• OZNAM

     • Jesenné prázdniny sú v termíne

      od 30.10. 2020 – 2.11.2020

      vyučovanie dištančnou formou pokračuje 3.11.2020

     • OZNAM

     • Dištančné vzdelávanie pre žiakov začína v stredu 14. 10. 2020

      podľa platného rozvrhu.

      V prípade akejkoľvek zmeny budú všetky dôležité informácie zverejnené na web stránke školy.

     • OZNAM ŠJ.

     • Vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19

       

      Školská jedáleň 

      pri Obchodnej akadémii

      bude

      ZATVORENÁ

      od 13. 10. 2020.

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzajú stredné školy od pondelka 12. októbra 2020 na dištančnú formu vzdelávania.

      POZN: Študenti, ktorí sú ubytovaní na internátoch na internáty necestujú.

     • OZNAM

     • Obedy v školskej jedálni sa budú vydávať 12.10.2020 (Pondelok) podľa doteraz platného harmonogramu.