• Erasmus+ 2016/2017

   • Obchodná akadémia v Ružomberku získala v roku 2016 grant z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 77 008.00,- EUR na realizáciu projektu: Inovácie v odbornom vyučovaní obchodnej akadémie.
    úplné znenie dokumentu (ERASMUS2016.pdf)
     

    Viedeň - zahraničná prax

    2. turnus 15. novembra - 7. decembra 2016
     

    Po úspechu prvého turnusu zahraničnej praxe v rámci projektu ERASMUS+, ktorého sa zúčastnili naši štvrtáci, sme my, vybraní žiaci tretieho ročníka, tiež vycestovali do Viedne. Prax sme absolvovali v termíne od 15. novembra do 7. decembra 2016. Rozdelení sme boli na niekoľko pracovísk, do rôznych firiem, ako boli Austraining, Verein zur Kultivierung der Gesellschaft, Philla Design, Co Space, do Národného múzea, na Technickú univerzitu. Náplňou našej práce bolo vyhľadávanie informácií na internete, práca so starými vzácnymi knihami, písanie odborných textov... Počas praxe sme mali možnosť zdokonaliť si svoje jazykové znalosti a komunikačné schopnosti, praktické zručnosti, prácu s počítačovými programami, ako aj prácu v tíme. Aspoň čiastočne sme spoznali kultúru inej krajiny, obdivovali sme viedenské pamätihodnosti ponorené do čarovnej atmosféry adventu.
     
    Cez víkendy sme sa venovali kultúre - absolvovali sme odbornú prehliadku historického centra, navštívili sme letné sídlo Habsburgovcov - zámok Schönbrunn, ako aj zámok Belvedere, zábavný park Prater, architektonický skvost Hundertwasserhaus... Naučili sme sa samostatnosti, ako aj orientácii vo veľkomeste.
     
    Nevýhodou však bolo to, že nie vždy bolo jednoduché dohovoriť sa s niektorými obyvateľmi multikultúrneho hlavného mesta.
    Myslíme si, že to bol vynikajúci projekt a svoj cieľ splnil.
     
    Takúto skúsenosť odporúčame všetkým, ktorým by sa podobná možnosť v budúcnosti ponúkla.
     
    Kika Chebenová, Dávid Veselý, Maroš Mišák
     

    An internship in Vienna

    My name is Maros Misak and I am a student of the 3rd grade of Business academy in Ruzomberok. I took part in the internship in Vienna from 15th November 2016 to 7th December 2016. I enjoyed the internship there a lot. I stayed abroad with my classmates and teachers; we were accommmodated together in a guest house which was located close to the city centre. Being there has got many advantages for us. We got to know the city and saw many interesting  sights. As for me I broadened my horizons because I worked in a foreign company with Austrian colleagues. I worked in TU Wien with my classmate. We had to write an essay about autonomous cars which can drive without driver. Our next task was to do a SWOT analyse on these cars. It was very difficult, because we had to find out information and process them. At the end of the internship our mentor evaluated our effort. She was satisfied. I am happy that I could participate in this project. I have a lot of great memories.

    My first internship

    My name is Lenka Moravcikova and I am a student of the third grade of Business Academy in Ruzomberok. This school year I have completed an internship within a programme Erasmus+ in Vienna in the term from 15th November to 7th December 2016. It was great experience for me because I stayed abroad together with my classmates and teachers, working in a foreign company. Benefits of the stay are for example, I got to know a new country and also improved my English language skills. During the internship I worked in the company called CoSpace. I was there with my classmate Lucia. At first we had to write an essay about what CoSpace and CoWorking mean. Later our daily tasks were related to working on the notebooks, checking e- mails, cleaning the rooms or preparing water for clients. We also got 2 main tasks when I had to find new stores for PopUp business and the owners of these stores. My classmate had to find clients for PopUp business such as Adidas. We worked on these tasks during the whole internship. I am glad that I could participate in the project because it gave me lots of experiences and memories that will last forever. I would definitely recommend participating in such a project to all younger schoolmates. If I had the same opportunity in the future, I would go and work abroad again.

