• Erasmus+ 2021/2022

   •  

     

     

     

     

     

     

    Zahraničná mobilita – príležitosť pre všetkých

    Už po štvrtýkrát Obchodná akadémia v Ružomberku realizovala zahraničnú odbornú stáž pre svojich študentov v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát mal projekt 2 časti. Okrem mobility žiakov sa uskutočnil aj mobilitný program pre 4 učiteľov odborných predmetov. Projekt pre všetky zúčastnené skupiny prebiehal v Prahe, v Českej republike. Mobility žiakov sa zúčhastnilo 29 žiakov 3. a 4.ročníkov v termíne od 5.9 do 18.9. 2021

    V rámci projektu ERASMUS+, ktorý vypracovala koordinátorka projektov na OA, Mgr.Iveta Baďová, sa týmto študentom naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, overiť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole a tým, ktorí pracovali v zahraničných firmách, aj komunikovať v anglickom jazyku.

    Veľkou výhodou absolvovania takejto praxe je určite aj rozvoj samostatnosti žiakov, či finančnej gramotnosti, nakoľko študenti boli nútení naučiť sa hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a v neposlednom rade aj orientácii v meste. Prácu pre študentov zabezpečovala Agentúra Educo, ktorej patrí veľká vďaka pri vyhľadaní vhodných zamestnávateľov, alebo ubytovania, ktoré bolo na vysokej úrovni. Pre študentov agentúra zabezpečila prax v menších firmách ekonomického zamerania. Študenti vykonávali rôzne administratívne a účtovnícke práce, zlepšovali si svoje IKT zručnosti. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov, a taktiež odovzdané  certifikáty, potvrdzujúce absolvovanie zahraničnej praxe. Firmy boli s prácou študentov spokojné, dokonca do takej miery, že s niektorými študentkami budú pokračovať v individuálnej spolupráci po skončení praxe.

    Ale ako sa vraví, nielen prácou je človek živý, a preto potrebuje k životu aj rozptýlenie a zábavu. A tej bolo po práci naozaj dostatok. Študenti mali možnosť spoznať zákutia Prahy so sprievodkyňou, všetkých síce boleli nohy, ale toľko informácií a zaujímavých postrehov za to  určite stálo. Nezabudnuteľná, plná čarovnej atmosféry, bola večerná prehliadka Hradčian, Vyšehradu, či Petřína, kde si niektorí vyskúšali aj svoju fyzickú kondičku. Zaujímavá bola prehliadka zoologickej záhrady a všetkým sa páčila aj návšteva Múzea voskových figurín Madame Tussaud. A nesmieme zabudnúť na celodenné výlety do Karlových Varov, ktoré všetkých očarili svojou neopakovateľnou atmosférou kúpeľného a festivalového mesta, ale aj ochutnávkou českej becherovky, či výlet do sklární v Harrachove, kde sa študenti zoznámili s tradičnou výrobou českého skla.

     

    To najlepšie vždy príde na záver. Rozlúčiť sa s Prahou plavbou po Vltave, vychutnať si čarovnú, večernú atmosféru tohto nádherného mesta z paluby lode,  určite splnilo očakávania každého jedného študenta.

    Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak budú chcieť v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.

    Po úspešnom absolvovaní stáže bol každému študentovi udelený certifikát – Europass – európsky pas zručností, ktorý im umožní ľahšie sa zamestnať na európskom trhu práce a od jednotlivých firiem žiaci získali Certifikát, potvrdzujúci absolvovanie praxe v danom podniku.

    Cieľom stáže v Prahe bolo získanie medzinárodných pracovných skúseností a zároveň rozvoj zručnosti, ako je samostatnosti, spoznanie novej kultúry a života vo veľkomeste.

