zapojilo 2 214 súťažiacich zo 41 stredných škôl. Za INESS podujatie otvorila Katarína Ševčíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Za Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa v úvode prihovoril aj prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD., zástupca vedúceho katedry ekonomiky.Našu školu usilovne zastupovali dvaja študenti z 2.A triedy, a to Liana Mirgová a Matej Frkáň. Zodpovedne sa pripravovali, no výsledky nám budú známe až neskôr. Vyvrcholením 7. ročníka Ekonomickej olympiády bude celoslovenské finále pre 50 najnadanejších mladých olympionikov, ktoré sa bude konať začiatkom mája v Bratislave. Na ňom budú mať súťažiaci možnosť prebojovať sa až do medzinárodného kola, ktoré sa tohto roku uskutoční v gréckych Aténach! Našim študentom úprimne ĎAKUJEME!

     • Jeden deň stredoškolákom

     • Dňa 06. 02. 2024 sa na Obchodnej akadémii konala projektová aktivita - Jeden deň stredoškolákom.

      Takmer 50 žiakov 9. základných škôl z celého okresu Ružomberok sa stali na jeden deň žiakmi strednej školy. Počas piatich vyučovacích hodín žiaci zistili, čo je účtovníctvo, ekonomika a písanie desaťprstovou hmatovou metódou. Ďakujeme účasť.

     • Športové talenty Obchodnej akadémie v Ružomberku!

     • Mesiac január nám opäť priniesol športové úspechy.

      BASKETBAL - študentky SŠ - 2. MIESTO - okresné kolo

      BASKETBAL - študenti SŠ - 2. MIESTO - okresné kolo

      V najbližších dňoch budeme držať palce naším študentom na celoslovenskom kole vo futsale v Bratislave!

     • Vianočná besiedka

     • Dňa 21. 12. 2023 sa celá škola zahalila do VIANOČNEJ atmostéry.

      Ďakujeme všetkým žiakom, študentskému parlamentu, vyučujúcim a hlavne všetkým, ktorí prispeli k vianočnému programu svojim predstavením.

       

     • Nezabudnuteľný deň v predvianočne naladenej Viedni

     • V piatok 15. decembra sme sa opäť vybrali za adventnými zážitkami do predvianočne vyzdobenej Viedne. Spojili sme príjemné s užitočným, keď sme si všetci overili svoje schopnosti komunikovať v cudzom jazyku, nemeckom alebo anglickom, pri nákupe občerstvenia, suvenírov alebo drobných darčekov. Historické centrum nás opäť očarilo svojou nezameniteľnou atmosférou – množstvom stánkov ponúkajúcich vianočné ozdoby, medovníčky alebo nápoje na zahriatie , vianočnou hudbou, množstvom ľudí a svetielok, kočov ťahaných slávnostne zapriahnutými koníkmi, stromom osvetleným červenými srdiečkami, kolotočmi, korčuliarmi na ľadovej ploche priamo v parku... Urobili sme si aj krátku prechádzku mestom, od Námestia Márie Terézie cez Hofburg popri Stephansdome až po Radnicu. Plní príjemných zážitkov a vianočnej nálady sa už teraz tešíme na ďalšiu návštevu tejto nádhernej historickej metropoly.V piatok 15. decembra sme sa opäť vybrali za adventnými zážitkami do predvianočnevyzdobenej Viedne. Spojili sme príjemné s užitočným, keď sme si všetci overili svoje schopnostikomunikovať v cudzom jazyku, nemeckom alebo anglickom, pri nákupe občerstvenia, suvenírov alebodrobných darčekov.Historické centrum nás opäť očarilo svojou nezameniteľnou atmosférou – množstvom stánkovponúkajúcich vianočné ozdoby, medovníčky alebo nápoje na zahriatie , vianočnou hudbou,množstvom ľudí a svetielok, kočov ťahaných slávnostne zapriahnutými koníkmi, stromom osvetlenýmčervenými srdiečkami, kolotočmi, korčuliarmi na ľadovej ploche priamo v parku... Urobili sme si ajkrátku prechádzku mestom, od Námestia Márie Terézie cez Hofburg popri Stephansdome až poRadnicu.Plní príjemných zážitkov a vianočnej nálady sa už teraz tešíme na ďalšiu návštevu tejtonádhernej historickej metropoly.

     • 3.MIESTO na súťaži SOPK

     • V dňoch 12.12. a 13.12.2023 sa dve žiačky 4. ročníka, Tímea Nováková a Soňa Florková, zúčastnili celoslovenskej súťaže, kroeá sa každoročne koná pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Tento rok súťaž organizovala OA Watsonova Košice. 

      Súťaže sa zúčastnilo 8 obchodných akadémií z celého Slovenska. Žiaci museli dokázať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva, všeobecného testu a druhý deň, po vylosovaní 1 z 3 tém, vystupovali s prezentáciou v anglickom jazyku. Naše študentky si vylosovali odbornú tému - Vývoj peňazí.

      Hoci sa nám nepodarilo obhájiť prvenstvo z minulého roku, aj tentokrát naše žiačky uspeli a obsadili pekné 3. miesto, k čomu im gratulujeme!

     • Vianočný volejbalový turnaj

     • Naši žiaci sa zúčastnili Vianočného volejbalového turnaja zmiešaných družstiev, ktorý sa uskutočnil na Spojenej škole v Ružomberku dňa 8.12.2023. Na turnaji spomedzi všetkých stredných škôl v Ružomberku sme obsadili skvelé 3.miesto. Ďakujeme za úzasnú reprezentáciu!