• Chrípkové prázdniny

     • Na základe Odporúčania RÚVZ LM pre predškolské a školské kolektívy k prebiehajúcej chrípkovej sezóne a  usmernenia MŠVVaŠ SR č. 15/2005, podľa kt. sa škola riadi, vedenie školy vyhlásilo chrípkové prázdniny.

      od 20. 12. 2022 do 22. 12. 2022.

      Od 23. 12. 2022 do 06. 01. 2023 sú vianočné prázdniny.

      Nástup žiakov je 09. 01. 2023 - podľa platného rozvrhu.

     • Súťaž SOPK - 1. miesto žiakov OA Ružomberok

     • V stredu 14.12.2022 sa 2 naši žiaci Natália Fajtova a Roman Bradiak zo IV.A triedy zúčastnili celoslovenskej sútaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ. Súťaž organizovala Súkromná SOŠ Pro scholaris v Žiline. Žiaci z 8 obchodných akadémií z celého Slovenska súťažili v 2-členných tímoch, pričom ich úlohou bolo spracovať zadania z účtovníctva, potvrdiť svoje vedomosti v teste z ekonomiky a všeobecného prehľadu a poslednou výzvou bola prezentácia školy v anglickom jazyku pre prípadného uchádzača o štúdium. Naši vyslaní reprezentanti, Natália a Roman, potvrdili vysokú úroveň vedomostí vo všetkých 3 kategóriách a tak právom obsadili vynikajúce 1. miesto. Okrem dobrého pocitu si zo sútaže odniesli aj hodnotné vecné dary, keďže súťaž zastrešovala Slovenská obchodná a priemyselná komora. K vynikajúcemu výsledku im gratulujeme!!! 

     • NBS - RTVS - Viedeň

     • Dňa 12. 12. 2022 sa žiaci prevažne 3. a 4. ročníka zúčastnili odbornej prednášky v Národnej banke Slovenska v Bratislave, ďalej pokračovali do priestorov Slovenského rozhlasu a svoj celodenný výlet zakončili na vianočných trhoch vo Viedni.

     • Mikuláš na našej škole

     • Ako každý rok aj tento rok zavítal na našu školu Mikuláš v sprievode anjela. Navštívil každú triedu, zahral na gitare vianočné piesne pre žiakov a anjel mal pripravenú sladkú odmenu. Žiaci Mikuláša odmenili spevom a dobrou náladou. Mikuláš vniesol medzi školské lavice sviatočnú predvianočnú náladu. Už teraz sa všetci tešíme na jeho ďalšiu návštevu.

     • Druháci v Bratislave

     • Prvý decembrový piatok strávili žiaci druhého ročníka vo vianočnej Bratislave. Po príchode ich kroky smerovali na výstavu Cosmos Discovery, ktorá ich  previedla históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov, až po súčasné a plánované misie. Videli tu stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet.

      V závere výstavy si niektorí odvážlivci vyskúšali výcvik astronautov a najmodernejšie 3D technológie v interaktívnom vesmírnom výcvikovom tábore.

      Popoludní navštívili nákupné centrum Nivy a vychýrené vianočné trhy na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. Hoci im počasie moc neprialo, sneh striedal dážď, vôbec im to nevadilo, lebo všade naokolo bolo cítiť príchod najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.

     • Olympiáda v anglickom jazyku a Best in English

     • V dňoch 30. 11. 2022 a 1.12.2022 sa v našej škole konali až dve súťaže pre najlepších angličtinárov zo všetkých ročníkov. Olympiáda v anglickom jazyku a Best in English.

      1. Olympiáda bola rozdelená na 2 kategórie: 2 A pre mladších žiakov (1. a 2. ročník)  a 2 B pre žiakov 3. a 4. ročníka.

      Po 2 rokoch, kedy sa naposledy konalo školské kolo, sme boli príjemne prekvapení koľko šikovných angličtinárov sa v našej škole nachádza.

      Výsledky v kategórii 2A:

      1.miesto - F. Kerndl (1.A)

      2. miesto - S. Krettová (2.A)

      3. miesto - A. Jagelková (2. B)

       Výsledky v kategórii 2B:

      1. miesto - S. Florková (3.A)

      2. miesto - M. Matulová (3.B)

      3. miesto - K. Zelencová (3.A)

      Víťazi z oboch kategórií postupujú do okresného kola.

      Želáme im GOOD LUCK!!!!

      Druhá súťaž, dokonca medzinárodná, pod názvom Best in English sa pravidelne organizuje už viac rokov. Po 2-ročnej prestávke sa opäť do nej zapojili aj naši žiaci. Úroveň je veľmi vysoká - od jazykovej úrovne B1 až po C1.

      Organizátorom je česká jazyková agentúra. V  tomto roku sa do súťaže zapojilo 709 škôl z celej Európy a v nich 22 800 žiakov. U nás to bolo 18 najlepších zo všetkých ročníkov.

      Poradie najlepších v škole:

      1. miesto - M. Matulová (3.B)

      2. miesto - T. Nováková (3.A)

      3. miesto - L. Jacková (1.A)

      Gratulujeme víťazom ako aj všetkým zúčastneným za preukázané vedomosti !

     • OZNAM školskej jedálne


     • DECEMBER 2022
      Predaj stravných lístkov
      30.11.2022 – 9.12.2022
      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:
      Žiaci SŠ: 1,90€
      Iní stravníci: 3,50€

      Výdaj obedov
      11:30 – 14:30 hod.

      DECEMBER 2022 žiaci

      16 vyučovacích dní x 1,90€ = 30,40.-€

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz
      na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636 

     • Škola hrou - Hlasovanie o najlepšiu bájku

     •  Víťaznou bájkou sa stala - Zajac s kúskom mrkvy -

      Naša škola, Obchodná akadémia v Ružomberku, sa zapojila do  18. ročníka súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

       Žiaci sa v jednotlivých triedach rozdelili do skupín a ich úlohou bolo vytvoriť bájky zo súčasného života. Mravné ponaučenie malo poukazovať na negatívne javy ako záškoláctvo, šikanovanie, podvádzanie alebo vyzdvihovať pozitíva zo života ľudí. Všetky vytvorené bájky žiaci aj ilustrovali a prepísali do elektronickej podoby. Bájky boli zverejnené na stránke školy, kde prebiehalo hlasovanie o najkrajšiu bájku.

      Hlasovanie za najlepšiu bájku sa konalo od 02. 11. 2022 do 17. 11. 2022  pomocou ankety v EDUPAGE.