• Učme sa cudzie jazyky moderne!

    • Zábavné a kreatívne vyučovanie na školách vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Kia Motors Slovakia 

     Učme sa cudzie jazyky moderne!

     Naša škola sa úspešne uchádzala o grant pridelený Nadáciou Kia Motors v rámci grantového projektu Vzdelávanie v regióne 2017. Vďaka prideleným finančným prostriedkom (4947 eur) škola vybuduje moderné jazykové laboratórium, ktoré bude už od budúceho školského roka slúžiť žiakom našej školy v príprave na maturitu z cudzích jazykov, ako aj učiteľom a širokej verejnosti pri zlepšovaní ich jazykových schopností.

     (Žilina) 17. marec 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci tohtoročného zamestnaneckého grantového programu Vzdelávanie v regióne 2017 prerozdelí medzi 29 schválených projektov viac ako 112 000 eur z pôvodne 136 žiadostí. Vďaka programu nadácia podporí inovatívne a alternatívne formy vzdelávania v oblasti výučby cudzích jazykov, technického vzdelávania, včelárstva či environmentálnej výchovy a skvalitní edukačný proces pre deti a mládež v Žilinskom kraji. Grant získali materské, základné, stredné školy, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. Nadácia Kia Motors Slovakia prijala 136 žiadostí, ktoré hodnotila komisia pozostávajúca z dobrovoľníkov výrobného závodu ako aj zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, Mestského úradu v Žiline, Krajskej knižnice v Žiline, Nadácie Krajina Harmónie a jazykovej školy Viveus. Hodnotiaca komisia skonštatovala, že kvalita väčšiny projektových žiadostí bola nedostatočná. Mnohé projekty boli vypracované nejasne, kvalitatívne a kvantitatívne ciele neboli presne definované a rozpočtové položky nedostatočne opísané.

     Hlavnými hodnotiacimi kritériami projektov bola ich zrozumiteľnosť, originalita, miera zapojenia zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia do projektov, dosah aktivít v praxi a preukázanie oprávnenosti nákladov.