• Erasmus+ 2022/2023

    • Schválenie projektu K121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP v programe Erasmus+

     na šk.rok 2022/2023 vo výške  61 680 EUR, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ

     Zahraničná stáž študentov OA Ružomberok

     September sa na Obchodnej akadémii v Ružomberku už tradične nesie
     v atmosfére očakávania nových zážitkov, ktoré so sebou prináša možnosť zúčastniť sa
     odbornej praxe v zahraničí, pre vybraných žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Po
     získaní Akredácie na organizovanie projektov v rámci Erasmus+, sme v  šk. roku
     2022/2023 mohli vyslať na stáž 13 žiakov do českej Prahy a 16 žiakov praxovalo v
     poľskom Vroclave. Projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ. V tomto šk. roku má
     škola k dispozícii 61 680 EUR na organizovanie rôznych projektov.
     Praha a Vroclav sa tak v termíne od 18.09. do  01.10. 2022 stali domovom pre
     29 našich študentov. Prahu sme si za svoju cieľovú destináciu zvolili už po druhýkrát,
     keďže sme v tomto veľkomeste našli skvelých zamestnávateľov a zároveň
     mesto ponúka nespočetné množstvo pamiatok a krásnych zákutí, ktoré sme vo voľnom
     čase mali možnosť spoznávať. Navyše počas víkendu sme sa zúčastnili celodenného
     výletu do Karlových Varov, ktoré všetkých očarili svojou neopakovateľnou
     atmosférou kúpeľného a festivalového mesta, ale aj ochutnávkou českej becherovky.
     Celú atmosféru umocnilo aj nádherné, priam letné počasie.
     V poľskom Vroclave naši študenti praxovali najmä v hoteloch, ktorých je
     v tomto centre Dolnosliezskeho vojvodstva veľmi veľa. Mesto nás očarilo svojou
     atmosférou pripomínajúcou Benátky - leží totiž na 12 ostrovoch, ktoré spája viac než
     100 mostov vedúcich k nádherným parkom a významným pamiatkam. Po meste Vás
     sprevádzajú všadeprítomní trpaslíci, ktorí zdobia ulice celého mesta a hovorí sa, že
     prinášajú šťastie každému, kto sa ich dotkne. Získavanie pracovných návykov
     v poľských firmách a hoteloch bolo to hlavné, kvôli čomu sem študenti pricestovali,
     no nemenej dôležité bolo aj zistenie, že bez znalosti cudzích jazykov sa v zahraničí,
     hoci je to len “na skok od Slovenska,“ nezaobídu. A tak sa angličtina stala
     významným dorozumievacím prostriedkom nielen v zamestnaní, ale aj vo voľnom
     čase, keďže mesto je centrom študentov z celej Európy, ktorí si ho vybrali ako svoju
     mobilitnú destináciu.
     Účasť v projekte Erasmus+ má pre našu školu,  študentov a učiteľov obrovský
     význam už viac rokov. Prináša pracovné skúsenosti v zahraničí, a tak jej
     absolvovaním sa zvyšujú šance študentov na uplatnenie sa na domácom, ale aj
     medzinárodnom trhu práce. Študenti majú možnosť zlepšiť si svoje jazykové
     znalosti, no hlavne overiť si teoretické vedomosti v praxi a získať nové zručnosti pod
     vedením skúsených mentorov.

      


     PRAHA

     VROCLAV

      

      

     Dotazník k zahraničnej stáži Erasmus+ Praha, Wroclaw 2022

     Po skončení našej tohtoročnej zahraničnej stáže v Prahe a Wroclawi odpovedali zúčastnení žiaci na
     tieto štyri otázky:

     1. Aké sú vaše top tri zážitky zo zahraničnej stáže v Prahe/ vo Wroclawi?


     Medzi top zážitky určite patrí plavba po Vltave na “šliapadle”, na ktorú sme sa vybrali s Lenkou v
     jedno krásne slnečné popoludnie. Ale samozrejme aj plavba loďou s večerou. Ďalej to bol určite
     nočný výlet na Petřín s výhľadom na nočnú Prahu a taktiež aj všetky prechádzky po Stovežatej Prahe.
     Vanesa, 3.B


     Moje top zážitky z Prahy sú určite pohľad na rozsvietenú Prahu z Petřina, veľmi krásny bol aj Pražský
     hrad a obhliadnuť sme boli aj ZOO, a aj keď mám síce už dosť rokov, sa mi tam veľmi páčilo a naozaj
     bolo čo obzerať.  Lenka, 3.B


