Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Príloha č. 3/2023 Príloha č. 3/2023 došlé faktúry s DPH Faktúry č.175-265/2023 31.12.2023 29.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17032016 Priamy nájom - nebytový priestor s DPH 17.03.2016 04.04.2016 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 17.03.2016
Zmluva 8/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Vladimír Straka 04.05.2016
Zmluva 7/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Mária Vlkolinská 04.05.2016
Zmluva 6/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Mgr. Monika Beďačová 04.05.2016
Zmluva 2/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Mgr. Lena Rosová 04.05.2016
Zmluva 3/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Ing. Ľudmila Kerndlová 04.05.2016
Zmluva 5/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Bc. Beáta Vejačková 04.05.2016
Zmluva 4/2016 Kúpna zmluva 1,00 s DPH 28.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok Dušan Jakubík 05.05.2016
Zmluva 01/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok T-613 Vladimír Borko 11.04.2016
Zmluva 28082015 Rámcová kúpna zmluva s DPH 28.08.2015 Jozef Furťo, Mäsna Obchodná akadémia - školská jedáleň 03.09.2015
Zmluva 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Dodatok č.1 s DPH 25.04.2016 Obchodná akadémia Ružomberok CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok 11.05.2016
Zmluva 3/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.08.2015 Obchodná akadémia Ružomberok Slovenská obchodná a priemyselná komora 27.08.2015
Zmluva 2/2015 Nájomná zmluva služobný byt s DPH 24.08.2015 Obchodná akadémia Ružomberok Bc. Beáta Vejačková, Ružomberok 27.08.2015
Zmluva 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 20.05.2015 Obchodná akadémia Ružomberok CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok 20.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2015 Priamy nájom majetku s DPH 30.04.2015 15.05.2015 01.06.2015 Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 30.04.2015
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 27.03.2015 Mäso Lúžna, s. r. o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 03.09.2015
Zmluva 25022015/4 Kúpna zmluva s DPH 25.02.2015 Tatria plus, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 25.02.2015
Zmluva 25022015/3 Kúpna zmluva s DPH 25.02.2015 Interiéry Riljak, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 25.02.2015
Zmluva 19022015 Rámcová kúpna zmluva s DPH 19.02.2015 R-Comp, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia Ružomberok 19.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/366