• Obchodná akadémia sa priblížila žiakom základných škôl

     • Už tradične v predvianočnom čase naša škola organizuje aktivity, ktorými sa predstavuje žiakom  základných škôl. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Najskôr Mgr. Lena Rosová spolu s Veronikou Madleňákovou (žiačkou tretieho ročníka) prijali  27. novembra  pozvanie ZŠ s MŠ Likavka, aby žiakov 8. a 9. ročníka informovali o študijnom odbore obchodná akadémia a priblížili priebeh vyučovania v systéme duálneho vzdelávania očami študenta. Nezabudli poukázať na aktivity, ktoré sú pre žiakov počas školského roka organizované. O deň neskôr, 28. novembra, sa uskutočnil Deň otvorených dverí, kedy mali ôsmaci a deviataci možnosť navštíviť našu školu, a tak  uvidieť priestory, kde prebieha vyučovanie, ale  aj  „gaučaňu“ – oddychovú zónu,  študovňu a fitnescentrum. Týmito priestormi ich sprevádzali vyučujúci, ktorí im priblížili nielen vyučovanie jednotlivých predmetov, ale upozornili i na aktivity školského parlamentu a možnosť absolvovať zahraničnú prax v rámci projektu Erasmus+. Osobitnú pozornosť sme venovali  duálnemu vzdelávaniu. O tejto problematike informovala Ing. Kerndlová, riaditeľka školy, Ing. Hlavatá, zástupkyňa riaditeľky školy a Veronika Madleňáková, ktorá v systéme duálneho vzdelávania študuje. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili. Veríme, že v septembri sa mnohí  z dnešných návštevníkov stanú našimi žiakmi. 

     • Generácia €

     • Do celoslovenskej súťaže Generácia € sa nám po 3. B zapojil ďalší tím z triedy 3. A. Po rovnako úspešnom 100 percentnom výsledku v online kvíze tak úspešne s vynikajúcim výsledkom postúpili oba tímy do druhého kola. Držíme palce pri riešení zadanej témy od odbornej poroty.

     • Deň študenstva - mesto Ružomberok

     • K príležitosti osláv Dňa študentstva, ktoré organizovalo Mesto Ružomberok dňa 22. 11. 2023 za Obchodnú akadémiu v Ružomberku bola ocenená žiačka II.A triedy Romana Kmeťová, ktorá je aktívnym členom Školského parlamentu, zúčastňuje sa školení, ktoré organizuje Rada Mládeže Žilinského kraja, významne sa podieľa na školských akciách organizovaných Školským parlamentom a je členkou Mestského študentského parlamentu v Ružomberku. Túto slávnostnú udalosť moderovala takisto naša žiačka III.B triedy Veronika Madleňáková.

       

     • Privítanie prvákov do rodiny „obchoďákov“

     • Konečne nadišiel ten deň, na ktorý s obavami čakali všetci žiaci prvého ročníka. Deň IMATRIKULÁCIE. Už tradične ju mali na starosti tretiaci. Tento rok to nebolo o maľovaní po tvári, múke vo vlasoch, pierkach na tvári, alebo o zašpinených tričkách a jedení nechutných jednohubiek. Tento rok to bolo o preverovaní  komunikačných zručností našich prvákov, o tímovej práci, kreativite, pozorovacom talente a športovom duchu. A hoci triedy medzi sebou súťažili ,víťazmi boli všetci. Po zložení slávnostného sľubu sa stali  platnými členmi našej veľkej „obchoďáckej rodiny“.  

     • Súťaž: Generácia €uro

     • Žiaci 3. ročníka našej školy sa zapojili do 13. ročníka každoročnej súťaže pre stredoškolákov, ktorá približuje význam menovej politiky, objasňuje úlohu centrálnej banky a prehlbuje ich poznatky o svete financií. Úspešne vyplnili súťažný kvíz. Už teraz sa tešia na ďalšie súťažné kolo. Žiaci stredných škôl vo veku 16 – 19 rokov zapájajú do súťaže Generácia €uro, ktorú v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB). Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska (NBS). Súťažiaci s asistenciou svojich učiteľov pripravujú prezentácie na vopred zadanú tému. Prelúskajú sa užitočnými informáciami zo sveta menovej politiky, ktoré im neskôr môžu výrazne pomôcť aj s prípravami na vysokoškolské štúdium.

     • Beseda s p. Katarínou Roth Neveďalovou

     • V stredu 15.11.2023 sa na našej škole uskutočnilo zaujímavé a podnetné stretnutie s p. Katarínou Roth Neveďalovou, europoslankyňou, ktorá zastupuje náš štát ako 1 zo 14 poslancov v Europarlamente. Počas besedy si žiaci zopakovali poznatky a fakty o histórii a založení Európskej únie, dozvedeli sa viac o fungovaní Europarlamentu a p. poslankyňa zodpovedala aj na otázky žiakov, týkajúcich sa aktuálnych tém, najmä „zelených tém“, ktoré v súčasnosti trápia celú Európu. Žiaci sa zároveň dozvedeli o možnostiach a príležitostiach, ktoré členstvo v Únii prináša jednotlivcom,  konkrétne študentom. Ďakujeme pani europoslankyni, že nám venovala čas a rozšírila obzory žiakov o možnosti nájsť svoju budúcu kariéru aj v rámci orgánov EÚ.

     • Študovňa

     • Na našej škole sa stále niečo deje, preto si Vám dovoľujeme predstaviť novovybavenú študovňu pre žiakov školy.

      Obchodná akadémia je zapojená do implementácie aktivít národného projektu edIT1 a edIT2, digitálne vybavenie, ktoré škola obdržala a aktivity, ktoré realizuje, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

     • Medzinárodná súťaž o najlepšieho angličtinára Best in English

     • Na našej škole sa už stalo tradíciou každoročne sa zapájať do medzinárodnej súťaže Best in English
      organizovanej českou jazykovou školou pre stredné školy nielen z Európskej únie. Tak sa stalo aj
      tohto roku, kedy sa dňa 16.11.2023 zapojilo do súťaže celkovo 14 821študentov z rôznych krajín.
      Umiestnenie našich žiakov v rámci Slovenska a celej Európy bude známe neskôr, no zatiaľ dávame do
      pozornosti umiestnenie najlepších angličtinárov našej školy, z celkového počtu 18 zúčastnených.
      Vysoká úroveň testu B2-C1 preverila široké vedomosti všetkých zúčastnených.
      1. Romana Kmeťová 2. A - 96 bodov zo 126 (84% zúčastnených bolo horších ako ona)
      2. Filip Kerndl 2.A – 92 bodov
      3. Matej Frkáň 2.A a Adam Baďo 4.B – 90 bodov
      4. Laura Jacková 2. A – 88, 5 bodu
      5. Nina Sofia Veselovská 3.B – 84,5 bodov
      6. Nina Vlková 3.B – 82 bodov