• Kontakty

  • Kontakty – škola

   Riaditeľka školy:    Ing. Ľudmila Kerndlová              

   Tel. kontakt:  044/4322 626          

   044/4325 959

   E-mail:           kerndlova.oark@gmail.com

   Zástupkyňa riaditeľky školy:     Ing. Alena Hlavatá            

   Tel. kontakt:  044/4322 626

   E-mail:           hlavata.oark@gmail.com

   Výchovná poradkyňa:     Mgr. Lena Rosová            

   Tel. kontakt:  044/4322 626

   E-mail:           rosova.oark@gmail.com

    

   Triedni učitelia

   Trieda

   Tr. učiteľ

   E-mail

   I.A

   Mgr. L. Rosová

   rosova.oark@gmail.com

   I.B

   Ing. I. Rosa

   rosa.oark@gmail.com

   II.A

   PaedDr. I. Lazišťanová

   i.lazistanova@gmail.com

   II.B

   Ing. N. Bakurová

   bakurova.oark@gmail.com

   III.A

   PaedDr. M. Mikundová

   mikundova.oark@gmail.com

   III.B

   Mgr. M. Mikulka

   mikulka.oark@gmail.com

   IV.A

   PaedDr. A. Bagiová

   alexandrabagiovax@gmail.com

   IV.B

   Ing. A. Salkovičová

   salkovicova.oark@gmail.com

    

 • Kontakty – organizácie

   

  Centrum pedagogického poradenstva a prevencie Ružomberok

  Adresa:          I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok

  Tel. kontakt: 044/ 434 26 34 (nahlasovanie žiadostí, logopédia, konzultácie s odbornými pracovníkmi)

  E-mail: cpppap@ppprk.sk

  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

  Adresa:         Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

  Kontakt na špeciálneho pedagóga: sukromne.centrum.spp@gmail.com

  Kontakt s riaditeľkou: tel.: 0903 740 610

   

  NOSKO CENTRUM

  Adresa:          Námestie A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok
  E-mail:          
  info@noskocentrum.sk
  Web:              www.noskocentrum.sk
  Facebook:     www.facebook.com/dobrecentrumrk
  Telefón:         +421 905 699 795

  Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu  PREROD

  Adresa:          Sládkovičova 10 (Základná škola), Ružomberok

  Tel. kontakt:  0918 530 171

  E-mail:           rkprerod@ruzomberok.sk

   

  Linka Detskej Dôvery

  Tel. kontakt (spoplatnený) : pondelok - piatok od 14:00 – 20:00 hod na

  tel č:: 0907 401 749

  E-mail:           odkazy@linkadeti.sk

   

  Linka Detskej istoty          (http://www.ldi.sk/mladez1/116-111/)

  Tel. kontakt:    116 111 (bezplatne)

  chat:                potrebujem@pomoc.sk

   

   

  Detská linka záchrany

  Tel. kontakt:  0800 123 232,          0800 121 212,         0820 434 343

   

  Linky pomoci proti násiliu

  Ambulantné krízové stredisko                                         0800 500 500

  Linka pomoci obetiam násilia                                          0850 111 321

  Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti       116 000

  Pomoc ohrozeným deťom                                               02/ 62 24 78 77

   Pomoc ohrozeným ženám                                              02/ 62 24 99 14

   

  Prehľad poskytovaných liniek

  Linka pre deti a mládež 116 111

  • anonymná poradňa pre všetky deti funguje bezplatne a non-stop počas celého roka

   Linka Pomoc.sk, tiež na 116 111 na chate a e-mailom

  • linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje tiež na č. 116 111, bezplatne a non-stop

  Linka pre Hľadané deti 116 000

  • telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop

  Linky pre dospelých rodičovská poradňa na čísle 116 111

  • vždy v stredu od 14:00 - 20:00 hod.
  • sociálno-právna poradňa na čísle 116 111 vo štvrtok a v sobotu od 14:00 - 20:00 hod