    Erasmus experience in Vienna

    My name is Thu and I was a part of the project Erasmus +. The project was about providing students of Business Academy in Ruzomberok with working experience. I participated in the project because it was a great chance for me to try working and living in a different state and in a big city. Moreover, my parents and I didn’t have to spend a lot of money for that and it was the biggest advantage of participation in the project.

    Our first day in Vienna was a bit hectic. First of all a minibus that was to transfer us from Ruzomberok to Vienna was late. With little trouble at last we were accommodated in the same apartments as the first group of our students.

    My friend and I were working in a company called CoSpace which offers coworking services. It means they offer places for work of start- up companies or individual business people and they also provide places for events. I think that this company is mostly for people who want to feel free while working and for those who don’t like to work under stress.

    My experience in the company was interesting because I met a lot of people of different ethnic groups. When we had an event, we usually stayed at work longer and it was fascinating to see how it usually went. One day my boss told me that I could join them and it was great experience for me. Four university students talked about chatbots like messengers, whatsup, skype and if they could kill apps. After the lecture they asked audience whether they had some questions. I was really surprised that I understood almost everything that they were talking about.

    After all I think that doing internships abroad is very interesting and useful for students because they can compare working conditions in Slovakia and in other states. And then they can decide where they want to work, study or live.

    I am a person that loves travelling and in the future I can see myself living in other state. I would really like to study and work abroad. So the internship gave me opportunity to try how it feels as well as improve my English and German skills. At last but not least I overcame my shyness.

    In the end I would recommend this kind of internship to all younger students of our school. By doing this you can be a step closer to reach your goal and to “conquer the world”.

     


    Viedeň - zahraničná prax

    1. turnus 16.10.2016 - 7.11.2016

     

     

    Vďaka projektu Erasmus+ sme sa my, 16 študenti 3. a 4. ročníka, zúčastnili prvého turnusu zahraničnej stáže vo Viedni. Počas trojtýždňového pobytu sme naše teoretické vedomosti, získané v škole, uplatňovali v praxi. Keďže sme sa ocitli v nemecky hovoriacej krajine, komunikačnými jazykmi sa pre nás stali nemčina aj angličtina a spoločným cieľom bolo, čo najviac sa v týchto jazykoch zdokonaliť. Našimi zamestnávateľmi boli nasledovné inštitúcie: AustrainingLernzielGmbHV (2 žiaci), Volkskundemuseum (4 žiaci), PHILLA DESIGN e.U. (4 žiačky), VereinzurKultivierungder Gesellschaft.U. (3 žiaci), CoSpace,GadconGmbH (2 žiačky) a InstitutfürVerkehrsraumplanung,TUWien (1 žiak). Každý z nás mal priradeného svojho „tútora“, ktorý určoval náplň práce na jednotlivé dni. Tútori boli nielen našimi nadriadenými, ale postupne sa stávali i našimi kamarátmi. Zvykali sme si na nové prostredie, pracovnú dobu, ale aj na orientáciu v tomto krásnom, veľkom meste. Postupom času nám prestalo vadiť dennodenné skoré ranné vstávanie, aj 8- hodinový pracovný čas. V posledný deň praxe sa všetci s nami veľmi milo rozlúčili. Niektorí z nás boli pozvaní na rozlúčkový obed, iní dostali darček, či natáčali video. Až nám bolo ľúto, že všetko končí. 
     
    Zahraničná stáž nám priniesla veľa pozitív. Hlavným z nich bolo zlepšenie našich cudzojazyčných komunikačných zručností, ktoré sme trénovali nielen na pracoviskách, ale všade, kde sme sa počas troch týždňov pohybovali (na ulici, v obchodoch, v metre, v múzeách atď.) Počas pobytu sme sa stretli len s ústretovým prístupom a ochotou pomôcť.
    A čo si o týchto troch týždňoch myslíme teraz, keď sme sa vrátili domov, najedli sa domácej maminej stravy a vyspali sa vo vlastnej posteli? Tu sú naše odpovede. 
     
    Otázka č.1. Aký prínos pre Vás mala zahraničná prax?
     