    PRAGUE – an internship

    From 5 th September 2021 to 18 th September 2021 I could participate in an internship in
    Prague. Our duty was to pass an interview for this work experience first. So I passed it and
    along with other classmates we went off.
    Being in Prague was so exiting. We saw a lot of new things and monuments. We were on
    Charles Bridge which is the prettiest part of the city. I really liked it so much. I would be very
    glad if I could work in Prague in the future. After our arrival on the first day, we went to visit
    the Prague castle. It was evening so we couldn´t see much. Anyways it was amazing. The
    second day we had a guided tour around the city. It was so long, however, we learnt lots of
    facts from the Prague history. When I say long, I mean really long. My legs hurt but it was
    worth it.
    Next day we went to work. I worked in an amusement centre called Mercuria Lasergame. I
    worked on a computer but when I wanted to play some game I had it for free. Our tutors
    were nice to us. “To US” because I worked there with my classmate. The best thing was that
    we got money from the project Erasmus+ and moreover they paid for every trip for us. So
    we enjoyed these things for free. We were satisfied with the money because we could buy
    everything what we wanted.
    At the weekend we went for a trip to Harrachov to visit a glass factory. We saw also
    beautiful waterfalls nearby. It was interesting, but pitty, we couldn´t see more because it
    was too short. However, I´m not complaining. My best experience was when we went on a
    boat trip on the river Vltava. It was beautiful. On the board two men played on musical
    instruments. We had food there, too. A lot of food. It was great, beautiful and it wasn´t
    cheap so I was really happy, that Erasmus paid this for us. Anyway, I have decided to sign up
    again next year. I will be very happy if I can repeat this experience.

    Veronika Janoľová III.B

    DOTAZNÍK O POBYTE NA STÁŽI :

    1. Vyjadrite svoj názor na organizáciu stáže v zahraničí a jej zabezpečenie.

    Celá stáž bola zariadená veľmi dobre. Ubytovanie bolo dobré. Hotel bol luxusný, strava tam bola vynikajúca. Pracovné miesto bolo príjemné, mentor bol k nám dobrý.

    Roman, III.B

    Myslím, že celá prax v Prahe bola obrovská skúsenosť a odnášam si z nej poznatky, ktoré využijem v pracovnom, ale aj v bežnom živote. Celá stáž bola zorganizovaná dobre, v hoteli bolo o nás tiež dobre postarané. Páčilo sa mi, že sme mali naplánované výlety po celej Prahe, ale aj mimo nej. Museli sme sa o seba postarať, zorientovať sa vo veľkom meste, nájsť si tú správnu električku a nestratiť sa. Celkovo si z Prahy odnášam si veľa nových zážitkov a poznatkov a mrzí ma, že tie 2 týždne ubehli tak rýchlo.

    Ivana, IV.A

    Ubytovanie bolo dobre orientované. Bol tam veľmi milý personál. Z hotela sme to mali veľmi blízko k hromadnej doprave, odkiaľ sme sa vedeli dostať na rôzne miesta. Ja som to mala celkom blízko k svojej práci. V práci som mala okolo seba príjemné prostredie s nádherným výhľadom na okolitú Prahu a Vltavu.

    Miška, IV.B

    S Michaelou sme ako jediné museli komunikovať výhradne v angličtine. Vnímala som to ako keď človeka čo nevie plávať hodíte do rozbúreného mora. Zo začiatku bolo dosť zložité porozumieť niekomu, kto síce vedel plynule po anglicky ale jeho nemecký prízvuk bol veľmi silný. Ak som sa nechcela utopiť, musela som sa naučiť plávať. Nebolo to vždy úplne jednoduché, keďže 90% času som s mentorom komunikovala ja. Stále nerozumiem ako som sa na tejto pozícii ocitla práce ja, keďže si myslím, že na stáži boli ľudia, ktorí vedia po anglicky lepšie ako ja. Ak ste týmto chceli docieliť aby som sa v angličtine zlepšila, alebo sa nebála až tak komunikovať tak myslím, že sa vám to podarilo. Keď sa na to pozerám s odstupom času, som vlastne rada, že som tam bola práve ja, pretože to bola veľmi dobrá skúsenosť a viem, čo mám zlepšiť a že na tom možno nie som až tak zle, keďže náš mentor bol posledný deň v Educu a pochválil nás.

    Tamara, IV.A

    1. Vaše Naj z pobytu v Prahe.

    Najlepšie bolo cestovanie po Prahe. Keďže sme mali zaplatenú dopravu, mohol som sa kdekoľvek dostať metrom, električkou alebo autobusom, a tak spoznávať mesto.

    Roman, III.A

    Z pobytu v Prahe najradšej spomínam na spoločné akcie napríklad v ZOO alebo večeru na lodi, mám radosť, že vďaka tejto príležitosti som sa mohla zblížiť viac s ostatnými žiakmi, s ktorými sme sa doteraz len obchádzali, myslím že to dosť spevnilo vzťahy na škole.