     Prácu v Prahe som si veľmi užila, myslím, že najlepšie bolo objavovanie mesta a všetkých možných
     uličiek a navigovanie sa okolo mesta bez mapy. S kamarátmi sme navštevovali rôzne turistické
     atrakcie a každý výlet sme si veľmi užili. Michaela, 3.B


     K mojim najkrajším zážitkom patrí večerná plavba loďou po Vltave, návšteva Karlových Varov
     a Múzea voskových figurín v Prahe. Michael, 3.B


     Všetky miesta, ktoré sme navštívili, boli veľmi krásne, no najviac sa mi páčilo na Pražskom hrade a na
     Vyšehrade. S babami sme sa boli cez sviatok pozrieť na Svet medúz, kde sa mi tiež veľmi páčilo.
     Dominika, 4.A


     Mojimi top zážitkami boli návšteva Múzea voskových figurín, vyhliadka na Petříne, prechádzky po
     Václavskom námestí potme. Roman, 4.A


     Medzi mojimi najlepšími zážitkami je určite spievajúca fontána, to bolo niečo úžasné. Potom práca,
     keďže som nikdy predtým nepracovala, ani som nemala žiadnu brigádu. Ďalší top zážitok bolo sushi –
     mala som ho prvý krát vo Wroclawi a tak mi zachutilo, že som si ho kúpila ešte dvakrát.  Nemôžem
     zabudnúť ani na Hydropolis, zostala by som tam aj dlhšie, keby bol čas. Kika, 3.A

     Veľmi sa mi páčila botanická a japonská záhrada, ako aj spievajúca fontána, pôsobila na mňa
     príjemne a upokojujúco. Taktiež sme zažili príjemnú atmosféru na rozlúčkovej večeri v pizzérii, aj keď
     to bola len náhrada za návštevu mrakodrapu Sky Tower. Veronika, 3.A


     Moje top tri zážitky z Wroclawi sú Wroclawská multimediálna fontána, Harry Potter pub a nakoniec
     prechádzky cez nočnú Wroclaw Monika, 3.A

     2. Čo by ste na zahraničnej stáži zmenili k lepšiemu?


     Aby celá prax trvala o pár dní dlhšie. Kika, 3.A

     Stáž by som predĺžila ešte o týždeň. Anka, 4.A


     Pravdepodobne nič, všetko bolo super – ubytovanie, práca, výlety a všetko, čo sme zažili za celé dva
     týždne. Rebeka, 4.A

     Nemenila by som absolútne nič, všetko bolo dokonalé. Dominika, 4.A

     3. Akými činnosťami ste sa zaoberali počas práce?


     Keďže som bola v agentúre Educo, kde sa zaoberajú hľadaním praxe pre nás stážistov, moje úlohy
     boli spojene hlavne s tým. Hľadala som firmy, tlačila a upravovala rôzne dokumenty potrebné k praxi
     a taktiež som do firiem volala a zisťovala, či sú spokojní so stážistami, ktorí tam aktuálne boli.
     Lenka, 3.B

     Pracoval som s MS Word, s MS Excel, rozposielal som e-maily, učil som sa ich písať. Michael, 3.B


     Moja práca v hoteli spočívala vo vytláčaní registračných kariet, spájaní rezervácií s registračnými
     kartami, ukladala som rezervácie do číselného poradia, aktivovala karty od izieb pre nových hostí. Laura, 3.A

     Zoraďovala a triedila som faktúry, pracovala som s rôznymi dokumentmi a Excel tabuľkami, robila
     som objednávky cez internet, skenovala som tabuľky. Soňa, 3.A


     Pracovala som s faktúrami a triedila som ich, pracovala som v účtovnom programe, menila
     a kontrolovala som ceny produktov, skenovala som dokumenty do počítača. Ivana, 4.B

     4. Odporučili by ste účasť na zahraničnej praxi aj budúcim tretiakom/ štvrtákom?


     Áno, odporučila by som, je to dobrá skúsenosť, spoznáte nových ľudí a ich zvyky, novú kultúru,
     získate nové zážitky. A hlavne sa osmelíte a zdokonalíte v cudzom jazyku. Veronika, 3.A


     Áno, odporučil, je to vynikajúca príležitosť, ako si skúsiť žiť samostatne, ako sa naučiť hospodáriť
     s peniazmi, vyskúšať si život vo veľkomeste, využiť v bežnom živote poznatky, ktoré sme nadobudli
     v škole. Michael, 3.B


     Určite by som prax odporučila všetkým, pretože to nie je len o robote, ale aj o zážitkoch a spoznávaní
     sa s tými, ktorých až tak dobre nepoznáme. Verte mi, budete prekvapení, aké milé, priateľské,
     zábavné a ochotné panie profesorky máme na našej škole! Natália, 4.A