    Prínos praxe bol pre mňa asi ten, že som sa zlepšila v angličtine a spoznala som aj inú kultúru, ako našu slovenskú. A tiež to bola príprava na to, ak ma zoberú na vysokú a budem bývať mimo domova na internáte. 
    Jana Puchá IV.A
     
    Počas stáže som spoznala Viedeň, naučila som sa orientovať v metre, bližšie som spoznala niektorých študentov a získala predstavu o pracovnej morálke v Rakúsku. 
    Kamila Bauerová IV.A
     
    Prínosov vďaka tejto zahraničnej praxi bolo viacero. Ako hlavný prínos by som spomenul zdokonalenie sa v cudzojazyčnej komunikácii. V zahraničí sa nemôžete spoliehať na nikoho iného, len sám na seba, takže sme boli nútení komunikovať v cudzom jazyku, a tak sa ho naučiť nenútenou formou. Ďalej by som spomenul, získanie väčšej samostatnosti, keďže sme Viedeň -zahraničná prax boli odkázaní sami na seba, boli sme bez svojich blízkych, museli sme si variť, prať, riadiť, ak sme chceli fungovať bezproblémovo. Ako ďalší prínos beriem aj orientáciu v meste, pretože keď prídete do cudzieho mesta, zo začiatku neviete, čo sa kde nachádza, čiže musíte sa pýtať, pracovať s mapou a podobne. Tie tri týždne sú vhodné na spoznanie mesta. 
    Adam Mesároš IV.A
     
    Určite som si aspoň trošku zlepšila angličtinu. Myslím, že som odvážnejšia v komunikácií s ľuďmi a cestovanie metrom je tiež veľké plus do budúcna. 
    Romana Hýravá IV.B
     
    Najväčších prínosov zo zahraničnej stáže bolo niekoľko. Naučil som sa hospodáriť s peniazmi, a samostatnosti v práci. Taktiež som sa zlepšil v anglickom jazyku, keďže som bol nútený týmto jazykom rozprávať v práci. 
    Andrej Benčo IV.A
     
    Táto prax mi do života priniesla hlavne veľa spomienok, možnosť vidieť a spoznať iné mesto ako je to moje, spoznať gastronómiu, aj keď jedlo nebolo bohviečo, ale dá sa na to zvyknúť. Pracovala som v múzeu, pri knihách, čo mi moc nevyhovovalo, ale takisto som pomáhala pri príprave výstavy, ktorá súvisela s 2. sv. vojnou, takže pár nových vecí som sa naučila a bolo to veľmi zaujímavé. 
    Dominika Ondríková IV.B
     
    Táto stáž mi dala neskutočne veľa. Myslím, že ani nie je možné všetko vymenovať, a tak poviem len o tom pre mňa najdôležitejšom. Začnem tým, že sme dostali úžasnú možnosť bývať vo veľkomeste. Pre dievča z dediny ako som ja, to bola veľká výzva. Nebolo to len o zdokonalení jazyka, ale aj o fungovaní za hranicami malého Slovenska, bez rodiny a priateľov, odkázaná sama na seba, presne ako všetci ostatní. Museli sme sa naučiť vychádzať medzi sebou a rešpektovať sa navzájom, a to nie len medzi nami študentmi, ale aj s učiteľským dozorom. Naučila som sa samostatnosti a trpezlivosti. Naučila som sa, že možnosti sú nekonečné, stačí len chcieť. Sama sebe som dokázala, že som odvážna. A to nielen na začiatku pri vyplňovaní údajov, ale najmä vtedy, keď medzi nami vznikali konflikty a problémy, ktoré sme museli riešiť, tak ako sa hovorí, po ceste. Vybrať sa do mesta, ktoré má takmer dva milióny obyvateľov, žiadalo guráž od každého z nás. Myslím, že sme to zvládli a zistili sme, že možno nie všetko je tak veľké, ako sa na prvý pohľad zdá.. 
    Nikola Žákovská IV. B
     
    Zahraničná prax mi otvorila oči z hľadiska kultúrneho spoznania a chápania nových pracovných postupov. 
    Denis Šebek IV.B
     
    Otázka č.2. Vaše NAJ z celého pobytu vo Viedni.
     