    Paulína, III.B

    Najviac sa mi páčila prehliadka mesta. Praha je nádherné mesto. Som rada, že som si ju mohla celú pozrieť.

    Ivana, III.B

    Všetky výlety sa mi páčili, najviac múzeum voskových figurín a Petřín.

    Eva, III.A

    1. Aký prínos mala prax pre vás osobne?

    Keďže to bolo nad moje očakávania o rok by som to chcela skúsiť znova. Dalo mi to veľa nových zážitkov, videla som veľa nových vecí, nadviazala nové priateľstvá a tak isto by som si na takúto dlhú dobu nemohla toto všetko dovoliť. Educo nám toho dalo veľa, za čo som veľmi vďačná. Spoznala som lepšie Prahu, čo je naozaj krásne mesto a oplatí sa tam stráviť nejaké dni. A konkrétne z mojej praxe som sa naučila lepšie pracovať s Excelom. Uvedomila som si, že to čo sa učíme na aplikovanej informatike nie je len pre srandu a v budúcnosti to naozaj budem potrebovať.

    Veronika, III.B

    Páčilo sa mi, že som mohla skúsiť život vo veľkomeste ako keby na vlastnú päsť. A ešte k tomu v inej krajine. Pretože vo viacerých prípadoch sme cestovali sami do práce, chodili na obed do rôznych častí mesta, robili si vlastný program a podobne. Ale zároveň viem, že keby sa niečo stalo alebo by som potrebovala pomoc, mohla som sa kedykoľvek obrátiť na niektorého z učiteľov.

    Nina, IV.A

    Naučila som sa lepšie komunikovať s ľuďmi, naučila som sa cestovať novými dopravnými prostriedkami ako napríklad metrom, spoznala som Prahu, naučila som sa orientovať vo veľkomeste

    Eva, III.A

    Pre mňa osobne mala prax pozitívny prínos. Spoznala som veľa nových ľudí, spoznala som nové mesto, videla som rôzne pamiatky, naučila sa nové zručnosti v oblasti účtovníctva a administratívy. Zlepšila som si svoje jazykové zručnosti a hlavne som sa za tie dva týždne spoznala viacej s niektorými ľuďmi či už z našej triedy alebo z druhej tak, ako som ich nestihla spoznať za 2 roky.

    Romana, III.B

    1. Odporučili by ste prax  pre mladších spolužiakov? Prečo áno/nie?

    Isto by som odporučila pretože to je super skúsenosť. Môžu si vyskúšať to, čo sa učíme v škole v reálnom živote, ale ešte k tomu v zahraničí so svojimi kamarátmi a s kopou voľnočasového programu a zážitkov. Je to dobrá skúška samého seba.

    Nikola, IV.A

    Určite by som odporučila Prax aj mladším spolužiakom, ktorí by mali navštíviť zahraničie a spoznať ak inú kultúru ako tú našu. Vyskúšali by si prax aj na inom mieste ako na Slovensku a vyšli by so svojej komfortnej zóny do reálneho sveta, kde by za seba prevzali zodpovednosť a posunuli sa v živote o krôčik ďalej.

    Slávka, III.B

    Každému jednému žiakovi, ktorý má tú možnosti zúčastniť sa praxe v zahraničí, by som to určite odporučila. Naučí sa veľa nových vecí, spozná nových ľudí a nadobudne zážitky, na ktoré bude spomínať celý život.

    Ivana, IV.A

    Jednoznačne áno. Je to vynikajúca príležitosť, ako si skúsiť žiť samostatne, ako hospodáriť počas dvoch týždňov s financiami , byť viac zodpovedný, možno si vytvoriť nové priateľstvá z vyšších ročníkov, spoznať inú krajinu, zažiť kopu zážitkov.... Myslím si, že každý študent by si to mal skúsiť, výborná skúsenosť do života. 

    Anička, III.B

    Prezentácie z praxe IV. ročník

    Huskova.pdf

    Zihlavnikova.pptx

    Zatko.pptx

    Zavacka.pptx

     

     

     

    Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v rámci programu ERASMUS +

    KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

    Projekt pod názvom

    „Zahraničná mobilita – príležitosť pre všetkých“

     

    Obchodná akadémia v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre študentov budúceho 3.a 4. ročníka na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Predpokladaná stáž bude prebiehať v dvoch turnusoch.