     Určite áno, je to nezabudnuteľný zážitok, kde môžu študenti nazbierať nové skúsenosti, osamostatniť
     sa, získať nové kontakty, zlepšiť si vzťahy so svojimi spolužiakmi a odísť s množstvom spomienok.
     Slávka, 4.B

     Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v školskom roku 2022/2023 v rámci programu ERASMUS +

     KA121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

    •  
    •  
    •  
    • Obchodná akadémia v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre študentov budúceho 3.a 4. ročníka na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Predpokladaná stáž bude prebiehať v dvoch turnusoch – v Prahe (Česká republika) a v Wroclawi (Poľsko).

     Predpokladaný termín: koniec septembra – termín bude upresnený neskôr

     Dĺžka praxe: 12 dní + 2 dni cesta

      

     Výsledky výberového konania Erasmus+

     Výsledky výberového konania Erasmus+ Praha

     žiaci budúceho 4. ročníka

     počet študentov, ktorí sa zúčastnia zahraničnej praxe – 14 (7 žiakov III.A a 7 žiakov III.B)

     vyberove_konanie_vysledky_4.roc.pdf

     Výsledky výberového konania Erasmus+ Wroclaw

     žiaci budúceho 3. ročníka

     počet študentov, ktorí sa zúčastnia zahraničnej praxe – 14 (7 žiakov II.A a 7 žiakov II.B)

     vyberove_konanie_vysledky_3.roc.pdf

      

      

     Termín podania prihlášky pre žiakov  2. a 3. ročníka:                  do  3. 6. 2022 (vrátane)

     Potrebné dokumenty:                          

     • Vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom
     • Europass - životopis v slovenskom a anglickom jazyku
     • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

     Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme koordinátorke projektu Mgr. Ivete Baďovej, v obálke, označenej: Výberové konanie: stáž Erasmus+ 2022/2023

     Kritériá výberového konania

     kriteria_(1).doc

     Prihláška žiaci 2.ročník

     prihlaska_2.roc.doc

     Prihláška žiaci 3. ročník

     prihlaska_3.roc.doc

     Osobný pohovor so žiakmi:

     Prihlásení žiaci sa zúčastnia osobného pohovoru. Presný termín bude oznámený v priebehu budúceho týždňa, predpokladaný termín do 10.6.2022.

      Výberové kritéria pre účastníkov projektu

     • Prospech z anglického jazyka, KAJ v 1., 2. ročníku pre študentov 3.ročníka, resp. v 1.ročníku pre študentov 2.ročníka,
     • Prospech z odborných profilových  predmetov: ekonomika,  účtovníctvo,  administratíva a korešpondencia, informatika/aplikovaná informatika,
     • Celkový priemerný prospech za všetky predchádzajúce ročníky
     • Počet zameškaných hodín  - priemer za všetky predchádzajúce ročníky
     • Známka zo správania : veľmi dobré počas celého štúdia na obchodnej akadémii
     • Do úvahy sa bude brať aj sociálna situácia v rodine
     • Extra body budú pridelené tým žiakom, ktorí sa stáže ešte nezúčastnili
     • Životopis vo formáte Europass v slovenskom a anglickom jazyku
     • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
     • Pohovor, v ktorom záujemcovia vysvetlia dôvod, prečo sa chcú zúčastniť praxe
     •  

     Získanie Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus+ počas 4 rokov

     Už vo februári 2022 naša škola uspela v získaní Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus +, ktorá nám zaručí počas 4 rokov organizovať rôzne druhy projektových aktivít v rámci mobility M121

     Európsky plán rozvoja Obchodnej akadémie v Ružomberku bol vytvorený na nové programové obdobie rokov 2021-2027.

     Už v predchádzajúcom programovom období naša škola nadobudla skúsenosti s organizáciou mobilít v zahraničí a preto na základe analýzy a pohovorov so zamestnávateľmi a partnerskými organizáciami nielen doma, no  aj v zahraničí sme zistili, že existuje nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami absolventov. Tento nesúlad môže byť odstránený realizáciou praxe v domácom i zahraničnom prostredí a následným vyhodnotením výsledkov. Túto potrebu považujeme za svoju strategickú prioritu.

     Potreba zapájania študentov i pedagogických pracovníkov OA Ružomberok do medzinárodných mobilitných programov je základom prípravy žiakov odborných škôl. Cieľom je zvýšenie  konkurencieschopnosti školy aj v medzinárodnom meradle a zároveň zatraktívnenie  školy medzi budúcimi uchádzačmi, na základe kvalitného vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami národného a európskeho trhu práce.