    Ako naj z celého pobytu by som definoval jednak moje pracovné miesto, a to hlavne atmosféru v práci, taktiež aj pohodu v ubytovacom zariadení, ale najväčším zážitkom bola návšteva zoologickej záhrady, aj napriek tomu, že sa mi nepodarilo vidieť niektoré zvieratá, ako napríklad levy. 
    Patrik Macík IV.B
     
    To je veľmi ťažká otázka a som si istá, že každý má na to svoju vlastnú odpoveď. Povedať len pár slov o tom, čo všetko sa mi páčilo, je veľmi ťažké. Návšteva Umeleckohistorického múzea patrí medzi moje najväčšie zážitky vo Viedni. Tváre z portrétov si nás skúmavo prezerali, keď sme kráčali po chodbách múzea. Noblesu histórie bolo cítiť dokonca ešte aj v zatuchnutom vzduchu múzea. Ticho, ktoré tam panovalo, narúšali len tiché kroky zaujatých, či ohúrených turistov. No samozrejme som si užívala všetky večere s priateľmi, keď sme popíjali horúci čaj a dusili sa smiechom. Bláznivé cesty preplneným metrom, ale aj oddych pri pozeraní filmu, ranný zhon v kúpeľni alebo čas strávený v práci. Predsa len, na konci nás všetkých začalo spájať priateľstvo a spoločné zážitky, ktoré nám z pamäti len tak ľahko nevymiznú. 
    Nikola Žákovská IV.B
     
    Naj z celého pobytu boli určite voľné chvíle so spolužiakmi a kultúrne programy, ktoré boli vždy zaujímavé. 
    Romana Hýravá IV.B
     
    Spoznávanie kultúrnych pamiatok v historickej časti Viedni, návšteva kostolov. 
    Veronika Magušinová III.A
     
    Návšteva zoologickej záhrady, svetelná show, prehliadka zámku Schonbrunn. 
    Martina Dvorská IV.B
     
    Najviac sa mi páčila doprava. Metro a autobusy chodili každých 5-10 minút. Tak isto sa mi páčili pamiatky, ktoré sme navštívili a aj tie, ktoré sme nenavštívili, ale mali sme ich možnosť vidieť, keďže ich všade bolo veľmi veľa, nakoľko samotná Viedeň je sama o sebe historickým mestom. 
    Dominika Ondríková IV.B
     
    Otázka č. 3.Odporučili by ste prax v zahraničí i ďalším žiakom a prečo?
     
    Áno, odporučila by som to vyskúšať každému, lebo je to možnosť žiť tri týždne v inom štáte a zažiť veľa zážitkov. 
    Martina Dvorská IV.A
     
    Zahraničnú prax by som odporučila, pretože sme boli nútení komunikovať v cudzom jazyku, viac sme sa osamostatnili a mali možnosť vyskúšať si život vo veľkomeste. 
    Natália Bodorová III.A
     
    Na otázku, či by som odporučil prax iným žiakom mám 2 odpovede, a síce jednu racionálnu a jednu skôr emočného charakteru. Racionálnou odpoveďou je, že nie, neodporúčam, a to preto, že keď neodporúčam, nebude tam nikto chcieť ísť a je šanca pre mňa, že sa tam vrátim. . No a tou druhou odpoveďou je, že samozrejme odporučil by som, pretože je to dobrá skúsenosť, či už príležitosť niečo nové sa naučiť, no hlavne trochu si oddýchnuť od stereotypu, pretože je to niečo nové. 
    Patrik Macík IV.B
     
    Stáž by som odporučil hlavne pre skúsenosti zo zahraničia, možnosť zlepšiť sa v cudzom jazyku, naučiť sa žiť so spolubývajúcimi a byť viac odvážny v zahraničí. 
    Jakub Chovan IV.A
     
    Jednoznačne by som túto prax odporučil aj iným študentom, hlavne z dôvodu, že nie každý rok je možnosť ísť na takúto zahraničnú prax, kde sú pokryté všetky náklady, a môžete na tom iba získať, či už neoceniteľné skúsenosti, alebo nezabudnuteľné zážitky. 
    Adam Mesároš IV.A
     
