• Duálne vzdelávanie

    • Duálne vzdelávanie na obchodnej akadémii

     Duálne vzdelávanie na obchodnej akadénii

     Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo u zamestnávateľa.

      

     Systém duálneho vzdelávania - informácie pre rodičov

     Systém duálneho vzdelávania - informácie pre rodičov

     Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, priamo u konkrétneho zamestnávateľa. Príprava a vzdelávanie žiaka na výkon konkrétneho povolania plne zodpovedá potrebám a požiadavkám zamestnávateľa.

      

      

     Systém duálneho vzdelávania - informácie pre zamestnávateľa

     Systém duálneho vzdelávania - informácie pre zamestnávateľa

     Ponuka spolupráce v systéme duálneho vzdelávania. Podľa platnej legislatívy v oblasti školstva Slovenskej republiky sa vytvorila možnosť vzdelávania žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania s cieľom uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.