• 2. B

        • DÚ pre tých, ktorí sa nezúčastnili plaveckého kurzu

          Pripravte si referát na A4 z problematiky etika cestovného ruchu - učebnica str. 78.