    Stáž bude realizovaná pre 2 skupiny študentov - žiakov 3. a 4. ročníka v termíne od 05. 09. 2021 do 18. 09. 2021

    MIESTO STÁŽE : PRAHA - Česká republika


    Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme koordinátorke projektu Mgr. Ivete Baďovej, v obálke, označenej: Výberové konanie: stáž Erasmus+ 2020/2021.

     


    Osobný pohovor so žiakmi:

    Predpokladaný termín konania osobného pohovoru pre prihlásených záujemcov budúceho 3. a 4. ročníka  o študijný pobyt bude 15. 06. 2021.

    Výberové kritéria pre účastníkov projektu

    • Prospech z anglického jazyka, KAJ v 1., 2. a 3. ročníku pre študentov 4.ročníka, resp. v 1.ročníku a 2.ročníku pre študentov 3.ročníka,
    • Prospech z odborných profilových  predmetov: ekonomika, účtovníctvo,  administratíva a korešpondencia, informatika/aplikovaná informatika,
    • Celkový priemerný prospech za všetky predchádzajúce ročníky
    • Počet zameškaných hodín  - priemer za všetky predchádzajúce ročníky
    • Známka zo správania : veľmi dobré počas celého štúdia na obchodnej akadémii
    • Do úvahy sa bude brať aj sociálna situácia v rodine
    • Extra body budú pridelené tým žiakom, ktorí sa stáže ešte nezúčastnili
    • Životopis vo formáte Europass v slovenskom jazyku
    • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
    • Pohovor, v ktorom záujemcovia vysvetlia dôvod, prečo sa chcú zúčastniť praxe

     

     

    Výsledky výberového konania Erasmus+ Praha

    Žiaci budúceho 3. ročníka

    P.č.

    Meno a priezvisko

    Trieda

    Počet bodov

    Stav

    1

    Nicol Mária Vrabková

    II.A

    98

    prijatá

    2

    Natália Fajtová

    II.A

    89

    prijatá

    3

    Anna Bruková

    II.B

    89

    prijatá

    4

    Roman Bradiak

    II.A

    76

    prijatý

    5

    Veronika Janoľová

    II.B

    74

    prijatá

    6

    Anna Bereníková

    II.A

    69

    prijatá

    7

    Ivana Mlynáriková

    II.B

    63

    prijatá

    8

    Natália Luptáková

    II.A

    61

    prijatá

    9

    Dominika Ondrejková

    II.B

    59

    prijatá

    10

    Paulína Matyašovská

    II.B

    57

    prijatá

    11

    Nikoleta Csomorová

    II.B

    54

    prijatá

    12

    Eva Pochybová

    II.A

    53

    prijatá

    13

    Viktória Červeňová

    II.A

    51

    1. náhradník

    14

    Romana Sučáková

    II.B

    51

          2.   náhradník

    15

    Slávka Krajčovičová

    II.B

    41

    neprijatá

     

     

    Výsledky výberového konania Erasmus+ Lipsko

    Žiaci budúceho 4. ročníka

    P.č.

    Meno a priezvisko

    Trieda

    Počet bodov

    Stav

    1

    Nina Matulová

    III.A

    95

    prijatá

    2

    Michaela Makáčeková

    III.B

    90

    prijatá

    3

    Ivana Závacká

    III.A

    88

    prijatá

    4

    Nikola Húsková

    III.A

    88

    prijatý

    5

    Simona Hazuchová

    III.A

    87

    prijatá

    6

    AnetaŽihlavníková

    III.A

    71

    prijatá

    7

    Tamara Pšenková

    III.A

    60

    prijatá

    8

    Rastislav Zaťko

    III.A

    58

    prijatý

    9

    Martin Ďurdík

    III.A

    54

    prijatý

    10

    Kristián Poliak

    III.A

    50

    prijatý

    11

    Viktória Kovaľová

    III.A

    46

    prijatá

    12

    Ján Javorka

    III.B

    43

    prijatý

    13

    Terézia Rešetková

    III.A

    41

    prijatá

    14

    Sára Olosová

    III.B

    43

    prijatá

    15

    Adam Harbuta

    III.B

    38

    prijatý

    16

    Timotej Tulinský

    III.A

    38

    1. náhradník

    17

    Tamara Kováčová

    III.B

    23

    1. náhradník