    Prax v zahraničí by som určite odporučila aj ostatným spolužiakom. Je to spôsob, ako spoznať nielen krajinu, poprípade veľkomesto danej krajiny, ale aj to ,ako sa v takej krajine pracuje. A tiež je to akési spoznanie samého seba. Zistenie, či človek naberie dosť odvahy vybrať sa do „cudzieho sveta“ alebo si povie, že nejde lebo si myslí, že sa nedohovorí, a tým pádom príde o jedinečnú skúsenosť. 
    Jana Puchá IV.A
     
    Rozhodne áno! Priala by som každému, aby si mohol vyskúšať to, čo my. Je to jeden z najúžasnejších zážitkov v mojom živote. Som si istá, že nikto z nás nebude ľutovať prihlásenie do programu Erasmus. Taktiež sa nenájde nikto, kto by mohol tvrdiť, že tento pobyt ho nič nenaučil. Opak je pravdou. Dal nám mnoho. Možno to nebolo presne to, čo sme čakali, no možno to bolo ešte lepšie. My sme zobrali to, čo sme mali a urobili sme z toho to najlepšie, čo sme mohli kedy dostať. Vychutnali sme Viedeň v plnej kráse. 
    Nikola Žákovská IV.B
     
    Áno, lebo je to veľká príležitosť na osamostatnenie sa a spoznanie krajiny. 
    Natália Gejdošová IV.B
     

     

    Ústny pohovor na  zahraničnú stáž Erasmus+ v škol.roku 2016/2017
     
    Dňa 21. 6. 2016 (utorok)12:30 sa v miestnosti U 17 (odborná jazyková učebňa) uskutoční výberový pohovor na účasť na zahraničnej stáži vo Viedni v školskom roku 2016/2017, ktorá sa koná v rámci projektu Erasmus +
     
    Výberového konania sa zúčastnia tí žiaci druhého a tretieho ročníka, ktorí odovzdali kompletnú prihlášku spolu s prílohami- motivačný list a životopis. Na základe získaných výsledkov odborná projektová komisia rozhodne o výbere účastníkov zahraničnej pracovnej stáže.
     
    Ústny pohovor sa bude konať v anglickom jazyku. Účastníci ústneho pohovoru si prinesú so sebou spracovanú prezentáciu,  ktorá bude pozostávať z nasledovných častí :
    1. základné informácie  o študentovi,  2. dôvod prihlásenia sa na zahraničnú stáž, 3. svoje silné a slabé stránky 4. očakávania a prínosy stáže pre študenta.
    Úlohou žiakov bude odprezentovať  svoju prezentáciu pred odbornou komisiou a odpovedať na ich otázky.
    Po vyhodnotení ústneho pohovoru budú určení úspešní účastníci stáže a uvedie sa ich poradie.
    Vybraní účastníci budú včas informovaní a bude s nimi uzatvorená zmluva o účasti na zahraničnej odbornej stáži vo Viedni v školskom roku 2016/2017.

    Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej stáže vo Viedni v školskom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+
    KA1 – Mobilita Učiacich sa v OVP v podnikoch
    Projekt v rámci Erasmus+
    „Inovácie v odbornom vyučovaní obchodnej akadémie“
     
    Obchodná akadémia v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre študentov 2.a 3. ročníka Obchodnej akadémie  na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Predpokladaná stáž bude prebiehať vo Viedni v dvoch turnusoch. Termín konania stáže bude spresnený na začiatku budúceho školského roka.
     
    Termín podania prihlášky:
    do 10. 6. 2016 (vrátane)
    Cieľová skupina:                                 
    Žiaci druhého a tretieho ročníka študijných odborov: obchodná akadémia, služby v cestovnom ruchu
    Počet účastníkov:
    16 študentov v každom turnuse
     

     


    Dokumenty:
     
    Erasmus+ Viedeň - 1. turnus 16.10.2016 - 7.11.2016 (dokument v pdf)
    Výberové konanie Erasmus+ Oznam (dokument v pdf)
    Kritériá výberu žiakov do projektu Erasmus+ 2016 (dokument v pdf)
    Výberové konanie Erasmus+ Prihláška 2. ročník (dokument v pdf)
    Výberové konanie Erasmus+ Prihláška 3. ročník (dokument v pdf)