• Exkurzia Osvienčim

     • Dňa 4.4.2019 žiaci prvých a druhých ročníkov navštívili koncentračný tábor Osvienčim. S pomocou sprievodcov sme najskôr navštívili tábor Auschwitz I., kde sme si mohli všimnúť neľudské pomienky, v ktorých väzni žili a pracovali. V objektoch bývalého tábora sme videli množstvo dobových fotografii a reálii, ktoré sa nás hlboko dotkli. Sprievodcovia dbali na to, aby sme sa vcítili do situácie ľudí, ktorí v tomto tábore museli nútene žiť.

      Po prehliadke prvého tábora sme sa premiestnili do tábora Auschwitz II. Birkenau. Tento tábor bol zameraný prevažne na vyhladzovanie ľudí – hlavne Židov, ale aj Poliakov, Rusov, Rómov a iných národov.

      Prezreli sme si pamätník venovaný obetiam tohto tábora, zbúrané plynové komory, ale aj budovy, v ktorých v neľudských podmienkach zomierali nielen dospelí ľudia ale aj malé deti. Veríme, že exkurzia prispela k lepšiemu pochopeniu histórie, aby sa to už nikdy nezopakovalo.

     • Prírodné vedy zážitkovo

     •  

      21. marca 2019 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie v zábavnom technickom centre Steelpark v Košiciach. Tu sa mali možnosť hrať s exponátmi z oblasti  geológie, elektromagnetizmu, hutníctva, strojárenstva, ale i matematiky.

      Oživením výstavy bola i expozícia Klamária, zameraná na zrakové klamy.

     • Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP

     • Na Valentína, teda 14. februára 2019, sa traja mušketieri z nášho štvrtého ročníka zúčastnili v Žiline krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

      Boli to Martin Bakoš zo IV.B, Matej Mastiš a Martin Sršeň zo IV.A. Z nich sa v súťažnej disciplíne písanie na počítači  najlepšie umiestnil Martin Bakoš, a to na krásnom siedmom mieste.
      Srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších rýchlych a presných úderov!

     • „Jeden deň stredoškolákom“

     • Na  „Deň Valentína“  14. 02. 2019 sme pripravili v našej škole zaujímavú projektovú aktivitu pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v meste, ako aj v okrese Ružomberok pod názvom

      „Jeden deň stredoškolákom“.

      Pre žiakov základných škôl sme vytvorili možnosť vyskúšať si stredoškolský vyučovací proces na Obchodnej akadémii v Ružomberku.

      Žiaci absolvovali 5 vyučovacích hodín – komunikáciu, geografiu, ekonomiku, anglický jazyk, administratívu a korešpondenciu.

      Na konci vyučovania odpovedali žiaci základných škôl anonymne online na otázky dotazníka k projektovej aktivite.

      Dozvedeli sme sa napríklad že:

      • 99 % zúčastnených získalo predstavu o vzdelávaní na OA v Ružomberku, 1 % odpovedalo nie,

      • najviac účastníkov zaujala ekonomika, komunikácia, všetko, prístup učiteľov, ktorí boli veľmi milí, prístup učiteľov k žiakom, spôsob ako vyučovali,

      • takisto 99% zúčastnených uviedlo, že vidia ten rozdiel vo vyučovaní medzi základnou a strednou školou,

      Na záver projektovej aktivity všetkým zúčastneným  ôsmakom a deviatakom odovzdala riaditeľka školy certifikát o absolvovaní jedného dňa vyučovania na OA v Ružomberku.

     • Exkurzia do NBS a na BCPB

     • Dňa 6. februára 2019 sa žiaci III. A a IV. A triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Národnej banke Slovenska. Absolvovali prehliadku stálej interaktívnej výstavy  „Od slovenskej koruny k euru.“   V úvode si zopakovali historické fakty o vzniku Európskej únie i eurozóny. Druhá časť výstavy bola zameraná na mince a bankovky, a to od ich vzniku až do momentu, keď končia. Posledná časť bola venovaná  ochranným prvkom bankoviek. Po absolvovaní celej prehliadky dostali všetci účastníci propagačné materiály NBS.

      Následne sa štvrtáci presunuli na Burzu cenných papierov Bratislava . Tu im boli formou prezentácie poskytnuté odborné informácie o fungovaní BCPB.

      Veríme, že všetky nové vedomosti, ktoré žiaci nadobudli, použijú v rámci odborných predmetov a na maturitnej skúške pri teoretickej časti odbornej zložky.

     • Exkurzia Bratislava a Viedeň...

     • Jeden deň po sv. Mikulášovi 07.12.2018 prváci a druháci našej školy navštívili Bratislavu. Okrem predvianočného nakupovania získali viacerí z nich športový zážitok v Jump Aréne, kde mali možnosť vyskákať sa do sýtosti.

      Popoludní pokračovali v ceste do hlavného mesta vianočných trhov, do Viedne, ktorá žije vianočnou atmosférou už od polovice novembra.

     • V. ročník celoslovenskej súťaže...

     • V dňoch 11. - 12. decembra 2018 sa 2 žiaci z našej školy, Rebeka Cigaňáková Jakub Herbst z triedy IV. A,  zúčastnili na V. ročníku celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností, ktorá sa konala na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

      Táto súťaž je zameraná na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností. Pozostáva z písomnej odbornej praktickej časti - súvislý príklad z podvojného účtovníctva, e-learningového testu - učivo predmetov Ekonomiky a práva, Občianskej náuky, Geografie, Komunikácie a prezentačnej časti - prezentácia školy v programe Microsoft Office PowerPoint v anglickom jazyku určená pre zahraničných záujemcov o štúdium. Žiaci súťažili ako dvojčlenné družstvo. Rebeka a Jakub sa umiestnili na krásnom II. mieste za čo im, a vyučujúcim, ktorí sa podieľali na ich príprave, patrí veľké ĎAKUJEME.

     • Exkurzia v Tatra banke...

     • Dňa 26. novembra 2018 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili v rámci finančnej gramotnosti exkurzie v Tatra banke v Ružomberku.

      Riaditeľka Ing. Lívia Kmeč im porozprávala o základných aktívnych a pasívnych operáciách banky, kurzoch, platobných kartách, elektronickom bankovníctve, chode banky a práci jednotlivých zamestnancov, či bankovom tajomstve.

      Žiaci mohli nazrieť do všetkých priestorov banky, samozrejme okrem trezoru .

     • Zahraničná prax Budapešť 2018

     • 2. turnus praxe v hlavnom meste Maďarska sa uskutočnil v termíne od 4.11.2018 do 17.11.2018

      Aj naši tretiaci absolvovali v novembri zahraničnú prax, na ktorú sa tešili od minulého školského roka.