• OZNAM

     • V súlade s rozhodnutím ministra číslo 2020/17949:1-A1810 z

      23. októbra 2020 budú jesenné školské prázdniny aj v termíne

      6. a 9. novembra 2020

      Vyučovanie pokračuje dištančnou formou 10. novembra 2020

     • OZNAM

     • Jesenné prázdniny sú v termíne

      od 30.10. 2020 – 2.11.2020

      vyučovanie dištančnou formou pokračuje 3.11.2020

     • OZNAM

     • Dištančné vzdelávanie pre žiakov začína v stredu 14. 10. 2020

      podľa platného rozvrhu.

      V prípade akejkoľvek zmeny budú všetky dôležité informácie zverejnené na web stránke školy.

     • OZNAM ŠJ.

     • Vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19

       

      Školská jedáleň 

      pri Obchodnej akadémii

      bude

      ZATVORENÁ

      od 13. 10. 2020.

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzajú stredné školy od pondelka 12. októbra 2020 na dištančnú formu vzdelávania.

      POZN: Študenti, ktorí sú ubytovaní na internátoch na internáty necestujú.

     • OZNAM

     • Obedy v školskej jedálni sa budú vydávať 12.10.2020 (Pondelok) podľa doteraz platného harmonogramu.

     • Oznam vedúcej šk. jedálne...

     •  

      OKTÓBER   2020

      Predaj stravných lístkov

      30.9.2020 – 9.10.2020

      v čase od 11:30 – 14:00

      V KANCELÁRII VEDÚCEJ KUCHYNE ( zo zadnej strany budovy Obchodnej akadémie )

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:

      Žiaci SŠ: 1,43€

      Iní stravníci: 3,20€

      Výdaj obedov

      11:30 – 14:30 hod.

      Október 2020  žiaci

      20 vyučovacích dní x 1,43€ = 28,60€ 

      Pri platbe cez internet banking použite:

      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz  na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329636