• Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny

      v dňoch 28. 10. a 29. 10. 2021 bude škola zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin.

      Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách bude v

      utorok 02. 11. 2021.

     • Pohodová učebňa žiackej školskej rady

     • Vďaka úspešnému projektu Podaj mi ruku sa podarilo vytvoriť učebňu pre našu  žiacku školskú radu -Pohodovú učebňu. Táto učebňa je k dispozícii členom ŽŠR a je vybavená dvoma pohodovými pohovkami, konferenčným stolíkom a vlastným notebookom.

      Veľká vďaka patrí našim členom ŽŠR, ktorí sa na projekte aktívne zúčastnili a takýmto spôsobom si splnili svoje prianie, mať vlastnú pohodovú učebňu.

      Projekt bol finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja podaj mi ruku.

     • Virtuálny deň otvorených dverí

     • Virtuálny deň otvorených dverí

      Obrázok, na ktorom je osoba, reštaurácia

Automaticky generovaný popisByť v tom istom čase na strednej i na vysokej škole. Že sa to nedá? Žiaci štvrtého ročníka dokázali, že to ide. 14. 10 sa zúčastnili virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý organizovalo Národné kariérne centrum.

      Prostredníctvom digitálnych technológií si prezreli  prednáškové miestností, nazreli dokonca i na internát. Dozvedeli sa informácie o odbore, ktorý ich zaujíma, koľko ich bude stáť ubytovanie i aké sú ďalšie náklady na štúdium. A nielen to. Študenti im predstavili mesto, v ktorom sa vysoká škola nachádza. Hovorili im o mimoškolskej činnosti, o možnostiach kultúrneho i športového vyžitia. Pozitívom bola i možnosť položiť otázky prostredníctvom chatu.

      Ostáva iba dúfať, že to ,čo videli a počuli, im pomôže pri rozhodovaní: „Kam po strednej.“

     • Zahraničná mobilita – príležitosť pre všetkých

     •  

      Už po štvrtýkrát Obchodná akadémia v Ružomberku realizovala zahraničnú odbornú stáž pre svojich študentov v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát mal projekt 2 časti. Okrem mobility žiakov sa uskutočnil aj mobilitný program pre 4 učiteľov odborných predmetov. Projekt pre všetky zúčastnené skupiny prebiehal v Prahe, v Českej republike. Mobility žiakov sa zúčastnilo 29 žiakov 3. a 4.ročníkov v termíne od 5.9 do 18.9. 2021

      V rámci projektu ERASMUS+, ktorý vypracovala koordinátorka projektov na OA, Mgr.Iveta Baďová, sa týmto študentom naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, overiť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole a tým, ktorí pracovali v zahraničných firmách, aj komunikovať v anglickom jazyku.

      Veľkou výhodou absolvovania takejto praxe je určite aj rozvoj samostatnosti žiakov, či finančnej gramotnosti, nakoľko študenti boli nútení naučiť sa hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a v neposlednom rade aj orientácii v meste. Prácu pre študentov zabezpečovala Agentúra Educo, ktorej patrí veľká vďaka pri vyhľadaní vhodných zamestnávateľov, alebo ubytovania, ktoré bolo na vysokej úrovni. Pre študentov agentúra zabezpečila prax v menších firmách ekonomického zamerania. Študenti vykonávali rôzne administratívne a účtovnícke práce, zlepšovali si svoje IKT zručnosti. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov, a taktiež odovzdané  certifikáty, potvrdzujúce absolvovanie zahraničnej praxe. Firmy boli s prácou študentov spokojné, dokonca do takej miery, že s niektorými študentkami budú pokračovať v individuálnej spolupráci po skončení praxe.

      Ale ako sa vraví, nielen prácou je človek živý, a preto potrebuje k životu aj rozptýlenie a zábavu. A tej bolo po práci naozaj dostatok. Študenti mali možnosť spoznať zákutia Prahy so sprievodkyňou, všetkých síce boleli nohy, ale toľko informácií a zaujímavých postrehov za to  určite stálo. Nezabudnuteľná, plná čarovnej atmosféry, bola večerná prehliadka Hradčian, Vyšehradu, či Petřína, kde si niektorí vyskúšali aj svoju fyzickú kondičku. Zaujímavá bola prehliadka zoologickej záhrady a všetkým sa páčila aj návšteva Múzea voskových figurín Madame Tussaud. A nesmieme zabudnúť na celodenné výlety do Karlových Varov, ktoré všetkých očarili svojou neopakovateľnou atmosférou kúpeľného a festivalového mesta, ale aj ochutnávkou českej becherovky, či výlet do sklární v Harrachove, kde sa študenti zoznámili s tradičnou výrobou českého skla.

       

      To najlepšie vždy príde na záver. Rozlúčiť sa s Prahou plavbou po Vltave, vychutnať si čarovnú, večernú atmosféru tohto nádherného mesta z paluby lode,  určite splnilo očakávania každého jedného študenta.

      Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak budú chcieť v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.